Carl Bildt om frihet på nätet

Utrikesminister Carl Bildt skriver idag en artikel på SvD Brännpunkt om vikten av att försvara friheten och säkerheten på nätet. ”Det är uppenbart att det internationella regelverket är alldeles för svagt och att de medel som finns för att säkra efterlevnaden av de regler som finns är otillräckliga. Brukarna har hamnat rejält på efterkälken i förhållande till missbrukarna”. Bildt beskriver frågan som en av de stora globala framtidsutmaningarna och som en prioritering för regeringen under 2010. Läs artikeln här.