Sociala mediers roll i londonkravallerna överskattades

I augusti i fjol fängslades hela västvärlden av rapporterna från upploppen i London, där flera kvarter vandaliserades och fem människor dog. Man kunde följa händelseförloppet närmast i realtid både via traditionella och sociala medier. En doku-thriller, skulle man kunna säga. Många framhöll också sociala medier som orsak eller förstärkare av upploppen, inte olikt hur den arabiska våren ofta har omtalats som en ”twitter-revolution”. Två personer dömdes till fängelse för uppviglande aktiviteter på Facebook. Men nu visar den kommitté som den brittiska regeringen tillsatt för att utreda händelserna att de sociala mediernas roll var överdriven, de tycks ha betytt mer för de personer som betraktade upploppen än de som deltog. De senare använde snarare Blackberry messenger för att kommunicera och även traditionella mediers rapportering bidrog. Läs rapporten här.

Precis som med den arabiska våren är alltså de sociala mediernas betydelse underordnad, det handlar om strukturella faktorer och inte minst enskilda människor. Fixeringen vid tekniken står i vägen för verklig förståelse både för sociala oroligheter och demokratirörelser.

DN Kultur förgyllde påskhelgen med en ambitiös kritik signerad Paul Frigyes av hur de fyra nätjättarna Google, Facebook, Amazon och Apple kartlägger sina användare. För att citera Andreas Ekströms Google-koden: ”om en stat hade samlat in lika mycket information om sina medborgare hade det blivit väpnad revolution”. Krönikören Emanuel Karlsten replikerar och menar att konsumentmakten garanterar integriteten och att staters övervakning är värre. Den invändningen bygger på antagandet att vi har ett verkligt val att avstå från att använda tjänsterna. Ibland talar man om stater i staten och det finns argument för att använda den etiketten på dessa nätjättar, som har egen utrikespolitik (Google) och större ekonomi än många stater. Skillnaden är att demokratiska stater har ett antal rättssäkerhetsmekanismer som garanterar den enskildes integritet och det är betydligt starkare än konsumentmakt, verklig eller inbillad.

4

Kommentarer

 1. Scary Devil Monastery

  ”Skillnaden är att demokratiska stater har ett antal rättssäkerhetsmekanismer som garanterar den enskildes integritet och det är betydligt starkare än konsumentmakt, verklig eller inbillad.”

  I och med FRA och DLD har samtliga sådana rättssäkerhetsmekanismer totalt avskaffats. Staten har helt och fullt gjort sig av med begreppet ”personlig integritet” vad gäller sina medborgare i Sverige.

  Därmed faller ditt argument platt till backen. Om staten skulle missköta den information de insamlat finns ingen möjlighet att få upprättelse. Alls.

  Gör google samma har man lagliga medel att tillgå.

  Skillnaden, min gode herr Strömbäck, är den samma som om Google klappade till en person med en batong jämfört med om en polisman med lagens fulla stöd gör samma sak.

  Därför är statlig övervakning sannerligen långt värre, både i teori och praktik.

  Google innehar inte ett våldsmonopol som säger att de lagligen kan inskränka folks frihet. Det har en stat.

 2. ”Den invändningen bygger på antagandet att vi har ett verkligt val att avstå från att använda tjänsterna”

  Alla har ett val när det gäller huruvida man vill använda och därmed föda privata tjänster. Att det i olika sammanhang kan försvåra livet om man vill undvika att bli rergistrerad är inte ett gångbart skäl för att säga att vi inte har ett val.

  När det gäller den statskontrollerade övervakningen har vi inget val alls, annat än möjligtvis emigrera.

  Vilket gör att SDM´s invändningar stämmer fullständigt.

 3. ”..upp flyga orden, tanken stilla stå”,
  men ändå ett försök till reflexion;
  ,”man är ju inte tvungen att deltaga o logga in på FB, twitter eller google+,”
  man blir osäker ”alla är ju med”. Det blir en slags Spotify för åsikter, om man nu loggar in och skänker dessa företag sin identitet, varför kan man inte få betalt efter hur aktivt ens ID används. Utan användare vore dessa bolag inte värderade speciellt högt. En slags ny upph.rätt, allt och alla är skapare av ”skyddat ”mtrl, vi närmar oss den punkten i det nya landskapet, vi är alla konstnärer. Som sagt , Vi bör ta betalt av FB, för att närvara, ingen orimlig tanke, det känns som vi är på väg åt det hållet.

 4. Fixeringen vid fel teknik står i vägen för förståelse för vad som verkligen är viktigt.

  T.ex. repressiv teknik kontra utvecklande teknik
  Vad jag menar är att de som du, Per, representerar borde mer fokusera på en utvecklande teknik (nya, bra tjänster) sistället för att fokusera på repressiv teknik (få ISP att använda sin teknik till att övervaka sina kunder)

Kommentera kommentaren