Autistiskt internet

Några har reagerat på Shadi Bitar använder ordet ”autistiskt” för att beskriva hur dagens internet fungerar. Jag är förstås övertygad om att han inte menar att förringa diagnosen autism, snarare är det ett bildligt uttryck som syftar på den vardagliga meningen av ordet snarare än den medicinska diagnosen.

Shadi Bitar är dock inte ensam om att göra kopplingen mellan internet och autism, den amerikanske ekonomiprofessorn Tyler Cowen bygger hela sin uppmärksammade Create your own economy (Penguin 2009) på just det resonemanget, där han ser vad han beskriver som ett autistiskt förhållningssätt till nätet som det mest konstruktiva. Läsvärd bok, men lite träligt skriven.

Mer om autism, i amerikanska Wireds oktobernummer förra året fanns en intressant artikel om vaccin och debatten kring om risken för autism ökar för vaccinerade. Egentligen är det en diskussion om kunskap, forskningsfinansiering, expertens roll och informationens värde, där vaccin och autism utgör exemplen.

6

Kommentarer

 1. Hej!
  Då måste jag ställa frågan: ”Vad är den vardagliga meningen av ordet?” Jag har faktiskt aldrig hört ordet autism användas till något annat än att beskriva ett funktionshinder. Bitars nedsättande sätt att slänga sig med ordet var inte speciellt trevligt.

 2. ”Shadi Bitar är dock inte ensam om att göra kopplingen mellan internet och autism, ”

  Intressant försvar. Nu verkar inte Cowens bok finnas tillgänglig elektroniskt och jag har den inte i pappersform så jag kan inte ta reda på källfakta. Däremot hittade jag createyourowneconomy.org där man kan läsa följande:

  ’Appreciating “neurodiversity,” or the range and depth of people’s various cognitive abilities, is now more important than ever. Cowen argues that we should not define autism in terms of its impairments. Instead, we should recognize and even emulate the cognitive strengths of people with autism. “We’ve had far too much of diagnosis and far too little of simply considering what keen, specialized perception and mental ordering bring to society as a whole,” writes Cowen. “In fact, mainstream society is already reaping benefits from mimicking autistic cognitive strengths.”’

  Utifrån det tolkar jag det som att Tyler Cowen inte på något sätt påstår att Internet är autistiskt utan att typiskt autistiska förmågor är en styrka snarare än en svaghet när man har med nätet att göra. I såna fall är det ortogonalt mot Shadi Bitars resonemang och det enda de har gemensamt är just själva orden ”Internet” och ”autism”.

  Om du har tillgång till Cowens bok får du gärna citera eller referera till de passager som kan antas styrka Shadi Bitars resonemang.

 3. @Qeruiem: Lite lustigt att Per, som uppenbarligen försöker hålla en seriös och reflekterande debatt kring de här frågorna, alltid bemöts av folk vars enda syfte är att hitta konfliktpunkter. Ditt inlägg är ett bra exempel. Per skriver i sin text att Cowen anser att ett ”autistiskt” synsätt är det mest konstruktiva förhållningssättet till internet. Som jag uppfattar det så ligger det precis i linje med din text. Syftet var uppenbarligen inte att ge stöd att Shadis resonemang, utan att ge en (visserligen inte klockren) förklaring till att begreppet användes. Det känns som att folk bara siktar in sig på småsaker för att slippa diskutera de övergripande tankegångarna.

  • @Micke: Jag har redan bemött själva artikeln i sig i min blog, det jag frågade efter nu var om Per kunde ge en djupare förklaring vad gäller kopplingen mellan Tyler Cowen och Shadi Bitar eftersom de enda likheterna jag kunde hitta var just bara användandet av samma ord (men i helt olika sammanhang).

   Bitar påstår att nätet är autistiskt medans, utifrån den lilla information jag kunde hitta på nätet, Cowen inte alls gör den kopplingen utan i stället diskuterar hur autism kan vara en positiv egenskap hos dess användare. För mig ter det sig som att Cowens bok mao inte över huvud taget är relevant för Bitars krönika och att det tom är orättvist mot Cowen att försöka associera dessa.

   Om du tolkar det som ett bemötande så kan jag inte göra så mycket åt det, det jag dock frågade efter var mer information eftersom jag inte har läst boken. Per har läst boken och använder den som ett exempel, alltså frågar jag igen efter de passager som gör denna jämförelse mellan Cowen och Bitar relevant eftersom jag är nyfiken.

  • Det mest intressanta är väl de ansvarigas frånvaro i debatten. Klarar de helt enkelt inte av realtidskommunikation eller måste de fundera så länge och väl på hur de bäst undviker att belysa de verkliga problemen i midaindustrin. Frånvaron av etik och moral hos de företag som likt iglar livnär sig på kreatörernas arbete utan att själva bidra med något.
   Eller hur man låter bli att bemöta kritik mot deras ofta ihåliga resonemang?

   Dessutom så ÄR debatt per deifinition en form av grälande och trätande. Det är liksom poängen.

Kommentera artikeln