Digital musikförsäljning växer

Enligt en rapport från Ifpi har den digitala försäljningen av musik tagit ordentlig fart. Under förra året såldes musik genom digitala kanaler för sammanlagt 30 miljarder kronor, en ökning med 12 procent jämfört med året innan. Sedan 2004 har den digitala försäljningen av musik vuxit med hela 940 procent och den utgör idag mer än en fjärdedel av musikbolagens intäkter. Rapporten lyfter även fram problematiken med illegal fildelning som fortfarande är ett stort hinder för nätmarknadens utveckling.