Sverige världsledande inom IT-användning

Sverige är världsledande inom IT-användning enligt en rapport från professor Leonard Waverman vid London Business School, rapporterar Dagens Industri. IT-användning definieras som användning av mobiltelefoner, datorer och nätverk. Hem-PC-reformen under 90-talet beskrivs i artikeln som en starkt bidragande orsak till Sveriges snabba utveckling.