SSU: Teknisk utveckling, öppen källkod och mer utbildning vägen till jobben på nätet

Internet har obestridligen inneburit en teknisk revolution. SSU lyfter här fram tre vägar mot att på riktigt både se och aktivt främja nätets jobbskapande potential.

Teknisk utveckling av kulturdistribution. Nya kulturformer har spridits på nätet och tillgängligheten till kultur har ökat. Upphovsrätten är dock anpassad efter ett helt annat distributionssystem och den måste anpassas så att den blir realistisk i förhållande till hur internetanvändningen ser ut idag. Det är viktigt att hitta system för att ersätta kulturens upphovspersoner, men den modell som västvärlden har valt, att kriminalisera nedladdarna, är bara kontraproduktiv. Den tekniska, materiella, utvecklingen kan inte hindras med lagstiftning. Den kräver i stället anpassning av lagstiftningen. SSU tror på goda möjligheter till nedladdning kombinerat med gemensamma ersättningssystem för upphovspersoner. Sverige har börjat få tjänster som utgår från dagens sätt att konsumera kultur, som exempelvis Spotify och Voddler. Det är dock inte orimligt att tro att vi ännu bara har börjat tassa på en stor, framtida jobbskapande marknad. Med en modern politik kommer sträckan dit inte bara att bli kortare, fler kommer dessutom att vilja vara med och bidra längs vägen.

Öppen källkod. Några få företag har i dag kontroll över mjukvaruindustrin vilket har lett till att de fått en monopolliknande ställning. Offentliga institutioner såväl som privatpersoner påverkas starkt av de beslut som dessa stora företag tar. Detta är inte godtagbart. Ett sätt att öka konkurrensen och stärka demokratin är att använda mjukvaror med öppen källkod. Med en ökad konkurrens skulle fler kreativa och talangfulla människor få möjligheten att försörja sig på sina kunskaper.

Mer utbildning. Målet med socialdemokratisk politik har alltid varit och kommer alltid att vara att ge människor möjligheter att oavsett bakgrund kunna uppfylla sina drömmar. Många har idag tillgång till både dator och internet hemma. Många har det dock fortfarande inte. Men precis som att även den som växer upp långt ifrån en fin gräsplan ska kunna få utveckla sin fotbollstalang och även den vars föräldrar inte har råd med en utlandssemester ska kunna bli reseledare ska även de ungdomar vars IT-tillgång under uppväxten är begränsade kunna utveckla sitt intresse för internet och för teknisk utveckling. Kunskap och utbildning är vägen till att fler människor ska få möjlighet att nå sina drömmar. Socialdemokraterna satsar därför på en utbyggd högskola och fler platser på både komvux och KY. Därigenom får Sverige på både kort och lång sikt bättre möjligheter att till fullo utnyttja nätets jobbskapande potential.

Jytte Guteland
Förbundsordförande SSU

1

Kommentarer

  1. Scary Devil Monastery

    Ja, ungdomspartierna är inne på rätt linje – samma argument framhåller Niklas Wykman från MUF, CUF, Grön Ungdom, LU, etc.

    Och hade dessa värda damer och herrar nu suttit i nuvarande partier hade framtiden sett bättre ut. Men tittar vi på Jytte’s uttalande så är en röst på S inte en röst på henne eller resten av SSU utan en röst på Tomas Bodström.

    …och med facit i hand vet vi med säkerhet att han åsikter, tillika resten av socialdemokraternas partiledning, är 180 grader vända från vad SSU tycker och tänker.

    Trevligt att hon fogar in att någon tänker rätt i debatten, men det är lögn att säga att hon representerar ens minoriteten i partiet.

Kommentera artikeln