Kvinnor mer uppkopplade än män

En undersökning som telekomoperatören Telia tagit fram visar att kvinnor kommit längre än män vad gäller teknikanvändning. Enligt undersökningen skickar nästan 80 procent av kvinnorna sms varje dag och 82 procent mejlar dagligen. För männen är motsvarande siffror 64 procent respektivt 79 procent. En tredjedel av kvinnorna uppger vidare att de uppdaterar sin statusrad på en social nätverkssajt varje dag, mot endast en femtedel bland männen. Undersökningen genomfördes som en epostenkät av United Minds under september och oktober 2009. Totalt omfattar undersökningen 2 310 respondenter.