Mot Netopia!

Hög tid för nytt syre i diskussionen om internet och samhället. Internet har varit en självklar, omistlig förutsättning i mitt arbetsliv så länge jag förvärvsarbetat. Dessförinnan var det en lika given del av mina studier. Jag hade turen att vara med rätt tidigt när webben kom. På institutionen för Journalistik, Medier och Kommunikation på Stockholms universitet i början av nittiotalet fanns en rejäl datasal med bra uppkoppling. Så bra att kompisar tjatade om att få komma dit på helgerna och ”testa internet”. Vi var nyfikna och ansträngde oss för att förstå vad det här var för nytt djur. Termer som hypertext och virtuell verklighet diskuterades av studenter och lärarkår. Webbläsaren hette Netscape och mailklienten Eudora. Man kunde höra ekot av sina tangenttryck på det ödsliga Telnet.

Idag har förtrollningens skimmer lagt sig och internet blivit vardag. Samtidigt har många av de vildaste spådomarna slagit in (webbläsare i var mans ficka!), en hel del som vi i våra vildaste fantasier inte kunde drömma om är banalt ( Facebook, Wikipedia, World of Warcraft) och ändå har vi inte ens sett början av början. Internets fader Vint Cerf säger att 99% av internetapplikationerna har ännu inte uppfunnits.

Internet är alldeles för viktigt för att överlåta makten över framtiden till personer och organisationer som folket inte har någon kunskap om, processer vi inte har någon insyn i. Det är dags för ett nytt kapitel i diskussionen om internet. Mot Netopia!

0

Kommentarer

Kommentera artikeln