Fler videoklipp från samtal med kulturministern

Här kommer nu fler videoklipp från samtal med kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth om den digitala kulturpolitiken, på Nalen 9 mars 2011.
Samtalsledare: Per Strömbäck, Netopia.

Inledning from Netopia on Vimeo.

Hur förändrar den digitala utvecklingen förutsättningarna för kulturskapandet? from Netopia on Vimeo.

Kan vi hoppa över mellanhänderna för distribution av innehåll? from Netopia on Vimeo.

Vad är politikens roll? from Netopia on Vimeo.

Teknikförändring kontra upphovsrätten from Netopia on Vimeo.

Verket värderas ner för att utbudet är så stort, bekymrar det dig? from Netopia on Vimeo.

Kulturens roll som samhällsbärare from Netopia on Vimeo.

Spridning av verk from Netopia on Vimeo.

Människans behov av att skapa from Netopia on Vimeo.

Kvantitet kontra kvalitet from Netopia on Vimeo.

Digitala agendan from Netopia on Vimeo.

Fråga från Björn Rosengren, Film & Tv-producenterna from Netopia on Vimeo.

3

Kommentarer

 1. Det verkar inte finnas några som ids kommentera denna propagandaspridning – T om kulturminister Lena Adelsohn Liljeroths kroppsspråk visar tydlig hennes leda över alla dessa osakliga och ledande frågor och Per’s lama försök att vara ”kulturskaparnas” riddare i skinande rustning

  Det skrattretande är att dessa ”kulturskapare” aldrig har mått bättre som idag – trots 10 år av pågående fildelning – trots de faktum att det inte finns en enda oberoende rapport eller studie som kan påvisa negativa effekter på ”kulturskaparnas” ekonomiska situation och trots att majoriteten av dessa ”kulturskapare” aldrig spontant har protesterat – genom t ex protestkonserter – demonstrationer eller andra uppseendeväckande aktioner – mot den sk illegala fildelningen

  Man skulle tro att en hel yrkesgrupp som t ex artister som utsätts för ett sådant påstådd och allvarligt hot mot sitt levebröd – redan borde ha haft massiva offentliga protester för att fästa allmänhetens uppmärksamhet på deras påstådda allvarliga situation pga den illegala fildelningen

  Vilken logisk slutsats kan man dra då? – Tja – Att den här bloggen skiter i ”kulturskaparna” och även i deras 2 miljoner fildelande landsmän – Bloggen primära syfte är att sprida underhållningsbranschens – och då framförallt den Amerikanska skiv- och filmmaffians – propaganda som mestadels består av rena lögner

  Därav att vi aldrig ser några som helst länkar här till tunga fakta och oberoende rapporter eller studier som kan stödja alla vidlyftiga påståenden och insinuationer – Man kan verkligen fråga sig vad som driver Per och hans nya kompanjon Chi An Gramfors att hålla på med denna blogg

 2. Till luffarn som skrev kommentaren ovan….kan du ge mig en bra anledning till varför ilegal fildelning ska finnas samt hur de kan va positivt för film skaparna o finansiererna? varför ska så många i branshen drabbas ekonomiskt bara pga att människor lärt sig att sno e ok!! jag drabbas hårt endast pga det. o visst ja e en mellanhand i dina ögon men de förändrar fortfarande inte saken nämligen att du snor av nån som inte vill att du gjör det, o de måste man respektera även om de e lättilgängligt.de e lätt o klämma en tjej på brösten på krogen men säger hon nej e de nej ungefär samma teori man kan inte klämma bara för att dom finns där.Tänker man logiskt så finns ingen bra anledning för att ilegal fildelning ska finnas legal gärna internet gärna men inte ilegal nej nej.du vill bara ha gratis de e de enda de handlar om,

 3. Waaaahoooo!!! – en reaktion *lol*

  Låt mig vända på frågan – Vilka tunga skäl går att framföra mot att reformera upphovsrätten så att att det står privatpersoner fritt att utan kommersiella vinstintressen dela filer de själva förfogar över – dvs har på sina egna hårddiskar?

  Några skäl jag kan anföra varför fildelningen borde släppas fritt är:

  a) Upphovsrätten har ett samhälleligt syfte – nämligen att stimulera skaparna (upphovsmän) och ge dem incitament att skapa mera – Alltså – att ”branscher” lider förluster – går under etc har ingen som helst betydelse – Väverier – varvsindustrin mm är alla exempel på verksamheter som försvann för att tiderna ändrades eller för att ny teknik gjorde dom omoderna

  b) Det finns – trots mer än 10 år av pågående fildelning – inga oberoende vetenskapliga rapporter/studier som på något sätt har kunnat visa att fildelningen har skadat upphovsmän eller samhället – Däremot har några aktuella studier kommit fram till att upphovsmän – som upphovsrätten är menat för – aldrig har haft det så bra som idag

  c) Upphovsrätten skall enligt WIPO balanseras mellan upphovsmannens intresse att tjäna pengar och allmänhetens intresse till att fritt kunna få ta del av information – och ja – allt som flyter omkring på Internet betraktas som information – Idag gynnar lagarna enbart en upphovsrättsindustri som domineras av 4 Amerikanska skivbolag som äger 70% av alla artisters rättigheter i världen och 6 Amerikanska filmbolag och har under decennier inga ändringar gjorts i upphovsrätten som överhuvudtaget beaktade allmänhetens intresse

  d) Upphovsrätten handlar om ett av staten sanktionerat monopol och har ingenting med ”sno” att göra – Bara enfaldiga personer har fått för sig att äganderätt och upphovsrätt är samma sak – Man kan bara ”sno” materiella objekt – som din plånbok – din bil – din laptop – Man kan aldrig ”sno” något immateriellt som en idé eller en fil från Internet – man kan möjligen begå ”upphovsrättsintrång” vilket är en helt annan sak

  e) Mänskligheten har klarat sig – fram till ungefär 300 år sedan – utan upphovsrätt – Äganderätten har man däremot haft sedan civilisationens början – Kan Thomas framföra ett enda intelligent skäl varför vi plötsligt inte få kopiera idéer – när hela vår moderna civilisation bygger på idéer som våra förfäder – fritt och utan skydd av upphovsrätt – patent och andra immateriell ”rättigheter” – har förmedlat vidare till nästa generation så att den kunde förbättra – vidareutveckla och sprida denna kunskap till fördel för allmänheten och samhällets?

  Till sist – aktuella studier har också visat att fildelare köper mer musik – filmer – spel och andra digitala produkter och går på konserter och bio oftare än de som inte fildelar – vilket tillbakavisar ditt ”gratis” argument

  För övrigt – så visar ditt ”klämma en tjej på bröstet” exempel på ett avslöjande sätt med vilket huvud du har tänkt – *lol*

Kommentera artikeln