Netopia på DN Debatt

Idag skriver jag på DN Debatt om betydelsen av en politisk vision för nätsamhället bortom infrastrukturfrågorna. I artikeln tar jag ett exempel där jag jämför Telias aktieutdelning (10 miljarder kr) med den samlade försäljningen av dvd-film, biobiljetter, inspelad musik, skönlitteratur och dataspel i Sverige under 2009 som enligt min uträkning uppgår till knappt 9 miljarder. Så här har jag räknat:

– Dataspel 2 836 mkr i konsumentled 2009 enligt en färsk rapport från Dataspelsbranschen
– DVD-film (köp + hyr) och biobiljetter omsatte 2,3 mdr resp 1,3 mrd kr 2008 enligt Kulturdepartementets utredning Vägval för filmen (SOU 2009:73, sid 55)
– Inspelad musik omsatte 861 milj kr 2009 enligt Grammofonleverantörernas förening
– Skönlitteratur såldes 2008 från förläggare till återförsäljare till ett värde av 807 mkr. Någon konsumentledssiffra redovisas inte men antag att återförsäljarens marginal är 20% så handlar det om 968 mkr. Till det kommer direktförsäljning i form av bokklubbar mm uppgick till 706 mkr (vilket dock innefattar en del facklitteratur, oklart hur mycket). Summa 1674 mkr. Svenska Förläggareföreningen

Totalt ger detta 8 971 mkr eller knappt 9 miljarder kronor. Reservation för att det är oklart om siffrorna för musikförsäljningen är i konsument- eller distributörsled, att jag utgått från att ingen av uppgifterna inkluderar moms samt att i de fall endast siffror för 2008 varit tillgängliga har jag antagit att försäljningen varit motsvarande 2009 (litteratur tycks minska något medan filmen är mer svårförutsägbar).

En invändning mot resonemanget kan vara att exemplet Telia Sonera inte är rimligt med tanke på att företaget verkar på flera marknader än den svenska (Sverige står för cirka 30% av de totala intäkterna). Telia är dock endast ett exempel bland ett stort antal infrastrukturaktörer i Sverige och i utlandet. En mer detaljerad jämförelse av innehållsleverantörer respektive infrastrukturaktörer kräver en betydligt mer omfattande undersökning. Exemplet med Telia Soneras utdelning är ändå nog för att illustrera den enorma skillnaden i proportion på branschernas storlek och resurser. Infrastrukturaktörernas intressen står ofta i motsats till innehållsleverantörerna och mot bakgrund av den här jämförelsen är det helt enkelt omöjligt att tala om ”mäktiga intressen” och syfta på de senare. I det perspektivet framstår indignerade integritetsbloggare närmast som nyttiga idioter i det verkliga etablissemangets tjänst.

6

Kommentarer

 1. En liten fråga bara. Hur stoppar du det ostoppbara? Och var är samhället när det behövs i samhället? Och varför ska internet sättas på undantag istället för att som det gör nu ingå i samhället?

  Heres a thought for you.
  1 person köper ett digitalt verk och delar det med 8 andra. Dessa delar med 8 till.dessa 64 delar med 8. Dessa 512 delar med 4096. dessa 4096 delar med 32768. Dessa delar med 262144 och dessa med 2097152 och dessa med 16777216 och dessa med 134217728 etc etc. All denna kopiering sker via mail eller chatt inte via fildelningsprotokoll. Hur ska du kontrollera det? DRM? Det funkar inte och det vet du. Ipred? Funkar inte på ovanstående eftersom det aldrig görs allmänt tillgängligt. Allt sker via PRIVAT kommunikation. Hur ska du stoppa det?

  • @Schkeptiska jag: Hur stoppa det ostoppbara? Ja, i fallet fildelning tycker jag att det bästa är att integrera den distributionen i det lagliga systemet. Hans Pandeya försökte ju köpa The Pirate Bay och göra just det med teknik från svenska Peerialism. Pandeya fick mycket kritik och det var säkert välförtjänt, men på den punkten hade han det mest konketa förslag jag sett. Om inte det lyckas behövs tekniska lösningar vilket kräver samverkan från teknikutvecklare och infrastrukturaktörer. Där är jag inte så hoppfull, så risken är att situationen att lagstiftaren försöker lösa saken med i sammanhanget trubbiga verktyg kommer nog tyvärr att bestå. Jag önskar att teknikförespråkare i alla läger skulle bidra till en lösning, hellre än att håna innehållsleverantörerna.

 2. En annan liten fråga bara. Vad ska diskuteras? Var är de realistiska satsningarna som är möjliga? Varför skall ni leka poliser för?

  Heres a thought for you.
  Ni startar netopia, en utopisk monolog för att få igång en diskussion som du redan diskuterat färdigt åt oss? Inte så snyggt och så luktar det, nej, det stinker faktiskt. Du trodde att det kunde gå hem men vet du vad, det finns ju inget att diskutera då ni redan skickat på oss Ipred och filar på ACTA. Ha en rolig diskussion, akta er för scitzofreni, det är lätt att drabbas när man talar med sig själv.

  • @Realistiska jag: Jag tror att du blandar ihop några olika roller. Netopia är ett idéforum med syfte att utveckla diskussionen om digitala samhällsfrågor. Netopia (eller innehållsbranscherna) stiftar inga lagar och skriver inga internationella handelsavtal. Det är riksdagens och regeringens uppgift. Det är tillåtet – rentav nödvändigt – att ha synpunkter på deras beslut, oavsett ståndpunkt.

 3. Hejhej… hur mycket fick ex vattenfall i vinst? Det är ju också ett bolag vars uppgift är att se till att det finns en fungerande ”livsnödvändig” infrastruktur. Och utan deras insats så skulle illegal fildelning inte fungera. De skor sig minsann på kreatörernas bekostnad.

 4. Ett idé och diskussionsforum där du står som enda skribent är oseriöst, kafkaartat. I din artikel i DN framgår det att du inte är rädd att moralisera och berätta för andra hur dem skall tänka. Även OM det finns en viss relevans i att Telias utdelning överstiger innehållsranchernas försäljning får man se det för vad det är. En reaktion på en branch som varit uppenbart övervärderad för länge och vuxit sig så stor och slö att den inte klarar att följa med i den tekniska utvecklingen, en utdöende företeelse om du vill. Det skall också vara sagt att i höstas då rapporterna om hur internettrafiken stigit till samma nivåer som innan Ipred trädde i kraft, uttryckte antipiratbyrån själva att det inte fanns någon anledning till oro, det handlade inte om ökad illegal trafik, utan om fullt legala tjänster så som voddler, spotify, youtube etc. Personligen anser jag att det är lika berättigat att ifrågasätta vad som är rätt och fel som att försöka styra utvecklingen till vad vi en gång i tiden tyckte var rätt. Argument om hur vi lever i en demokrati och hur samhället likt ens förälder skulle vaka över en känns tandlöst när vår demokrati inte ens lever upp till namnet den bär. Det som ska gälla för alla skall beslutas av alla.

Kommentera artikeln