Krav på nationell policy för hotbild i cyberrymden

dagens DN Debatt skriver forskarna Roland Heickerö och Jerker Hallström på FOI att Sverige måste studera Kinas och andra stormakters agerande i cyberrymden av säkerhetspolitiska skäl. Forskarna lyfter fram problemet med cyberkriminalitet och politiskt motiverade hackeraktiviteter, och efterlyser en nationell policy för den växande hotbilden på nätet.