Tankefel att fildelning ger ökad laglig försäljning

Den som heter Ronny, Conny, Johnny eller något annat mansnamn som slutar på Y löper större risk att hamna i trubbel med rättvisan, enligt en färsk studie från Handelshögskolan. Av det är det givetvis ingen som drar slutsatsen att ett Y-namn i sig ökar risken för brott, det är förstås någon annan mekanism som avgör. T ex socioekonomiska förutsättningar eller fördomsfull behandling. Men att namnet i sig skulle orsaka brott är en skrattretande tanke. Det kallas falsk premiss när man blandar ihop orsak och verkan på det sättet, eller ”cum hoc, ergo propter hoc” på latin (”med detta, därför av detta”). Det är ett av de grundläggande logiska felsluten och ett mellanstadiebarn förstår att samvariation inte betyder orsaksrelation, inte heller säger något om riktningen på orsaksrelationen.

I nätdebatten behöver man dock inte bekymra sig om logiska felslut, här är det fritt fram att dra vilka slutsatser man vill. ”Professor” Roger Wallis försökte sig på ett sånt resonemang i sitt vittnesmål i Pirate Bay-rättegången, när han påstod att piratdistributionen gör att fler går på bio eftersom undersökningar konstaterat att de som laddar ner film går mer på bio än andra. Och idag dök resonemanget upp igen när P3 Nyheter rapporterade om .SE-stiftelsens rapport Svenskarna och internet. Rapporten säger inget om orsaksförhållandet, bara att de som fildelar olagligt också använder lagliga tjänster i högre grad än de som inte fildelar. Av det kan man givetvis inte dra slutsatsen att pirateri leder till laglig försäljning, en bättre hypotes är att musikintresserade och internetvana tar del av både olaglig och laglig musik på nätet – vilket är korrekt i förhållande till premisserna. Den som bara är intresserad av innebandy bryr sig varken om Pirate Bay eller Spotify.

Tanken på att piratspridning skulle leda till ökad försäljning (och att innehållsbranscherna bara inte fattar grejen) är förstås frestande, både för journalister och piratpartister. Därför blundar Piratpartiets Anna Troberg för de logiska bristerna och kritiserar Annie Lööf för att gå lobbyisters ärenden när hon backar om fildelningen, trots att hon borde ”förstå” bättre. Att Troberg själv väljer att vantolka .SE-rapporten och använda P3 Nyheters hårt skruvade vinkel som skäl till hisnande metaforer som ”lobbyns lögnbägare” säger mest om kvaliteten på Piraternas politiska analys. Troberg är givetvis inte dummare än att hon förstår skillnaden mellan samvariation och orsakssamband.

Annars är själva rapporten som vanligt läsvärd och bra. Årets nyhet är att användningen av mobilt internet har den kommit igång rejält – det kanske inte kommer som någon chock, men nu syns det alltså tydligt i siffrorna också. En annan intressant notering är hur dominanta vissa tjänster är, av de som är aktiva på sociala nätverk använder 100% Facebook (därutöver kan de alltså använda även andra tjänster). Den här sortens nischmonopol dyker upp överallt i nätmiljön: Blocket, Google, Amazon – exemplen är många. Går det att konkurrera med samma erbjudande? Kan Bing existera bredvid Google i längden? Återstår att se, men jag är rätt säker på att Google är mer oroliga för Facebook och förändrade användarbeteenden än andra sökmotorer.

36

Kommentarer

 1. Det viktiga att förstå är väl att fildelare och de som betalar för sig inte är två skilda grupper – och att upphovsrättsindustrin därför angriper även sina betalande kunder när de angriper fildelare med alla medel tänkbara.

 2. som kommentaren ovan påpekar, industrin kriminaliserar sina konsumenter. pga detta extremt osympatiska beteende så har jag helt slutat gynna industrin. förut gick jag på bio hyfsat regelbundet men sen ponténismen infördes i sverige så har jag inte gått på bio, inte köpt en skiva eller hyrt/köpt en film och skulle aldrig nånsin göra det igen av principiella skäl. och jag använder inte spotify. dom biter sig själva i svansen och förstår man inte det borde man göra en ny reality check.

 3. Hank – helt riktigt, det är i stor utsträckning samma individer. Den andra halvan av ditt resonemang håller inte, givetvis kan man försöka påverka vissa handlingar utan att döma ut individen.

  • När man som upphovsrättsindustrin gör – och formligen förklarar krig mot fildelare, inför absurda lagstiftningar osv – så skaffar man sig därmed fiender bland sina kunder.

   Att skicka hotbrev med krav på dryga böter är väl visserligen att ”påverka” men knappast på ett sådant sätt att man vinner sympatier.

 4. Kan bara hålla med Hank.
  För mig har det blivit en princip att så långt som möjligt undvika att något jag betalar för ger pengar till bolag och lobby-organisationer som arbetar för att skärpa lagar kring Copyright etc. Jag vill inte att mina pengar skall sponsra denna verksamhet.

  Dvs er attityd har tills vidare skrämt bort mig som betalande kund i princip helt.

 5. Det stämmer förstås att korrelation inte bevisar kausalitet, för att oåvisa kausalitet behövs studier med experimentell design. Många fenomen ör dock inte möjliga att studera genom experimentella studier. I exempelvis epidemiologiska studier är det alltid korrelationer man finner. Detta till trots är de flesta överens om att det är bevisat att rökning orsakar cancer, trots att detta aldrig visats i en experimentell studie. Det finns en mängd statistiska metoder man tar till(som att kontrollera för andra variabler som kan förklara den funna variansen).

  Det riktigt inttessanta är dock det här: Din teori om att olovlig fildelning skulle leda till minskade intäkter stöds inte ens av en korrelation eller samvariation. Det finns inget empiriskt stöd alls för den hypotesen (förutom i ”studier” direkt beställda av uphovsrättsindustrin).

  Till stöd för vår teori finns en korrelation och man kan kontrollera för de variabler du föreslår (grad av film- eller musikintresse, exempelvis). Till stöd för din teori finns… ingenting.

  • What Martin said.

  • Kan tillägga också att i studier beställda av upphovsrättsindustrin brukar resonemanget vara konstruerade så här: ”Vi beräknar att det laddades ner en miljard kopior av verk vi har rätten till. Ett verk kostar i genomsnitt 100 kronor. Alltså har vi förlorat hundra miljarder kronor.”

   Per… Om du nu tycker det finns problem med att dra slutsatser om kausala samband när man hittar tydliga samvariationer som man teoretiskt kan underbygga väl och dessutom styrka genom att kontrollera för andra variabler (confounding variables), då borde du väl rimligen slita sådana argument i stycken?

   Jaså, inte det, nej?

   • Per Strömbäck

    Martin – nej, man kan inte sätta likhetstecken mellan ett nedladdat verk och en utebliven försäljning. Det har jag inte påstått. Inte heller är det sant att nedladdningen inte leder till någon utebliven försäljning över huvud taget, (ingen kan ju förneka att den lagliga försäljningen har minskat i takt med att pirateriet ökat). Sanningen ligger såklart mitt emellan, kanske tre eller fem eller tolv nedladdning motsvarar en utebliven försäljning. Men det du påstår är ju att det tvärtom leder till ÖKAD försäljning. Det resonemanget är helt förryckt! Intäkterna minskar, empirin är solklar, den personliga erfarenheten visar detsamma och det du säger om forskarrapporterna är inte sant, läs t ex Daniel Johansson artikel här på Netopia.

    • Jag kanske är helt unik i hela världen, men jag slutade köpa CD-skivor fem år innan jag började ladda ner. You do the math.

    • ”Det resonemanget är helt förryckt! Intäkterna minskar, empirin är solklar, den personliga erfarenheten visar detsamma och det du säger om forskarrapporterna är inte sant,”

     Läs min kommentar nedan. Så att anta att mitt beteende existerar är alltså helt förryckt? Intressant, verkligen.

     Och att intäkterna minskar har inget att göra med teknikskiftet, ändrade lyssningsmönster etc etc att göra, utan bara med piratdistribution? Empirin är långt ifrån solklar.

    • Så du menar att det inte går att säga att fildelning leder till ökad försäljning, men det går att säga att fildelning leder till minskad försäljning?! Din fria tolkning av rapporter och samband är imponerande 😉
     Kan försäljningsminskningen även ha lite grann att göra med ändrade konsumtionsmönster, Spotify etc etc?

    • (ingen kan ju förneka att den lagliga försäljningen har minskat i takt med att pirateriet ökat)

     Eh, jo? Det är precis vad den som grundar sig på empiri kan förneka. Försäljningen i vissa kanaler har absolut minskat (det går sådär att sälja cd-skivor, exempelvis). Men de totala intäkterna för kultursektorn har ju ökat kontinuerligt under de tio år fildelningen existerat. (Skulle gärna länka, men det verkar fortfarande som man hamnar i modereringslimbo då så googla på ”Studies On The Cultural Sector In The File Sharing Era”).

     ”Sanningen ligger såklart mitt emellan, kanske tre eller fem eller tolv nedladdning motsvarar en utebliven försäljning.”

     Och vad stöder du detta på? Du har ju själv förkastat korrelationer som bevisföring, så även om det vore så att intäkterna minskat (vilket de inte har), så skulle detta ju enligt din egen bärande tes i postningen ovan inte bevisa någonting! Alltså måste du ha någon annan grund för ditt påstående att olovligt fildelning leder till minskade intäkter. Så vad i hela friden baserar du dig på, förutom BLIND TRO?

     Du har en trossats som du biter dig fast vid, oavsett vad empirin säger. Din trossats är att olovlig fildelning är skadligt. Precis som religösa fanatiker som också klamrar fast vid trossatser trots att verkligheten överväldigande motsäger dem så är du också villig att gå i princip hur långt som helst för att försvara din tro. Per, du är en äkta fundamentalist.

     Och om du inte anser att du är en fundamentalist, om du inte anser att du bara klamrar dig fast vid blind tro, peka då på empirin som stöder dina påståenden! Ge mig några länkar till metodologiskt sunda studier som stödjer din tes!

    • Scary Devil Monastery

     Nej, Per

     Empirin visar att ökad piratdistribution korrelerar väl med ökad försäljning. Anledningen är solklar – personer som aldrig från början hade tänkt sig att prova ett spel, köpa ett stycke musik eller inhandla en DVD/Blue Ray skaffar helt enkelt ett verk för att de lyckats få tag på det gratis och funnit det vara tillräckligt bra.

     Inom onlinespelvärlden går allt fler spel över till ”free to play”-modellen. Eftersom man kunnat påvisa att man inte bara fått tio gånger fler spelare – man har även fått fram dubblerade intäkter därigenom.

     Det som är förryckt – helt vansinnigt – är att man resonerar att man inte kommer att få in fler intäkter genom att få en total marknadspenetration.

     Hur tusan förklarar du att Rebecca Black sålt ett par hundratusen ex av ”Friday” på iTunes när hon har videon upplagd på Youtube?

     Eller att Paulo Coelho ökade sin fäörsäljning med åtskilliga miljoner EFTER att han lagt ut sin bok till allmän nedladdning?

     Eller att Trent Reznor sålder en miljon skivor på amazon under ett år (bestseller 2008) av musik han redan hade lagt ut på TPB?

     Alla empiriskt gjorda studier stöder tesen att en utökad piratdistribution även ökar försäljningen. Markant.

     Det är intressant att notera att när ett vetenskapligt arbete redogör för ett resultat så drar de en slutsats där de mycket noggrannt blir tvunga att redovisa hur de kommit fram till resultatet – i syfte att just ta avstånd från falska premisser.

     När du säger att de inte har gjort detta så far du – medvetet eller ej vill jag låta vara osagt – med fullständig osanning.

 6. […] den här gången blir det lite roligt, eftersom Per använder principen cum hoc, ergo propter hoc, för att få […]

  • Per Strömbäck

   Nope, jag kritiserar P3:s tolkning och hur Anna Troberg använder den. Rapporten säger inget om orsakssambandet, det har jag inte heller påstått. Nice try, thank you for playing.

   • Scary Devil Monastery

    Och det halvdussin rapporter som kommit fram till – i mycket tydligare grad – samverkan mellan fildelning och ökad försäljning? Utförda av universitet och åtminstonde vid ett par tillfällen – på direkt utredning av myndigheter?

    Per, det finns ett antal rapporter beställda av upphovsindustrin där man förtvivlat försökt hävda att fildening medför sänkt försäljning som har sågats av peer reviews – sådana kan man med fog betrakta skeptiskt.

    Det finns likaså ett antal rapporter som med flygande fanor passerat peer reviews. Dessa har antingen ställt sig neutrala i konsekvensen av fildelning eller har påpekat en stark korrelation mellan ökad fildelning och ökad försäljning.

    Skall man hänga hatten på någon av dessa gör man bäst i att göra det i det senare fallet.

 7. ”Tanken på att piratspridning skulle leda till ökad försäljning (och att innehållsbranscherna bara inte fattar grejen) är förstås frestande, både för journalister och piratpartister. Därför blundar Piratpartiets Anna Troberg för de logiska bristerna…”

  Jag kan ju bara tala för mig själv, men i mitt fall finns inga logiska brister. Mycket av det jag tankar ner, ser och tycker är bra köper jag sen, eftersom jag är en filmnörd och gillar att fylla på hyllan med kvalitetsfilm. Finns dock inte en chans att jag skulle köpa en fullpris-bluray utan att ha sett filmen innan. Go figure.

  Jag är fullt medveten om att jag kanske inte är normalfallet, men jag existerar.

 8. Jag är så jävla less på musik och filmindustrin så nu skiter jag fullkommligt om dom ”ruineras”. Till och med mina föräldrar och mina kompisars föräldrar har tappat förtroendet för musik och filmindustrin och pappa är så jävla förbannad så han säger att dom ska blöda…

  Jag kan inte annat än hålla med. Att se företagen gå i konka vore som julafton för mig!

 9. Är det inte lite osnyggt att sätta citat-tecken kring Roger Wallis titel? Som att han vore en låtsas-professor? Han ÄR ju faktiskt professor vid KTH. http://www.kth.se/csc/kontakt/professorer-1.19550

 10. Kan inte gå härifrån utan att kommentera att jag noterade dina ” angående Roger Wallis professorskap.

  Har du nåra invändningar angående hans disputation?
  I så fall vilka då menar du?

  Enligt dom som kollat/gjort/godkänt hans disputation är han ju professor hur mycket du inte vill det Per.

  Enligt mig ger det dig bara ett löjets skimmer att du inte kan acceptera att det tom finns personer med vett, o kanske mer vetande o utbildning än dig som trots det inte håller med dig.

  Einstein var också ”professor”…Dessutom finns det en jädra massa andra såna.Är dom OK?
  Är det DU som avgör vilka som är/ska vara det?

  Ibland kallas det även Hybris när man anser att man vet bättre än alla andra…
  I detta fall vet jag ärligt inte vad jag ska kalla det förrän jag fått svar från dig på vad du ifrågasätter angående Roger´s disputation.

  Ärligt alltså Per.
  Du anser av nån anledning att Roger Wallis INTE är en professor!

  Vad är argumenten?
  O har du påtalat dina argument till universitetet där han fick sin professur?Jag antar att dom skulle vara glada att få veta vad dom gjort för fel enligt dig.

  Ha det tills dess Per.Hoppas du inte trollar in dig i liknande dumheter igen bara innan du förklarat allt…
  Jan

  • Bra rutet!

   Jävligt lågt av Per, igen.

  • Per Strömbäck

   @Jan – kul att du noterade den detaljen. Disputationen vet jag inget om, den leder väl till en doktorsgrad såvitt jag vet. Däremot är Wallis inte professor på KTH, utan ”adjungerad professor” vilket är en tidsbegränsad deltidstjänst utan samma krav på akademiska meriter som en riktig professur. Den här ordningen har fått kritik eftersom den innebär att det i praktiken går att köpa professorstitlar. Trots detta gjorde Wallis ett stort nummer av att han visst var professor i sitt vittnesmål i första TPB-rättegången, givetvis i syfte att skänka akademisk tyngd åt sina teorier. Den som har något att förklara i detta är rimligen Wallis.
   http://www.svd.se/nyheter/inrikes/mojligt-att-kopa-professorstitlar_2418639.svd
   http://intra.kth.se/regelverk/utbildning-forskning/forskning/adjungerad-professor-1.27254

   • Per, vad du mellan raderna skriver är alltså att Wallis skulle köpt sig sin professors-titel och att KTH anställt honom utan att bry sig om kompetens eller meriter.

    Lågvatten.

    • Per Strömbäck

     Nej, han har säkert goda meriter och KTH har säkert goda skäl att utse honom till adjungerad professor. Men det är inte samma sak som att han är ”riktig” professor, vilket Wallis påstod (under ed kan tilläggas). Det är ett enkelt konstaterande, inte någon spinn.

    • Så om man är adjungerad professor måste man hela tiden använda den termen? Det är rent av mened ifall man förkortar den? 🙂

   • Så om någon är tillförordnad VD på ett bolag och säger till någon att de är VD, då menar du att de ljuger? Vad det hela handlar om är ju förstås att när man inte kan bemöta någons argument kan man alltid försöka misskreditera deras person. Så jobbar lobbyister och spindoktorer. Tack för lektionen, Per!

 11. Per, om nu titeln är så viktig för dig hade du kunnat skriva ”Den adjungerade professorn Roger Wallis”. Men nu valde du att förlöjliga och håna.
  Seså, dra nu ditt strå till stacken för att förbättra debattklimatet på internet. Du vill väl inte bli kallad ”näthatare”?

 12. Robert Wictorzon

  Pär, jag vet inte om P3 ändrat i artikeln, men jag hittar inte stället där de hävdar att fildelning leder till fler köp. Kan du hjälpa mig leta?

 13. Bra skrivet Per! Som sagt. Vi drar inga slutsatser i rapporten om hur det ena påverkar det andra. Man bör ha med sig i dessa diskussioner att vi inte frågar om vilken innehållstyp som fildelas.

 14. Hej igen Per o tack för att du tog dig tid att svara.

  Dock gjorde inte svaret mig klokare i alla fall angående ditt agerande.

  OM nu inte Roger Wallis är en fullblodad professor utan ”bara” en ”adjungerad professor”.
  Som nån annan här uppe kommenterat: Varför skrev du inte det då?

  Du är, är jag ganska säker på ,ganska medveten om att dom flesta som betalar din lön länge velat nedvärdera Roger Wallis´s uttalanden i alla sammahang genom att försöka se till att han INTE är ”professor”…

  Du var inte den förste med andra ord men du fortsätter med samma taktik som alla andra. (Tillfällighet?)
  När jag sen frågar säger du att han är just ”adjungerad professor”.
  Du säger dessutom att du inte har en aning om hans disputation o ändå kan du göra såna markeringar av honom.

  Som sagt.Tilltala/benämn honom som det då!

  Ha det igen
  Jan

  O som jag sa tidigare, trolla inte in dig ännu mer nu.Du har redan trollat i detta fall.

  • Scary Devil Monastery

   Var inte för hård mot Per nu. Han har som jobb att hävda en viss synvinkel och begår tjänstefel om han motsäger den synvinkeln.

   När verkligheten inte under några omständigheter vill samarbeta med hans tolkning blir han då så illa tvungen att förlita sig på att dribbla bort fakta med retoriska fulknep. Att trolla, så att säga.

   Det kan han inte gärna komma undan.

 15. […] och våldsspelande men inget stöd för att spelen är orsaken (jämför diskussionen om ”cum hoc, ergo propter hoc” i frågan om piratkopiering leder till ökad laglig konsumtion). Detta stämmer väl överens […]

 16. Inte svårt att föreställa sig orsakssambandet att om en allt för rabiat företagare ger sig efter och trakasserar sina trognaste kunder och att desamma kunderna blir förbannade och bojkottar företagaren…

Kommentera artikeln