Larry Lessig till Stockholm i oktober

Harvard-professorn Larry Lessig är en av huvudtalarna vid Internetdagarna 22-24 oktober i Stockholm. Lessig är känd som mannen bakom Creative Commons-systemet för upphovsrätt och har skrivit flera uppmärksammade böcker, bland annat Remix (2008) och Code and Other Laws of Cyberspace (2000). Den senare är en hörnsten i debatten om rättstaten på internet, Lessig beskriver hur själva koden fungerar som nätets naturlag och avgör vad som är möjligt att göra, till skillnad från lagar stiftade av stater som förutsätter en rättsapparat. Den här distinktionen har i den amerikanska debatten gett upphov till begreppen ”west-coast law” (Silicon Valley) och ”east-coast law” (Washington). Senast Lessig besökte Sverige var i november 2009 då han höll en föreläsning i riksdagen, vilket bl a DN rapporterade om.

1

Kommentarer

  1. Lessigs poäng är inte att koden är nätets ”naturlag”. Hans poäng är att man genom att påverka koden som utgör nätets arkitektur påverkar hur olika värderingar, rättsprinciper och så vidare manifesteras på nätet.

    För att citera Lessig:

    Our choice is not between ”regulation” and ”no regulation.” The code regulates. It implements values, or not. It enables freedoms, or disables them. It protects privacy, or promotes monitoring. People choose how the code does these things. People write the code. Thus the choice is not whether people will decide how cyberspace regulates. People—coders—will. The only choice is whether we collectively will have a role in their choice—and thus in determining how these values regulate—or whether collectively we will allow the coders to select our values for us.

Kommentera artikeln