Patentansökningar från svenska företag rasade under 2009

Svenska Dagbladet rapporterar att svenska företags internationella patentansökningar rasade med 11 procent under 2009, jämfört med året innan. Raset var dubbelt så stort som för det globala snittet. Mattias Pierrou, Europapatentombud på Awapatent i Stockholm, uppger för tidningen att 2010 ser klart bättre ut då många företag valt att senarelägga sina ansökningar och att det därför finns ett uppdämt behov i dagsläget.