”Datalagringsdirektivet och Ipred-direktivet går ihop!”

Advokat Peter Danowsky har lagt fram talan i EU-domstolen i målet mellan Ljudboksförlagen och teleoperatören Perfect Communications angående Datalagringsdirektivet och dess förhållande till Ipred. I sin talan, som ombud för Ljudbo... »