Teleoperatörens dilemma

Computer Sweden skriver om hur trafiken i de mobila bredbandsuppkopplingarna ökar dramatiskt, samtidigt som abonnemangspriserna sjunker på grund av konkurrensen. Det är en rävsax för teleoperatörerna, de allra flesta mobila bredbandsabonnemang har fast pris men ju mer kunderna surfar, desto mer kapacitet behöver teleoperatören. Lönsamheten minskar alltså obönhörligt. Det är samma utveckling som inom andra teletjänsterna, först försvann rikssamtalen, sedan konkurrensutsattes utlandssamtalen och på senare år har fasta priser och generösa abonnemangsvillkor även kommit till den tidigare så lönsamma mobiltelefonin. Det mönstret tvingar teleoperatörerna att hela tiden utveckla nya erbjudanden, vilket förstås är ett tecken på en sunt fungerande marknadsekonomi. Men vad ska komma efter mobila bredband? Många har svarat innehållstjänster, men det verkar inte som att just teleoperatörerna själva är särskilt bra på den typen av tjänsteutveckling. Telia hade till exempel en rätt vettig musiktjänst – Telia Music Player – med stort bibliotek och hyfsat gränssnitt etc. Ändå valde man att samarbeta med Spotify som flaggskepp för lanseringar som Iphone. Det tycks som att entreprenörer, snarare än infrastrukturaktörer är bäst på att utveckla tjänster som lockar många användare (här finns förstås exempel även på det omvända, men det hjälper inte teleoperatörerna i Sverige). Om jag får leka telekomanalytiker så ser jag ett tänkbart scenario där vägen framåt är att kunna ta olika betalt för olika trafik och låta andra parter än teleoperatören själv styra priset. Det skulle öppna för en våg av helt nya innehållstjänster, den som försöker sälja digitalt innehåll skulle inte längre kämpa mot infrastrukturen och motsättningen mellan teleoperatörer och innehållsleverantörer skulle upplösas. Men det är nog att hoppas lite för mycket…

4

Kommentarer

 1. ”…och motsättningen mellan teleoperatörer och innehållsleverantörer skulle upplösas.”

  Vilken motsättning är det du talar om? Att ISP:erna inte vill vara ansvariga för sina kunders trafik och inte heller vill övervaka, filtrera eller censurera den?

  Det finns ingen motsättning mellan teleoperatörer och innehållsleverantörer precis som det inte finns någon motsättning mellan exempelvis Posten och postorderbranchen.

  Däremot verkar det finnas en gigantisk motsättning mellan innehållsbranchen och brevhemlighet, informationsfrihet, meddelarskydd, rätten till privat och förtrolig kommunikation och rätten till frihet från förhandscensur.

 2. Scary Devil Monastery

  Att bredbandsoperatörer och leverantörer av infrastruktur är tveksamma till att erbjuda tjänster är förståeligt. Leverantören av infrastrukturen kommer om han erbjuder en betaltjänst nästan per automatik sitta i ett läge där han kontinuerligt måste bevisa att han inte ger ”sig själv” monopolistiska fördelar i den fysiska infrastruktur han hanterar där trots allt alla sådana tjänster måste färdas.

  Eftersom advokater och utredningar kostar mycket pengar är det alltså i de flesta fall extremt mycket enklare för ISP’n att fokusera på bredband och inget annat. Att kontinuerligt behöva bevisa att han inte utnyttjar sina ”fördelar” i att erbjuda andra tjänster tillfogar stora marginalkostnader.

  Man behöver bara titta på USA där AOL och Verizon har gjort just som du föreslagit, och tack vare det nu har en eller flera mer eller mindre permanent anställd advokatbyråer. Det kan bara löna sig om bolaget i sig redan är av en sådan storlek att bulkinköp av advokater redan är en nödvändighet.

  En tredje parts firma som erbjuder betaltjänster slipper dessa utgifter/overhead, kan därmed ta ut mer marginal, och kan därför erbjuda bättre tjänster till billigare pris vilket leder till den önskvärda konkurrensen på marknaden. Svårare än så är det inte.

 3. Tystnaden från Per Strömbäck håll angående ovanstående repliker är öronbedövande

 4. Scary Devil Monastery

  Tja, vad skall han säga? Kombinationen av en leverantör av infrastruktur som samtidigt har ett tjänsteutbud är i rent praktiska mått mätt, exakt samma kombination som ekobrottsmyndigheten anser vara gott grundlag för ”insider trading”, monopolisering eller kartellbildning.

  Jag förstår att Per inte svarar på vissa frågor. Han får betalt för att försöka representera vissa åsikter. Svarar han på vissa frågor måste han antingen vara resonlig (i vilket fall han begår direkt tjänstefelk gentemot sina uppdragsgivare) eller svara på ett uppenbart korkat sätt (i vilket fall han framstår som inkompetent).

  Jag skulle inte vilja ha hans jobb oavsett vilken lönegrad han rör sig med, den saken är säker. 🙂

Kommentera artikeln