Sverige fälls i EU

TT rapporterar att Sverige fälls i EU-domstol för att inte ha införlivat Datalagringsdirektivet. Direktivet syftar till att underlätta polisens arbete i brottsutredningar. Sverige var med och tog initiativ till direktivet 2006 men har nu, efter att tiden för implementering löpt ut, ännu inte kommit med något förslag på hur det ska införlivas i nationell lagstiftning.