Rättssäkerhet, inte anonymitet, ger integritet på nätet

Integritet är ett okränkbart värde i en demokrati, men i diskussionen om internets framtid används ordet ofta onyanserat och gärna som ett sorts slagträ mot den som antyder att även andra rättigheter bör värnas online. I en rättsstat skyddas den personliga integriteten av ett antal samhällsfunktioner som vuxit fram under lång tid: oberoende domstolar, rätt till advokat, rätt att betraktas som oskyldig till man blivit dömd av domstol, möjlighet att överklaga domstols- och myndighetsbeslut, fri press, källskydd, ombudsmän, konstitutionsutskott och mycket annat. När det gäller internet är svaret oftast att det är endast anonymiteten som kan skydda den personliga integriteten. I jämförelse med de sofistikerade system som finns i samhället i övrigt framstår det som en onyanserad, banal tanke. Det saknas knappast exempel där olika personers rätt till integritet står i motsats till varandra (t ex förtal eller det klassiska exemplet med nakenbilder som sprids mot den naknes vilja) – där ger anonymitetsparadigmet inga lösningar. Istället måste vi komma vidare i diskussionen, acceptera att anonymitet inte är en framkomlig väg och istället ställa frågan hur en fungerande rättsstat ska utvecklas på internet.

0

Kommentarer

Kommentera artikeln