Netopia-rapport och seminarium: Mellanhandsansvar på Internet

Internetleverantörer har en unik position som mellanhand för all trafik som sker över Internet. De hamnar därför ofta i fokus för nätdebatten och frågor om öppenhet, reglering och konkurrens. Hittills har det dock saknats en konstruktiv diskussion om hur internetleverantörers roll och ansvar som mellanhand kan utvecklas. Vad bör internetleverantörer ha för ansvar för den trafik som går genom deras nät?

Med den utgångspunkten har Johan Axhamn, doktorand i immaterialrätt vid Stockholms Universitet, på uppdrag av Netopia tagit fram rapporten Mellanhandsansvar på Internet som sätter fokus på just frågan om internetleverantörers mellanhandsansvar. Rapporten redogör för hur frågan om mellanhandsansvar hanteras inom andra delar av rättsväsendet, hur dessa former kan överföras till internetleverantörer och vad som behöver förändras inom befintlig lagstiftning och reglering för att mellanhandsansvar ska fungera.

Rapporten kan laddas ner här [PDF]

Rapporten lanserades tisdagen den 16 november 2010 vid ett frukostseminarium i Netopias regi. Efter en inledande presentation av rapportförfattaren Johan Axhamn följde en paneldiskussion kring rapportens slutsatser. Medverkande i debattpanelen var Peter Thörnqvist, PTS – Post och Telestyrelsen, Anders Hägg, t.f. VD Svenska spel, Kristina Lidehorn, Chefsjurist TV4, Peder Ramel, VD 3 Skandinavien och Johan Axhamn. Moderator var Per Strömbäck, redaktör Netopia.

Johan Axhamns rapport föreslår en utredning kring internetleverantörers ansvar som mellanhänder. Jämförelsen med de andra rättsområdena visar att mellanhandsansvar är normalt inom svensk lag och att internetoperatörernas ansvar enligt de EU-direktiv som reglerar området bara delvis har implementerats i Sverige. Axhamn föreslår att internetleverantörer ska ha ett ”uppsiktsansvar” för vad som sker i deras nät – det betyder alltså inte övervakning av trafiken, utan t ex anmälningsfunktion och ansvar att agera om man får kännedom om det Axhamn kallar ”oönskat material (OM)”. OM är ett samlingsbegrepp för innehåll som på olika sätt är olagligt, t ex kränkande material, upphovsrättsintrång, olagliga läkemedel eller droger, varumärkesbrott, olagliga spel, hets mot folkgrupp mm. Vad som räknas som OM ska definieras av ett oberoende ”tvistlösningsorgan”, detaljerna kring detta föreslår Axhamn att en statlig utredning bestämmer.

Kristina Lidehorn och Anders Hägg vittnade båda om att rättssystemet idag är otillräckligt för att komma åt problemet med ”oönskat material” på nätet, både när det gäller upphovsrättsskyddat material och – som i Svenska spels fall – speltjänster som inte har tillstånd att driva verksamhet i Sverige. Peder Ramel underströk att internetleverantörer inte kan agera domare, utan bedömningen av vad som ska blockeras eller stängas av måste göras av rättsväsendet. Peter Thörnqvist menade att dagens lagstiftning, främst LEK (Lagen om elektronisk kommunikation) som styr PTS uppdrag, omöjliggör den sortens ansvar som Axhamn föreslår i sin rapport. Johan Axhamn uttryckte att just dessa invändningar behöver man se närmare på och föreslår därför alltså en statlig utredning.

Netopia tror på ett fritt och öppet Internet där människor och företag kan vistas tryggt, där samhället skyddar individernas frihet, integritet och rättigheter och skapar förutsättningar för tillväxt och mångfald. En breddad debatt kring ansvarsfrågan för internetleverantörer utgör en central del av detta. Genom den här rapporten, samt genom den debatt som förs på netopia.se och under de seminarier vi anordnar, vill vi bidra till den utvecklingen. Det är Netopias förhoppning att denna rapport ska fungera som underlag för fortsatta diskussioner om internetleverantörers roll som mellanhand, och att den ska kunna bidra till att peka ut en riktning för hur debatten om framtidens Internet ska kunna tas vidare.

13

Kommentarer

 1. Var lite ärlig för en gångs skull. Netopia önskar bearbeta politikerna till att lagstifta om internetoperatörernas ansvar för vad som sker i deras nät så den upphovsrättsindustri som Netopia företräder kan flytta sin utpressning mot företagen, eftersom det uppenbarligen inte fungerat önskvärt med IPRED.

  Att ni inte lägger energin på att utveckla lagliga tjänster utan bara ytterligare tar till stridsmetoder mot era potentiella kunder visar väl att striden sedan länge är överspelad. Mediamaffian kommer aldrig vinna tillbaka kunder genom att strida mot dem.

 2. Det ni föreslår är samma sak som att göra posten ansvariga för innehållet i tusentals brev och paket som skickas varje dag. Totalt orimligt är ert förslag. Det skulle innebära att om jag vill publicera något på min blogg så måste jag fråga min operatör först. Tala om att inskränka yttrande- och tryckfrihet. Dessutom innebär det ni vill införa censur. Exakt hur ni ska lyckas kombinera detta med censurförbudet i grundlagen och med yttrande- och tryckfrihets grundlagarna är för mig obegripligt!

 3. Nu blir det tydligt varför Per ägnat så mycket kraft åt att försöka blanda ihop infrastruktur- och tjänsteleverantörer. Att Gula Sidorna har ett ansvar för de annonser de publicerar är en helt annan sak än att Posten ska tvingas hålla koll på om det skickas några brev med ”olämpligt material”.

 4. Är det inte märkligt att man hela tiden förespråkar allehanda kontrollmekanismer för Internet – men att sådana förslag ALDRIG skulle kunna vinna gehör i den verkliga världen? – Ersätt Internet operatör med telefonbolag (fasta telefoner) eller posten och ni förstår vad jag menar – Ingen vid sitt fulla sinnens bruk skulle komma med sådana förslag som att ett telefonbolag skulle ”uppsiktsansvar” för vad som sker i deras nät eller att posten skulle ha ett ”uppsiktsansvar” för sin verksamhet – ”Oönskat material” flyter dagligen genom posten eller genom telefonlinjerna utan att man någonstans i ett fritt och demokratiskt samhälle har dristat sig till att tvinga ”uppsiktsansvar” på sådana tjänster –

  Hela Johan Axhamn rapport är ett beställningsverk från den Amerikanska skiv- och filmmaffian – och tecknen har varit tydliga att man nu siktar in sig på Internetoperatörerna och vill tvinga lagstiftarna att – med lagar – förvandla dessa till den Amerikanska skiv- och filmmaffians lydiga hantlangare

  När skall vi i Sverige äntligen få modet att se om vårt eget hus och stifta lagar som gagnar allmänheten istället för att huka sig för USA och deras krav? – Kan vi i Sverige ha en allemansrätt som ju på ett signifikant sätt inskränker markägarens äganderätt – då kan vi ha en allemansrätt när det gäller utbyte av filer som – helt utan kommersiella vinstintressen – sker mellan privatpersoner.

  Det finns inga oberoende vetenskapliga studier eller rapporter som har kunnat visa att den sk ”illegala fildelningen” har några skadliga effekter som helst för vare sig upphovsmän eller samhället – Så varför inför man eller vill man införa alla dessa odemokratiska övervakningslagar?

 5. Per är den Amerikanska skiv- och filmindustins lilla puppet on a string – Han får betalt för att blunda för hur de härjar i Sverige och i kraft av sina ekonomiska muskler och politiska inflytande kan styra och ställa här som de vill – Gång på gång avslöjas hur våra politiker går i USAs ledband – När skall vi bli av med dessa medlöpare och återigen få en regering som rakryggad kan lagstifta för sina medborgarnas bästa snarare än att böja ryggen för USA?

 6. […] på området, t ex det mellanhandsansvar som immaterialrättsforskaren Johan Axhamn beskrev i en Netopia-rapport förra […]

Kommentera kommentaren