De legala musiktjänsterna växer kraftigt

2009 innebar ett trendbrott för den legala musikförsäljningen. Ifpi uppger att intäkterna växte med 10 procent under året efter tio år av fallande försäljning. Den digitala musikförsäljningen nästintill fördubblades och utgör nu 16,3 procent av Sveriges totala musikförsäljning. Intäkterna från streamingtjänster, vilket till exempel inkluderar Spotify,ökade med hela 438 procent. Sverige ligger dock ännu långt efter USA där den digitala försäljningens andel av den totala musikförsäljningen uppgår till ca 40 procent.