Är det rimligt att telebolagen diskriminerar viss slags trafik?

Stiftelsen för Internetinfrastruktur, kanske bättre känd som .SE-stiftelsen, administrerar alla webbdomäner som slutar på .se och arrangerade i veckan den årliga konferensen Internetdagarna. Netopia var förstås på plats och medverkade i ett framtidsseminarium som Dagens Nyheter arrangerade. Men den stora nyheten var att .SE gjort ett tekniskt test av hur bredbandsleverantörerna styr trafiken genom att prioritera, diskriminera, spärra och rent av störa hur data färdas i ledningarna. Testet visade bland annat att två bredbandsoperatörer minskar hastigheten för s k bittorrent (det vanligaste fildelningssystemet) till en tiondel när trafiken går via mobila nät eller på transit i andra operatörers nät, dvs trafik som är kostsam för operatören. Ett slående exempel på hur trafikstyrning används för att maximera lönsamheten i nätet och fjärran från de vackra orden om fria och öppna nät. Det diskuterades på konferensen som ett exempel på bristande transparens gentemot abonnenterna, men man kan lika gärna se det som att telebolagen har goda möjligheter att påverka vad som sprids i deras nät och att detta givetvis bör användas på ett rättssäkert sätt som skyddar samhällsintressen i första hand och telebolagens intäkter i andra. Läs mer här.

14

Kommentarer

 1. Jag försökte läsa mer här, men här fanns inget mer att läsa…;-)

 2. Notera att .SE också talar om att de gör det på ett olagligt sätt eftersom de inte talar om vad de gör.
  Enligt lagen så måste en ISP meddela om de gör begränsningar, vilket ingen av dessa gör.
  Enda sättet att på ett rättsäkert sätt göra detta på är att inte göra det alls och att inte ha några begränsningar är det som skyddar allmänintresset mest.

 3. ..Per, jag såg det där inslaget, men fattade det som att man ”sparade el”, dvs drog ner kapaciteten när det var mindre trafik, varför skulle TELIA strypa nätet? Kanske Hiselius från Telia kan förklara? :o)

  • ..kan ngn förklara vad IpV6 är för ngt !!

   • Scary Devil Monastery

    Kjell, i dag allokeras ip-nummer baserat på en standard som heter ipv4 (Internet Protocol Version 4).

    Ipv4 är grundat på en 32-bits adresslängd vilket ger en hård gräns om att det samtidigt i världen bara kan existera 4 294 967 296 unika ip-adresser (32^32). Många av dessa är reserverade redan i förväg och vi har i dag så att säga börjat få slut på dem (varje nätverksansluten enhet behöver i teorin en egen sådan – även nätverksroutrar, printrar med flera).

    Genom att använda en del knep och trick som network adress translation – NAT – får man dessa att räcka längre genom att en router skapar ett internt nätverk med adresser bara gällande mellan routern och slutenheterna.

    ipv6 är helt enkelt nästa version som ligger i startgroparna (just nu uppskattas att ipv4 kommer överges helt 2025). ipv6 har en adresslängd på 18 bits – vilket ger möjligheten till 128^128 unika adresser.

    Där en ip-adress då idag skrivs i formen exempelvis 255.198.167.11 så kommer ipv6 att se ut som en mycket lång rad av bokstäver och siffror.

    Hoppas det hjälper.

    • ..scary, du har uppenbarat det komplexa i nätet för mig , det är som poesi.
     Trevlig helg på dig

    • Scary Devil Monastery

     ipv6 har en adresslängd på 128 bits… skulle det vara och inget annat. Tryckfelsnisse i farten igen…

     Varför Telia och ett par andra operatörer stryper vissa former av trafik…ja, det finns ett par anledningar till varfr, vissa suspekta, andra mindre så.

     Man talar normal sett om ”Traffic Management” contra ”Traffic Shaping”. För att jämföra med vanlig biltrafik exempelvis så skulle ”Traffic management” inbegripa ett vägsystem med rondeller och ljussignaler. All trafik behandlas ungefär likadant och när trängsel uppstår får alla lida.
     Om detta rör vägsträckor med mycket tung trafik i form av lastbilar ex. innebär att persontrafiken lider bygger man kanske mindre vägar som persontrafik kan använda men lastbilarna får vackert stå ut med trafikstockning – eller vice versa, beroende på hur vägnätets kapacitet ser ut.

     Inom traffic management i ett mobilt telekomnät prioriterar man exempelvis vanliga telefonsamtal framför ”övrig” datatrafik rent allmänt för att tillse att grundtjänsten – telefonin – fungerar någorlunda klanderfritt även under stark belastning.

     ”Traffic Shaping” är ett helt annat djur. För at återgå till exemplet skulle detta vara som att man i vägnätet preferentiellt ger prioritering baserat på övriga kriterier än vägnätets kapacitet. Ett exempel på traffic shaping irl – ”in real life” – skulle vara om alla som körde en BMW fick företräde vid rödljus eller alltid hade förkörsrätt. Ett annat exempel är om företräde gavs beroende på vad bilarna fraktar i bakluckan eller vad de har för slags passagerare.

     I ett mobilt nätverk motsvarar den första typen av traffic shaping att Telia exempelvis blockerar protokoll de vet används av digitala telefonitjänster som Skype (bittorrenttrafik) eller om Comhem skulle blockera streamingprotokoll (även det oftast bittorrent) för att kunderna skulle tvingas använda Comhem’s egna ”pay to play”-tjänster i stället.
     Den andra typen av traffic shaping förutsätter att operatören använder sig av så kallad DPI (deep packet inspection) vilket rakt av betyder att de avlyssnar kundens trafik och tar ställning till innehållet. Som om Posten hade öppnat varje brev och skickat det eller inte beroende på innehållet.

     Traffic management är ett sunt sätt att allokera resurser så att nätverkets kapacitet kan nyttjas optimalt. Traffic shaping är däremot ett konkurrensvapen man kan använda på samma sätt som om en vägbyggare kunde besluta om vilka bilar som skulle få förkörsrätt vid alla tillfällen – och samtidigt råkade vara ägaren av Volvo.

     Om Telia har fastnat med fingrarna i syltburken för att de ”blockerar” trafik som kan konkurrera med deras egna telefontjänster är det ett otroligt fulknep enligt samma metod som om de på en väg de byggt även skulle kunna sätta för vilka bilar rödljusen snällt och genast skulle slå om till grönt utan hänsyn till hur länge korsande körfält har väntat.

 4. ”Det här är riktigt illa” … ”Därför kan vi även använda det för att försöka stoppa fildelning”.

  Bra där.

 5. ..trevlig helg;
  medievarlden.se/blogg/axel-anden/2011/11/kampen-fors-har-och-nu
  , nu måste Ni journalister som äger spaltutrymme eller bloggar, börja ta bladet från munnen och våga frågasätta URL och de totaliteter den leder till ”på nätet”.

  • Svinbra skrivet.

   Nu undrar jag bara om Per ska anklaga även Axel Andén för missbruk av demokrati- och yttrandefrihetsbegreppen för att han egentligen bara vill tanka hem film.

 6. Scary Devil Monastery

  …men man kan lika gärna se det som att telebolagen har goda möjligheter att påverka vad som sprids i deras nät…”

  Jag vill ogärna sänka mig till nivån där jag kallar dig för en idiot, Per, men ärligt talat…*suck*

  Pro primo: Teleoperatörerna ägnar sig åt traffic management på ett sätt som faktiskt är olagligt att göra. Notera detta.

  Ditt uttalande är helt enkelt i stil med att ”Kolla, de bryter mot lagen, vad häftigt, då borde vi kunna säga åt dem att göra det också!”

  Pro sekundo: Tag ad notam att denna traffic management (Management, ej shaping) ej tar minsta hänsyn till vad det är som överförs. Bara att protokollet är p2p. Syftet är naturligtvis att komma åt exempelvis skype. Men det kommer även att påverka stora delar av väsentliga uppdateringar och fullt lagliga applikationer – uppdateringar av linux-distributioner, MMORPGer, med mera. Och varenda fullt lagliga ”cloud service” som tänkas kan.

  Här tar man till en rejäl fuling för att kunna sälja bredbandshastighet ”upp till” si-och-så många MBit/s utan att tala om att förutsättningen är de flesta applikationer som kan tänkas nyttja den bandbredden. Mest troligt då för att kunna sälja bandbredd som man inte egentligen har täckning för.

  Pro tertio: Nu bör inte p2p-filtrering av den här typen få finnas men i sak är det inte ett brott mot nätneutraliteten då man inte för eller nedprioriterar trafik till och från vissa aktörer eller via vissa plattformar. Det är förvisso ett fulknep men svaret lär och skall vara att de tappar kunder på det förfarandet till konkurrenterna.

  Och till sist: Per, traffic management ger fortfarande inte operatörerna minsta tillstymmelse till kontroll över vilken typ av information som färdas. Då du kan fildela över https lika väl som via p2p så spelar det faktum att operatören fulspelar med sin bandbreddspolicy noll och ingen roll vad gäller deras förmåga att kontrollera vad för data som går i deras nät. Bara hur den går.

  Och det här har vi skrivit dig på näsan åtskilliga gånger Per så vi vet att du vet bättre. Att ens försöka dra upp saken inför den här publiken är bara att tigga om snabb och hård tillrättavisning.

  …Beati pauperes spiritu…

 7. ..Per verkar inte ha tid att diskutera med oss, han är väl på dreamhack och jagar pirater 😮

 8. Det här är ju Pers vanliga resonemang. Kolla, telebolagen beter sig redan vidrigt mot kunderna och bryter mot nätneutraliteten. Då innebär att vi kan göra det ännu mer! Så länge vi bor i en demokrati kan man censurera och övervaka utan hejd!

 9. ..som jag misstänkt :o, det är ”Westandervarning” över politiken ;
  medievarlden.se/nyheter/2011/11/niklas-ekdal-fragan-i-vems-intresse-ar-viktigare-an-nagonsin

Kommentera artikeln