Ipredlagen prövas av Svea hovrätt

Svea hovrätt beviljade under torsdagen prövingstillstånd åt Telia Sonera som överklagat Swetorrent-domen från december förra året. Södertörns tingsrätt gav då filmbolagen Svensk Filmindustri, Pan Vision, Filmlance International och Yellow Bird rätt att få ut abonnentuppgifter för personen som står bakom den illegala fildelningssajten Swetorrents.org, där tusentals skyddade verk publicerats olagligt till drygt 20 000 användare. Telia överklagade domen med hänvisning till bestämmelser i datalagringsdirektivet. Svea hovrätt har tagit upp målet och ett beslut väntas i mars.

Henrik Pontén på Antipiratbyrån, den organisation som företräder filmbolagen i målet, ser positivt på att lagen prövas: ”Det är inte oväntat med prövningstillstånd då det handlar om en ny lag. Vi välkomnar en praxisutveckling”.