Mer DN Debatt

Jag fortsätter att sammanfatta synpunkterna på min artikel på DN Debatt i förra veckan (tålamod, bara några kvar!):

Informationsfrihet är det enda värdet
Bloggaren 之乎者也 betonar att informationsfrihet (definierad som ”rätten att ta del av befintlig information utan straff”) är det enda verkliga värdet på nätet och inget andra principer eller rättigheter får inskränka den, inte ens det ständiga exemplet barnporr bör regleras. Det är förstås en extrem och radikal ståndpunkt, men en logisk följd av utgångspunkten att inget är viktigare än informationsfriheten. Är den ståndpunkten representativ för piratrörelsen? En sansad hållning utgår från att det finns många viktiga värden och principer som måste beaktas och ibland står i konflikt med varandra. Det innebär att beslutsfattare ofrånkomligen kommer att behöva göra svåra avvägningar och det är ett viktigt skäl till att jag tycker att de beslut ska fattas demokratiskt och diskuteras i det öppna istället för – som idag – av infrastrukturaktörer utan omvärldens insyn (”don’t be evil” – lita på oss).
Information förresten, visst är det så att innehåll som dataspel, film och musik i teknisk mening är information. Men det är inte busstidtabeller eller telefonkataloger, utan uttryck med verkshöjd. En mer sofistikerad diskussion om begreppet ”information” är nödvändig (värdepapper flyttas också som information i datanäten). Informationsfrihet och yttrandefrihet är intimt förknippade och handlar om den fria åsiktsbildningen och rätten att utan påföljd uttrycka sin mening, däremot inte rätten att utan påföljd sprida verk skapade av andra.

13

Kommentarer

 1. […] dag tar sig Per Strömbäck nämligen an Blogge, som definierat informationsfrihet som “rätten att ta del av befintlig […]

 2. Um. Förutom den sista knorren som i princip säger ”Fildelare är dumma” så begriper jag faktiskt inte vad du vill ha sagt.

  Vari ligger din kritik mot den blogpost du kommenterar? Att han är för sansad?

  • Två poänger, dels att radikal informationsfrihet leder till oacceptabla konsekvenser, dels att nyansera begreppet information

   • ”dels att radikal informationsfrihet leder till oacceptabla konsekvenser,”

    Jag håller inte med.

    Dessutom kan jag inte se någonting annat än ett vagt påstående från din sida utan någon relevant grund som gör det legitimt, alltså avfärdar jag det som subjektivt tyckande. Alla har givetvis rätt att ha en åsikt, icke desto mindre betyder det att du levererar ett påstående och inte fakta.

    ”dels att nyansera begreppet information”

    Genom att påstå att tidtabeller inte har verkshöjd?

    Nej, jag ser inte att du nyanserat begreppet på något sätt, däremot ser jag vilt armviftande och desperata verbala krumbukter för att försöka göra det legitimt att transplantera ett 1900-talsogliopol på 2000-talets tekniknivå.

    Upphovsrätten har aldrig varit statisk, tvärt om har den förändrats otaliga gånger av olika skäl. Det finns ingenting som säger att den inte kan förändras igen för att anpassas till det tekniksprång Internet inneburit för samhället.

 3. Ahhh… Där kom det igen. Det numera ökända barnporr-argumentet mot fildelning. Tror du fortfarande att någon går på det, nu när vi vet hur det gick till när ni fick lära er att använda er av det argumentet?

  Och ”beslut ska fattas demokratiskt och diskuteras i det öppna”? Tänker du månne på hur demokratiskt och öppet ACTA ”diskuteras” fram?

 4. @Per Strömbäck

  Varför leder radikal informationsfrihet till oacceptabla konsekvenser? Du framför inga som helst argument för denna ståndpunkt. Ska man tolka ditt inlägg som att du inte håller med om att alla ska ha rätt att ta del av information utan straff? Inser du konsekvenserna av att inrätta ett samhälle där man kan straffas bara för att man ser eller hör något?

  Det verkar som du försöker spela barnporrkortet, men hur ska det kunna vara olagligt att ta del av ens sådan information? Antag att någon skickar dig ett kuvert med barnpornografi i och du öppnar kuvertet och ser barnpornografin. Ska du straffas då, menar du?

  Vi kan inte ha lagar som gör det olagligt att se eller höra vissa saker, det borde du väl inse. Eller?

  Givetvis ska alla medborgare kunna ta del av vilken information som helst utan att riskera straff. Hur kan du argumentera mot detta?

 5. Bara för att ingen ska missuppfatta kanske jag ska påpeka det fullkomligt uppenbara: Det ska givetvis vara olagligt att producera och publicera barnpornografi. Detta är givetvis fullständigt självklart och inte alls vad frågan om informationsfrihet handlar om.

 6. Du verkar oerhört förtjust i entymemisk argumentation. Kan du inte vara snäll mot oss som behöver lite extra förklaringar och sammanhang och utveckla det hela i lite mer syllogistisk form?

  Rationell diskussion och debatt utgår ju som bekant från att alla inblandade kan ta till sig och bedöma om de premisser som används i argumentationen är sunda och sanna, och om de verkligen leder fram till den slutsats som de sägs leda fram till. Då blir det en smula kontraproduktivt att ta premisserna för givna och bara utgå från att de delas av alla.

  Så. Jag ser gärna därför att du ger lite frihet åt dina premisser att bli informativt delade – för den goda diskussionens skull. Vi vill ju inte att saker och ting ska stranda på en rent doxologisk nivå, eller hur?

 7. Frihet är slaveri, okunskap är makt, krig är fred.
  Minnsan tror jag MINSAN är i farten nu.

  ”Vi äro de döda.”

 8. Per, du har missat att det finns flera kunniga angående det etiska och moraliska.angående informationsspridning. Jag är inte en av dom, men försöker ändå argumentera kring saken då jag är en gammal fildelare. När du på slutet skriver ”…däremot inte rätten att utan påföljd sprida verk skapade av andra.” – undrar jag om du inte själv förstår att det ”påföljd” skulle innebära att alla måste övervakas? Hur långt är DU beredd att gå? Förbjud mot anonymitet? Du ser inte så många fildela värdepapper. Men film, musik och spel är vanligt. Om jag skulle komma över någons bankkonto-nr med lösenord etc och illegalt använda det så har det helt andra konsekvenser än om jag t.ex skulle ladda hem ett album illegalt. Konsekvenserna för albumet är nära 0. Det kan påverka upphovsmannen positivt eller negativt eller ingenting. Ni är helt säkra på att mitt agerande påverkar negativt, dvs att jag ska straffas för det jag gjort. Dömd på förhand. Allt det jag har gjort är att leva i tiden bland en generation som älskar att dela med sig av kultur. Jag tror på en framtid där man stödjer några få kulturskapare som man verkligen gillar. Fildelare är inga snyltare, det är alltid metoden och enkelheten som styr. Som exempel kan jag nämna mina vänner som spelade och fildelade spel på PC. De har nu gått över till PS3 och Xbox. Förvånande nog så köper folk spel för ca 600 kr, fat samma spel kan fildelas gratis på PC. Konsollerna har den enkelhet vissa efterfrågar. Själv tycker jag att det är för dyrt och har tappat instresset. PS, bra att du finns även bland kommentarerna.

 9. ”Informationsfrihet och yttrandefrihet är intimt förknippade och handlar om den fria åsiktsbildningen och rätten att utan påföljd uttrycka sin mening, däremot inte rätten att utan påföljd sprida verk skapade av andra.”

  För det första: Informationsfrihet handlar om rätten att ta del av information utan att straffas. Du kan ju inte på allvar mena att det ska vara olagligt att ta del av information som skyddas av upphovsrätt och som delas olovligen? Om jag surfar runt på nätet, exempelvis, så kommer jag att hamna på hemsidor som olovligen publicerar upphovsrättsskyddade bilder. Menar du på fullt allvar att jag ska kunna straffas för att ha tittat sådana bilder?

  För det andra: Det finns massor av tillfällen då det är fullt tillåtet att ”sprida verk skapade av andra”. Ett exempel är om jag fildelar ett spel som en från en kompis som denne köpt. Ett annat är om jag skickar en kopia av ett musikalbum jag köpt till en server som jag använder för backup. Ett tredje är om jag sparar en kopia av strömmen från Voddler eller Spotify och sedan delar med mig av den resulterande filen till mina vänner.

  Hur ska de tillåtna överföringarna av upphovsrättsskyddat material skiljas från de olovliga?

 10. Per Strömbäck

  Tack för alla kommentarer. Informationsfrihet som att ta del av befintlig information utan påföljd är en grundläggande princip, en mänsklig rättighet enligt FN:s deklaration. Det sympatiserar jag med, det borde inte behöva sägas. Dock har begreppet information förändrats de senaste tjugo åren och i den här diskussionen kommit att beteckna information i teknisk mening, dvs det som kan färdas som ettor och nollor i datanät. Det är otillfredsställande, det utarmar informationsfriheten och det leder till den olyckliga slutsatsen att allt innehåll är lika mycket värt. Här finns ett grundläggande problem som vi kommer att behöva diskutera mycket framöver. När det gäller barnporr så är det ett delvis olyckligt exempel. Jag har diskuterat det närmare i en kommentar på Anna Trobergs blogg igår:
  http://www.annatroberg.com/2010/02/22/dagens-netopia-bullshit-knappen-ar-aktiverad/

 11. Per: men om du fortsätter spinna på det där med ”innehåll” , hur ska du då jämföra och värdera innehållet på internet? Det går endast om du avlyssnar. Var i kedjan ska denna avlyssningspunkt befinna sig? Men jag tror att det är endast fildelaren själv som avgör vad innehåll är värt. ”Scenen” skapade miljontals privat-bibliotekarier. Man samlar på sig all slags kultur, det mesta för samlandets skull.

  PS. Visste du att samlande gör en person lycklig? Vissa letar tomburkar, andra letar filer. Filer kan dock bara industrin sätta pant på.

Kommentera artikeln