Ung Vänster: Sätt inte tvångströja på teknikutvecklingen

Utvecklingen går snabbt och de stora vinster som samhället, demokratin och ekonomin kan göra riskerar att utebli. Vi som vill se mer öppenhet får inte lämna walk over till dem vars syfte och villkor är kortsiktig vinstmaximering vilket innebär att man sätter tvångströja på teknikutvecklingen.

Programvara är infrastruktur
Vi behöver göra oss av med de trösklar och stängda dörrar som de slutna programmen innebär. Programvara måste ses som infrastruktur och ska inte kosta skjortan. Fri programvara sparar pengar och öppnar dörrar – idag lägger såväl företag som kommuner och myndigheter enorma summor på de konventionella programpaketen. Detta är pengar som istället skulle kunna användas till att utveckla program av bättre kvalité, och med råge bekosta omställningen från sluten programvara. Öppen källkod borde vara standard i det offentliga och skolor borde utbilda inom ramen för, och för att utveckla fri programvara. Det säger ju sig självt att en utveckling som skulle kunna gynna hela samhället uteblir om färre får tillgå och bygga vidare på idéer. Det blir ett utvecklingsstopp som är olyckligt för hela samhällsekonomin.

Kultur är kultur också på nätet
Kultur är ett viktigt inslag i det mänskliga livet och en stark kulturpolitik är nödvändig. Vi som vill bygga världens bästa välfärd ser förstås kultursatsningar som en avgörande del av en generell välfärd. Självklart gynnas människors tillgång och deltagande i kultur av de arenor som internet öppnat upp och det måste tas till vara på. Ifall fildelning innebär ekonomisk nedgång för vissa former av kultur, är inte lösningen att jaga stora delar av befolkningen med integritetskränkande lagar och orimliga bötessummor. Kultur ska inte behöva vara kommersiell och en generell välfärd innebär att samhället ska möjliggöra kulturutövning på bred front. Vi tror att digitala bibliotek skulle kunna vara ett sånt verktyg. Där skulle filmare, musiker och andra kunna lägga ut sina verk, och få en ersättning för användningen av dem efter samma principer som den vanliga biblioteksersättningen. Biblioteken skulle kunna bli betydelsefulla offentliga rum på nätet – en plats där saker händer, på villkor som är mer jämlika än de är i de stora mediabolagens distributionskedjor.

Digitaliserad öppenhet
En växande internetekonomi måste bygga på framåtsyftande och meningsfulla jobb – inte vilka jobb som helst. Ju färre jobb vars syfte det är att försvåra för människors tillgång till kultur, programvara och information, desto bättre. Hotet om att vårt surfande ska begränsas och kommersialiseras genom kabeltv-liknande system, sluten programvara och integritetskränkande lagar är långt farligare än dem som nyttjar kultur och information gratis.

Ida Gabrielsson
Förbundsordförande Ung Vänster

7

Kommentarer

 1. Synd att det bara är vänstern som kommit på att det är många galna lagar på gång, men det glädjer mig att Netopia vågar publicera även debattartiklar som är kritiska till IPRED-lagen och rådande hetsjakt på fildelande svenssons.

 2. Jag antar att Ida syftar på något statligt bibliotek – Varför skall vi inrätta ett sådant när tusentals miljoner människor över hela världen redan har byggt upp världens största kultur och mediaarkiv – helt gratis och tillgänglig för alla Internetanvändare?

  Nej – det logiska steget är att avkriminalisera den sk ”illegala fildeningen” – Låt privatpersoner – fritt och utan kommersiella vinstintressen – få delar filer de själva förfogar över med varandra

  Precis som Sverige har en allemansrätt – där medborgare fritt få ströva runt i skog och mark – plocka bär och svamp och på så viss till viss del inkräktar på markägarens äganderätt och åsamkar honom viss ekonomisk förlust – så kan vi skapa en allemansrätt på Internet – Det finns helt enkelt inga argument mot en sådan lösning

  1. Alla forskningsresultat visar att dom eventuella förluster den – i huvudsak Amerikanska musik- och filmindustrin gör och som kan skyllas på den sk illegala fildelningen är försvinnande små – Industrin har under åratal ljugit och skarvat om sina förluster
  US government finally admits most piracy estimates are bogus

  US Government Told Piracy Losses Are Exaggerated

  2. Det finns inte något vetenskapligt belägg för att den sk illegala fildelningen skadar vare sig samhället eller upphovsmän

  Artisternas intäkter skjuter i höjden

  Så frågan är – varför vi behöver detta kompromissförslag? – Den illegala fildelningen skadar ingen – Våra lagar anpassas inte efter svenska normer och svensk rättsuppfattning utan efter Amerikanska normer – dvs – våra politiker är för fega för att gå emot USAs (och deras mäktiga och inflytelserika musik- och filmindustrins) krav – Notera att majoriteten av upphovsmän i hela världen aldrig har protesterat i uppseendeväckande aktioner mot fildelningen – De har inte heller krävt alla dessa skärpningar av upphovsrätten under årens lopp och lagar typ IPRED eller krävt tillslaget mot the Pirate Bay och andra torrensajter – Det är den Amerikanska underhållningsindustrin som har

  Sverige har helt överlämnat tolkningen och utvecklingen av vår upphovsrätt i Amerikanska händer – och deltar över huvudena på sina egna medborgare och deras folkvalda i hemliga ACTA underhandlingar – där den Amerikanska underhållningsindustrin som enda intresseorganisation får delta och där man sedan skall besluta om upphovsrättens – Internets och våra Internetoperatörers framtid

  V och Mp må stå med ord på dom över 2 miljoner fildelande svenskars sida – men när det kommer till krita – så kommer dom att kompromissa bort dessa frågor för att få vara med och samregera med Sossarna – Vi har sett det hända när Centerpartiet vek sig i FRA och IPRED frågan

  Det finns bara ett parti som tar en reform av upphovsrätten – där mycket större hänsyn tas till allmänhetens rättigheter – på allvar – Det finns bara ett parti som vill värna våra grundlagsfästa rättigheter som yttrande- och informationsfrihet –

  Vi behöver ett politisk samvete och åtminstone ett parti i riksdagen som kan kämpa emot och slå larm när klåfingriga politiker vill införa än fler övervakningslagar under allehanda täckmantel som pedofili – terrorism – tung brottslighet och gud vet vad – Rösta in Piratpartiet i riksdagen i kommande val!

 3. Donsan: Förslaget finns i sin helhet på digitalabibliotek.se. Där tas alla de invändningar du pekar på upp!

 4. Om jag inte misstar mig helt och hållet finns det väl ett riksstämmobeslut från Vänsterpartiet på att just avkriminalisera icke-kommersiell fildelning?

 5. Martin: Jo, precis. Kongressen 2008 tog det. Ung Vänster har haft den linjen sedan 2001.

 6. Scary Devil Monastery

  På papper finns många partier som har sunda åsikter. Detta oftast då rök och glitter för gallerierna i den sanslösa blockpolitiken. MP är definitivt emot datalagringsdirektivet exempelvis – men kommer att rösta ”Ja” så snart socialdemokraterna säger så. Centern var emot kärnkraft och FRA – gick till val på de frågorna. Men lade sig inför M och röstade ja till båda två.

  Så man får ursäkta, men ungdomspartierna – Jytte, Niklas Wykman, eller Ida – kan säga exakt vad de vill, men den synen de har har ingenting alls att göra med hur deras moderpartier agerar. Reinfeldt, Sahlin och Ohly skiter högt och högljutt i Niklas, Jytte och Ida, för att uttrycka det kort.

  Ja, vissa i V har tänkvärda idéer. Och? Så länge vi har blockpolitik kan man inte lita på något av partierna som sitter i blocken. Sorgligt men sant.

Kommentera artikeln