Lambertz om internet och yttrandefriheten

Göran Lambertz, tidigare justititekansler och numera justitieråd i Högsta domstolen, resonerar kring yttrandefrihet och kränkningar på internet i en kolumn i Uppsala Nya Tidning. Han betonar lagstiftarens roll för att skydda människors integritet då kränkningar över internet är svåra att stoppa i dagsläget.

– Nätet har enorm betydelse, inte minst för yttrandefriheten. Frågan hur det ska regleras, eller inte regleras, är en av lagstiftarens svåraste.