Telia, Vitryssland och yttrandefriheten

Jo, ni har läst det förut men ”Iran-argumentet” är väldigt vanligt i frågan om teleoperatörer ska lämna ut uppgifter om abonnenter som använder sitt abonnemang till att begå brott. Det går ut på att vi i väst måste försvara ”yttrandefriheten” och ”nätets öppenhet” (två begrepp som i det här sammanhanget betyder att teleoperatörerna ska bestämma själva över trafiken i sina ledningar) annars kommer det att bli en ursäkt för mindre demokratiska regimer att övervaka och förfölja oliktänkande. Man kan raljera en del över det där resonemanget, till exempel att övervakning och förföljelse tycks ske oavsett västs goda exempel. Men icke desto mindre är det ett ofta framfört argument, inte minst av teleoperatörerna själva. Mot den bakgrunden är det ironiskt att juvelen i den svenska telekronan – Telia – har ägarintressen med den vitryska staten. Vitryssland med ledaren Lukasjenko benämns ofta Europas sista diktatur. Det rimmar illa med de vackra orden om yttrandefrihet och integritet. Det vore bättre om teleoperatörerna klev ner från de höga riddjuren och talade klarspråk om att det är på grund av affärsintressen som de vill urholka upphovsrätten och kontrollera teletrafiken.

3

Kommentarer

 1. ”Jo, ni har läst det förut men ’Iran-argumentet’ är väldigt vanligt i frågan om teleoperatörer ska lämna ut uppgifter om abonnenter som använder sitt abonnemang till att begå brott.”

  Ursäkta Per, men återigen slirar du oerhört på sanningen. Teleoperatörerna delar hela tiden ut uppgifter om abonnenter som använder sitt abonnemang till att begå brott. Ingen har någonsin ifrågasatt detta, allra minst teleoperatörerna.

  Poängen är att det gäller brott av en viss dignitet, eftersom integritetsbrottet annars skulle vara alldeles för stort. För att Polisen ska få begära ut personuppgifter krävs att man att är misstänkt för ett brott som ger mer än två års fängelse. Du vet som i riktiga brott och inte som i struntbrott som i att fotostakopiera en bok olovligen eller fildela.

  Antingen ljuger du medvetet eller så är du helt omedveten om hur det fungerar idag när du påstår att teleoperatörerna inte ”lämnar ut uppgifter om abonnenter som använder sitt abonnemang till att begå brott”.

  Vilket är det Per? Lögn eller okunnighet?

 2. Scary Devil Monastery

  @Per

  Jag har sagt det förut liksom många andra men visst tål det att sägas en gång till.

  Ja, nätoperatörer och övriga infrastruktursleverantörer är företag och bryter mot god standard i exempelvis fallet Telia i vitryssland och Google i Kina.

  Det skall de naturligtvis få fan för. Att de missköter sig i vissa lägen betyder inte att det skulle vara fel av dem när de sköter sig väl i andra lägen!

  M.a.o. är det helt korrekt av Telia att värna sina kunders intressen i ett demokratiskt land där de respekterar grundläggande mänskliga rättigheter – som exempelvis att inte för regimens eller privata intressens räkning åta sig att spionera på sina kunder. Varför de gör detta – av idealism eller på grund av marknadsmässiga orsaker – är egentligen helt irrelevant. I slutänden är det en princip de bara har att följa, oavsett om det ger dem problem eller fördelar.

  Det är helt fel av dem att frångå den principen i övriga delar av sin verksamhet. Likaledes där spelar det ingen roll varför de begår felet.

Kommentera kommentaren