Bokbranschen förlorar miljarder på illegal fildelning

Enligt en amerikansk undersökning gjord av företaget Attributor har bokbranschen förlorat 20 miljarder kronor på grund av illegal nedladdning av böcker. Under det sista kvartalet 2009 beräknar man att minst 9 miljoner böcker laddades ner illegalt. De böcker som laddats ner illegalt i störst utsträckning är affärsböcker och böcker om teknik och vetenskap.