Svenska Dagbladet om Johansson, musiken och Netopia

Svenska Dagbladet uppmärksammar Daniel Johanssons Netopia-inlägg om musikbranschens föränding. Rubriken är dock förvirrande, IFPI får förvisso en del av PKE (kassettersättningen) men medlemmarna – skivbolagen – är ju tydligt förlorare i Johanssons beräkning. Min egen slutsats är att musikbranschen som helhet backat enormt jämfört med ett normalscenario och ekonomin i övrigt. De största förlorarna är skivbolagen, därefter svenska artister och sedan rättighetssällskap som STIM och SAMI. Intressant är att notera också att Daniel Johansson påpekar att även utländska artisters konserter i Sverige räknas in, dvs en stor del av biljettintäkterna går till utlandet. Det kan se ut som hårklyveri, men bakgrundsfakta är viktiga för diskussionen och debatten om definitionerna är nog inte över.

0

Kommentarer

Kommentera artikeln