Biståndspolitiken blir digital

Biståndsminister Gunilla Carlsson meddelade i en debattartikel i Expressen igår att regeringen satsar 150 miljoner kronor på särskilda insatser för ”demokratisering och yttrandefrihet” och utvecklar ett resonemang om bloggars och social nätverks betydelse för demokratiutveckling. Netopia applåderar ett digitalt perspektiv på biståndsfrågorna! Men Gunilla Carlsson bör läsa medieforskaren Evgeny Morozov för en mer nyanserad syn på sociala medier i diktaturer. Morozov har bland annat beskrivit hur den iranska regimen bevakar twitter för att kartlägga dissidenter. Att sociala medier har inverkan på demokratiutvecklingen visar inte minst den senaste tidens händelser i Tunisien. Men det är inte så enkelt som att sociala medier automatiskt främjar demokrati och yttrandefrihet. Om minister Carlsson ska lyckas i den ambitionen krävs att hon tar den utmaningen på största allvar.

6

Kommentarer

 1. ”Nätaktivister är nya demokratikämparna”
  Sträck på dig Christopher, ni andra också. 🙂

 2. ”Netopia applåderar ett digitalt perspektiv på biståndsfrågorna! ”

  Du inser väl att Netopias krav på blockering, filtrering och ”uppsiktsansvar” går stick i stäv med demokratisering och yttrandefrihet? Jo, det gör du. Men nu kommer du (i bästa fall) ge mig en luddig försäkran om att ”operatörernas ansvar och statens närvaro på nätet gör att allt blir bättre för alla!” utan att specifiera på något sätt hur det skulle funka.

  • Per Strömbäck

   Det är ju dubbelt, eller hur? Internet gör det möjligt att sprida information och material anonymt, men är samtidigt en perfekt övervakningsmaskin där allt vi gör lämnar digitala fotspår. Jag tror att man måste försöka hålla båda de tankarna i huvudet samtidigt och då duger det inte att säga att allt ska vara oreglerat. Det blir en lindans för demokratiska stater att visa hur yttrandefrihet kan upprätthållas på nätet utan att ge diktaturer argument för att fortsätta övervaka och använda nätets möjligheter mot oliktänkande. Men som argument för att avstå från reglering i väst tycker jag att det är svagt. Diktaturer övervakar, förföljer och torterar i alla fall.

   • ”Det blir en lindans för demokratiska stater att visa hur yttrandefrihet kan upprätthållas på nätet utan att ge diktaturer argument för att fortsätta övervaka och använda nätets möjligheter mot oliktänkande.”

    Say what? Att vi försöker upprätthålla yttrandefrihet ger diktaturerna vatten på sin kvarn? Så vi bör begränsa friheten lite lagom här i väst, så diktaturerna inte känner sig så hotade? 🙂
    Nä, nu retas jag. Men du får hemskt gärna, pretty please with sugar on top, bli lite konkret och berätta hur du vill att det ska fungera här i Sverige!

   • ”Det blir en lindans för demokratiska stater att visa hur yttrandefrihet kan upprätthållas på nätet utan att ge diktaturer argument för att fortsätta övervaka och använda nätets möjligheter mot oliktänkande. ”

    Så talar en sann nyspråksmästare! Att censurera nätet genom blockering och filtrering är i själva verket att upprätthålla yttrandefrihet! Man tar sig för pannan.

    ”Men som argument för att avstå från reglering i väst tycker jag att det är svagt.”

    Ännu mer underbart nyspråk. Reglering = censur, övervakning och avstängning av användare. Och för vad? För att de delar med sig av kultur till varandra. Återigen tar man sig för pannan.

   • Scary Devil Monastery

    Det där var mycket virrigt, Per.

    Gunilla Carlsson kan om hon är intresserad i att främja yttrandefrihet och personlig integritet på nätet bekvämt sponsra en hemsida i teori och praktik om kryptering och anonymisering. Samt de vanliga enkla grundregler gemene man kan använda för att skydda sig själv från intrång i sin trafik eller sin dator. Det skulle kosta mycket litet – långt mindre än 150 miljoner, och med mycket mer effekt.

    Nackdelen ur ditt perspektiv, Per, är att samtliga framsteg i form av yttrandefrihet är en direkt nedmontering av sådan apparatur som skulle krävas för att exempelvis beivra och spåra de mer klumpiga fildelarna.

    Lägg därtill ang. din kommentar ad notam; Internet är en global företeelse. Turkiet kan i mångt och mycket beskrivas som en diktatur. De är även ett NATO-land. Om USA exempelvis har infört reglering och övervakning så är den informationen naturligtvis tillgänglig för Turkiet. Varpå dissidenten upptäcker att hans krypterade uppkoppling till ett ”demokratiskt” land följdaktligen inte var säker alls då servern han kopplade till stod under övervakning.

    Reglering av kommunikation på hemmaplan har globala följder, Per. Så är det bara.

Kommentera artikeln