Stigande arbetslöshet i kultursektorn

Svenska Dagbladet rapporterar att det väntas ske en fördubbling av arbetslösheten inom kultursektorn till slutet av 2010 jämfört med 2008. 3 000 kulturarbetare väntas vara arbetslösa och ytterligare 2 000 väntas delta i program med aktivitetsstöd. Det som får det värst uppges vara yngre kulturarbetare som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden.