Amnesty om mänskliga rättigheter bland IT-företag

Lise Bergh och Anna-Maija Juvonen från Amnesty skriver idag på SvD Brännpunkt om bristande ansvar för mänskliga rättigheter bland svenska IT-företag. Artikelförfattarna hänvisar till en undersökning som visar att ”endast 18 procent av de 57 it- och telekomföretag som är noterade på Stockholmsbörsen har en policy för att skydda sig mot att kränka mänskliga rättigheter”. Man exempelifierar också med Telia Sonera och Ericsson som båda kritiserats för sin medverkan till kränkningar av mänskliga rättigheter i sin verksamhet i länder där det förekommer allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. Man efterlyser också tydliga policys för mänskliga rättigheter samt interna styrsystem för att säkerställa att policyn efterlevs. Artikeln kan läsas här: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/it-foretag-bidrar-till-fortryck_4107303.svd