Ny mediemyndighet och Safer Internet Day

Det är slut med vuxencensur av film i Sverige efter hundra år. Det är rätt talande, om man inför censur tar det alltså hundra år att bli av med den. Jag har ofta varit i den diskussionen när det gäller dataspel och det har inte saknats förslag på att inskränka spelutvecklarnas yttrandefrihet på olika sätt som liknar filmcensuren. (Den debatten lever, läs gärna mitt inlägg på Newsmill före jul.) Men idag har den nya myndigheten Statens medieråd presenterat sig. Det är den gamla Biografbyrån (filmcensuren) som slagits ihop med tidigare Medierådet (som ännu tidigare hette Våldsskildringsrådet och var en produkt av videovåldsdebatten i det tidiga åttiotalet). I sitt första pressmeddelande introducerar myndigheten begreppet ”mediekunnighet” i svenskan som ett slags motsvarighet till media literacy och konstaterar att kunskap är bättre än förhandsgranskning om man vill att barnen ska ha en bra och trygg medieanvändning. Den nya myndigheten ska forska och sprida kunskap om medier och sätta åldersgränser på filmer (men inte klippa i dem, lite hypotetiskt eftersom biografbyrån satte saxen i sin sista 1996 – Scorseses Casino). Internet är förstås viktigt och idag firar den nya myndigheten Safer internet day med kolleger i 65 länder. Surfa lugnt idag (och alla andra dagar)!

2

Kommentarer

  1. Nu ska det bara klubbas att inte upphovsrättsindustrin ska få censurera internet. Precis lika självklart som att man inte ska in och klippa bort ”olämpligt innehåll” i en film, ett musikstycke eller en tidningsartikel, precis lika självklart ska det vara att man inte ska in och klippa bort ”olämpligt innehåll” på internet.

  2. Hank: liknelsen är väl till och med att lika självklart som att man inte kan censurera sajter med otillåtet material, lika självklart är det att man inte kan förbjuda en filmstudio att distribuera några fler filmer någonsin om någon av deras filmer innehållit otillåtet material.

Kommentera artikeln