Reprimand från EU-domstolen (igen!)

Igår fälldes Sverige av EU-domstolen för att vi inte infört Datalagringsdirektivet inom EU:s tidsram. Sverige är ju normalt bland de bästa i klassen när det gäller att anpassa lagstiftning till internationella konventioner, men just i frågor om internetreglering bryts det mönstret. Det är nämligen inte första gången EU-domstolen tillrättavisar den svenska regeringen, i maj 2008 fällde samma domstol Sverige för att man inte implementerat Sanktionsdirektivet. Tio månader senare infördes den minst sagt uppmärksammade IPRED-lagen. Den svenska debatten må vara mer komplicerad än i de flesta andra europeiska länder och beslutsfattare som ger sig på reglering i internetfrågor straffas obönhörligt av röststark bloggopinion, massmailande gräsrotspirater och redaktionella medier. Det blir ett skruvstäd av yttre tryck för lagstiftaren, men lösningen är knappast att ducka för debatten. EU-direktiv är obligatoriska, för eller senare måste denna (eller nästa) regering ta den tuffa debatten om reglering på internet. Ju förr desto bättre, men framförallt: med ett helhetsperspektiv och en politisk vision blir det mycket mer konstruktivt än om varje ny bulla från EU är en värkande visdomstand som plågsamt och motvilligt måste åtgärdas.

0

Kommentarer

Kommentera artikeln