Antipiratbyråns nya ”fildelarlag”

I samband med någon presentation i helgen verkar Antipiratbyråns Henrik Pontén ha efterfrågat ett mjukare instrument än polisanmälan och civilrättsliga åtgärder enligt IPRED och lyft det gamla förslaget om varningsbrev. Det har diskuterats tidigare, bland annat i de ”branschsamtal” som fördes mellan innehållsleverantörer och teleoperatörer på Justitiedepartementets initiativ sommaren 2008 (jag var med som representant för Dataspelsbranschen). Idén är att om en rättighetsägare upptäcker att deras verk sprids utan tillstånd, ska hon ha möjlighet att begära att teleoperatören vidarebefordrar en ”riktad upplysning” – dvs varning – till den abonnent som sprider verket. Det fina med förslaget är att ingen övervakning behövs (upphovsmannen använder samma mjukvara som de som sprider verken, där syns oftast IP-nummer), ingens identitet behöver bli röjd (=integritetssäkert) och teleoperatören kan i princip se det som kundvård (”man påstår att ditt abonnemang används till vad som kan vara upphovsrättsintrång och vi vill inte att du hamnar i trubbel med rättvisan”). Det har till och med funnits en sådan ordning tidigare, för några år sedan hände det att teleoperatörer meddelade abonnenten om någon rättighetsägare tog kontakt, men efter The Pirate Bay-explosionen kom det så många förfrågningar att teleoperatörerna helt enkelt inte kunde hantera det och upphörde (detta alltså enligt uppgift från teleoperatörerna i nämnda branschsamtal). Funkar det? Slutar folk att sprida upphovsrättsskyddat material om de får en varning? Säkert inte alla, men det är en mycket bättre, mjukare, mer proportionerlig åtgärd än polisanmälan med påföljande husrannsakan eller en omständlig och kostsam civilrättslig process. Den som inte tycker att s k ideell eller privat fildelning (som oftast snarare är kommersiell och offentlig!) ska vara förbjuden kommer förstås att invända mot alla sådana förslag. Men den som söker en rättssäker och balanserad ordning bör överväga det här förslaget.
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/antipiratbyran-kraver-ny-fildelarlag-1.1049301

38

Kommentarer

 1. Men du kommenterar ju inte frågan om vad för slags nyinrättat organ som ska administrera utskicken. Pontén tänker sig, enligt TT, ”möjligen en statlig instans eller en tredjepartsorganisation”. Det är ju där som det börjar bli intrikat!

  • Riktigt, det bör finnas en oberoende funktion dit man kan vända sig om man fått upplysningen på felaktiga grunder t ex, det är en rättssäkerhetsmekanism. I branschsamtalen som jag nämnde, fördes ett förslag om en nämnd fram, i stil med reklambranschens etiska råd och andra självregleringssystem. Det tycker jag skulle vara det bästa. Dock kom vi inte vidare med det. När nu frågan väcks igen så är jag övertygad om att lagstiftaren tar hänsyn till den aspekten och kommer med någon bra lösning.

 2. Men Per, har du inte följt med i debatten alls de senaste 4 åren? Eller är det att du riktar dig bara till de nätokunniga?

  Hur funkar din lösning med VPN-tunnlar. Tänk även på att VPN:en inte behöver finnas i Sverige. När Pontén fick IPRED sa han att det visst gick att sätta dit torrentanvändare. Nu har han kommit på andra tankar och vill ha mer, en hel myndighet befolkad av sina kompisar. Vad vill ni ha när den inte funkar heller?

  Sen har vi din beskrivning av hur detta vore mycket mer proportionerligt än polisanmälan, husrannsakan och rättegång. Du vet säkert att det inte är så upphovsmaffian har jobbat i tex Danmark och USA. Istället skickar de (ni?) ut utpressningsbrev (mallar finns publicerade) där mottagaren ges valet mellan att betala X SEK, eller dras inför rätta med krav på 100X SEK. Klassisk utpressning.

  Vill du också förklara hur du kommer fram till att den största delen illegal fildelning är kommersiell? Vilka torrents behöver du betala för på PirateBay tex?

  • Vika TV-program betalar du för på TV4, eller på TV3? Svaret är, inga. Innebär det att TV4 och TV3 inte sysslar med en kommersiell verksamhet? Båda drivs ju helt klart kommersiellt. TPB finansieras via reklam, de tjänar pengar på reklam, alltså sysslar de med en kommersiell verksamhet där kunden som nyttjar tjänsten inte betalar, det gör företaget som köper reklamplatsen.

   • Men snälla lilla kraken. Ta inte i så du fjärtar nu.
    Här är en nyhet för dig. TPB varken tillgängliggör, sprider, laddar upp eller laddar ner upphovsrättsskyddat material. Och just av den anledningen får de vara hur kommersiella som helst. De tillhandahåller en tjänst, precis som Telia gör. Jag vet att du har svårt att skilja på fantasi och verklighet och att begrepp som är abstrakta är mer du du kan hantera.

    • SkeptiskaDu
     I delirium kan man även tro sig känna lukter, uppleva syner och mycket annat (om du nu tror dig känna lukter av metan). På ett liknande sätt upplever en rättshaverist dömda brottslingar som oskyldiga, hur mycket de dömda nu än förlorade en rättegång.
     Telia har mig veterligen ingen sökmotor och deltar inte aktvt i ngn länkning till bittorrentfiler, men i delirium kanske också jag skulle kunna tro det. Om TPBs tjänst är så laglig och deras agerande samt hanterande av tjänster är så lagligt skött, är det ju förvånande att de förlorade rättegången. Jag tror du kanske skulle ta och läsa domslutet. I övrigt ger troligen en kombination av antipsykotika och psykologisk behandling det bästa resultatet. Lycka till

    • Schkeptiska jag

     Det är intressant att du är medveten om ditt eget tillstånd men ändå oförmögen att ta dig ur det. Telia tillhandahåller den tjänst som från allra första början och än idag är helt nödvändig för fildelning. Internetaccess.
     Länkning är inte en kriminell handling i någon form överhuvudtaget.
     Dömda i en parodiskt rättegång där mediaindustrin avlönar domaren. Det är inte en rättegång, det är en parodi. Eller menar du Sten D att du skulle accepterat att domaren var medlem i Piratbyrån? Det är också en diskussionsklubb för upphovsrätt.

    • Och där kom rättshaveristen igång om jäv… say no more…
     Du har lite svårt att fatta att länkningen i sig inte är anledningen till att de dömdes!

   • Att TPB skulle ”tjäna pengar” kan måhända vara sant – men den användes till att driva sajten – Så här långt har ingen kunnat bevisa att männen bakom TPB har berikat sig själva – De har inga lyxbilar – lyxvillor eller lyxlägenheter – de besöker inga lyxkrogar eller företar lyxresor – Alla sådana påståenden är FÖRTAL – Trots rigorösa undersökningar – i hopp om att åtminstone kunna hitta något skit som man kunde åtala dem för – har Skattemyndigheterna inte kunnat påvisa svarta pengar och männens deklarationer för helt normala inkomster eller avsaknad av dem har inte kunnat bestridas

  • Per Strömbäck

   Det stämmer att det finns teknik som gör det möjligt att kringgå lagstiftningen och det gäller förstås inte bara piratdistribution på internet utan ett stort antal brott. Samhället behöver anpassas till nya problem, det är banalt.

   • Schkeptiska jag

    Det finns teknik som gör det möjligt att tillverka egen sprit och egna droger i hemmets sköna komfort. Det är för övrigt i hemmet som de flesta fall av våldtäkt, misshandel, mord och övergrepp mot barn sker. Varför har vi inte speciallagstiftning och övervakning i i syfte att komma tillrätta med dessa problem?
    Tekniken finns redan och används även till viss del på flygbas 1, jag menar England.
    Bryr du dig så lite om barnen att du är beredd att utsätta dem för allt det hemska? Att se sin egen mamma slås ihjäl med yxa tex? Eller att våldtas om och om igen av sin egen far?

    Förklara för mig, Per, varför dessa är mindre viktiga att komma tillrätta med IRL än online? Varför är det mindre viktigt att komma tillrätta med mobbning i skolorna än på nätet?

   • Hej Per,

    Visst är det banalt, och att samhället måste anpassas är just precis vad alla pirater säger. Men när du skriver anpassas så menar du att samhället måste bli mer repressivt för att skydda en viss affärsmodell. Piraterna tycker tvärt om. T.o.m. stadsministern uttryckte sig att man ska inte jaga en hel ungdomsgeneration (men menade det inte).

    Notera att det finns en ansenlig andel pirater som faktiskt anser det moraliskt fel att sprida upphovsrättsligt material. Men de har ändå förstått att upprätthållandet av upphovsrätten inte kan ske på bekostnad av massiva integritetsintrång. Den naturliga slutsatsen blir då att avkriminalisera icke-kommersiell fildelning, och söka nya affärsformer där betalningsviljan som faktiskt finns blir intäkter för kreatörerna.

    Kan du inte klargöra för oss intresserade läsare, hur långt du tycker att regleringen av nätet kan gå, innan du också är villig att ifrågasätta förbudet mot icke-kommersiell fildelning? Vill du ha statliga inloggningsportaler med ID kontroll? Förbud mot VPN tunnlar och TOR-servrar? Förbud mot kryptering?

    Jag är uppriktigt intresserad att vet var din gräns går.

    • Per Strömbäck

     Det är angeläget att de åtgärder som samhället vidtar i första hand syftar till att ge lika spelregler för lagliga tjänster, ingen vill vrida klockan bakåt. Det är svårt för de lagliga tjänsterna att konkurrera med olaglig distribution som inte tar hänsyn till regler, tillstånd, rättigheter, lagar och ersättning till rättighetsägare. Där har samhället ett ansvar och jag tror att en rättssäker myndighetsutövning på det här området i förlängningen leder till stärkt integritet för alla nätanvändare. Frågan om ”var gränsen går” ser jag som en retorisk fälla.

    • Tyvärr får jag inte svara på ditt svar, Per, utan får svara på mitt eget inlägg (en av två irriterande buggar i kommentarsfältet – den andra är att kommentarerna numreras beroende på var de läggs i tråden inte när).

     Men Per, det är ju bara snömos.

     Inte vrida klockan tillbaka – OK vad bra du vill alltså fortsatt tillåta internet, det trodde jag nog också.

     Rättssäker myndighetsutövning på området – ja vad innebär det. Ska staten ska ha rätt till allt, och det enda skyddet för medborgarna är att ingen ska kunna fällas utan domstol. Menar du verkligen det? Vem behöver gillra retoriska fällor när du skriver det i klarspråk ändå?

     Jag förstår att du vill bevara upphovsrätten för att du anser den positiv, men jag misstänker att även du backar för att ge staten fullständig transparens på nätet. Att vilja men inte kunna benämns impotens. Sådan gör ingen glad. Då är det bättre att anpassa sig och se om inte inkomster till kreatörer kan tillskapas på annat sätt.

  • I det he4r fallet sklule jag nog inste4mma i uttrycket ”gult e4r fult” och turkost ockse5 ff6rste5s… Men som du se4ger, man fe5r ve4l vara glad ff6r VARJE fe4rgklick. 😀

 3. ”Den som inte tycker att s k ideell eller privat fildelning (som oftast snarare är kommersiell och offentlig!) ska vara förbjuden kommer förstås att invända mot alla sådana förslag.”

  På vilket sätt menar du att fildelningen skulle vara kommersiell? Det finns väl ingen som fildelar i kommersiella syften? Utom förstås Spotify och Voddler, men det är väl inte den fildelningen vi pratar om.

  Att fildela är inte mer kommersiellt än att kopiera en film från en kompis eller att spela in en låt från radion. Kommersiell verksamhet är en verksamhet som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter. Fildelning fyller knappast dessa kriterium!

  • Driver någon en verksamhet som resulterar i att 12 000 000 individer kan tillgå en film och denna verksamhet finansieras via reklamintäkter – så är verksamhetem absolut en kommersiell verksamhet. Den är desutom absolut inte privat.

   • Schkeptiska jag

    Om användarna av TPBs tjänster bryter mot upphovsrättslagen så varken är eller ska det vara TPBs ansvar. Du är så genuint trög att man blir lite mörkrädd eftersom du antagligen får rösta och sköta din egen ekonomi.

    • Om en tjänst används 12 000 000 gånger dagligen för att begå brott och de som driver tjästen inte vill reglera något för att komma till rätta med det, så lär de troligen anses syssla med medhjälp till brott. Och se där… det var vad de dömdes till….

   • …..nuerejag, förstår du vad du skriver, att kunna nå ut med information till 12 miljoner mnniskor, det är den digitala världen och den vill du begräna, vad omodernt
    mvh

  • Per Strömbäck

   Jag menar att olovlig fildelning inte är privat eftersom den ofta sker mellan tusentals främlingar snarare än enskilda bekanta. Ordet privat kan inte omfatta massdistribution (se gärna Tomas Michaelssons debattartikel här på Netopia för mer tankar kring detta!).
   Jag anser också att den är kommersiell, eller åtminstone icke-ideell, eftersom det är en sorts byteshandel som syftar till att kringgå det lagliga ekonomiska systemet. Att tala om ”ideell” och ”privat” fildelning via internet är vilseledande, så länge det inte är spridning av innehåll man själv producerat till personer man känner (vilket förstås är helt okontroversiellt).

   • …syftet är inte att kringå lagen, tyvär blir konekvensen sådan när man delar med sig på nätet, vilket var syftet, orsak o verkan.

    • Per Strömbäck

     Kjell – man kan förstås diskutera syfte, motiv och uppsåt och det varierar säkert mellan individer. Min poäng om byteshandeln kvarstår.

    • …annat ämne annan fråga; kan ngn därute, som är kunnigare än underteckn. tala om hur ex. film, musik kan hamna för fildelning innan realesedatum, det är en gåta för mig?
     Vore trevligt om ngn ur producentledet önskade svara.

    • Per Strömbäck

     Kjell – det är många som får tillgång till material som filmer och spel före utgivningsdag: recensenter, dvd-tillverkare, återförsäljare m fl. Bland dessa förekommer det att man lämnar ut materialet till hackerscenen (säkert bara enskilda ”rötägg”). Det förekommer säkert även läckor hos producenterna själva.

   • ”Eftersom det är en sorts byteshandel som syftar till att kringgå det lagliga ekonomiska systemet”
    Jag antar att du då sätter likhetstecken mellan en nedtankad film och en utebliven intäkt i form av dvd-köp/biobiljett. Det går ju absolut inte att räkna så. Skulle tippa att 99% av de som tankar ner en tv-serie och kollar ett avsnitt hade bara kollat på tablålagd tv istället om inte nedladdningsmöjligheten fanns, inte gått ut och köpt en dvd-box av en serie som man inte vet är bra eller dålig.
    Privat fildelning är inte kommersiell, punkt.

    • Per Strömbäck

     Nej, jag tror inte att det råder något ett-till-ett-förhållande mellan tankade verk och utebliven försäljning. Men att olovlig fildelning inte skulle ha någon negativ inverkan på försäljning eller rent av öka den är en önskedröm. Se vidare Daniel Johanssons diskussion om musikbranschens intäkter här på Netopia.

    • Lite kul att du hänvisar till Daniels text, med tanke på att han med sin forskning visar att utvecklingen går mot mer pengar till kreatörerna, på bekostnad av upphovsrättsindustrin och konsertarrangörerna.

 4. […] dagen Netopia-utsvävning är intressant. Den här gången backar de nämligen upp en annan av upphovsrättsindustrins glada […]

 5. Per skriver ”Jag menar att olovlig fildelning inte är privat eftersom den ofta sker mellan tusentals främlingar snarare än enskilda bekanta.” Det beror hela tiden vilken skala du tittar på, storskaliga nätverk består ofta av enskilda bekanta.

  Angående breven så har USA detta system (jag vet eftersom jag pratade med min arbetskollega igår, som råkade ut för detta, då hon för en enskild nedladdning ej använde TOR som hon brukar göra annars). Hon fick då ett vänligt brev från sin ISP där det stod typ ”vi har uppmärksammat att någon troligen har fildelat illegal på eran uppkoppling” etc etc, väldigt snällt, non-akkusativt och en första varning med en lista på filer som bröt mot upphovsrätten (det handlade om ett avsnitt av en US-serie). Troligtvis är det detta system som APB vill sätta i verket. För min kollega är det lite skrämmande hur organisationerna kunnat se vad hon har tankat och hur ISPn samarbetar, från ett integritetsperspektiv. Däremot så är det inget problem för henne eftersom hon använder TOR, vilket börjar bli ganska stort i USA. MIn kollega menar att mer och mer folk drivs mot såna här anonymeringstjänster (Hon har jobbat med att utveckla nätverksprotokoll sen 80-talet så hon vet vad hon pratar om). Sen är det också så att fler människorättsgrupper och internet forums börjar få upp ögonen för problematiken. Jag tror att APB och upphovsrättorg. har en hård fight att vänta, om dom menar på att tracka ner, hota och stämma deras konsumenter.

 6. […] nämligen att sugas på en liten stund. Vid en första anblick kan detta tolkas som en en ganska ”mjuk” åtgärd. Det skulle troligtvis vara den enkla tolkning våra folkvalda skulle föredra. Men om man lyfter in […]

 7. ”Den som inte tycker att s k ideell eller privat fildelning (som oftast snarare är kommersiell och offentlig!) ska vara förbjuden…”

  Så de som tycker något om ideell eller privat fildelning tycker egentligen inte vad de tycker, utan tycker något om motsatsen?

  Du tror inte att du kan komma lite snett i debatten när du förutsätter att alla talare har motsatt åsikt till den de uttrycker?

  Kanske dags att vakna upp ur ruset. Men det kanske är för svårt, kanske går ni under av er egen berusning. Världen går vidare med eller utan er.

  • Per Strömbäck

   Förstår inte riktigt här, men jag menar att om man accepterar utgångspunkten att upphovsrätten gäller även på internet (och omfattar exemplarframställning) så bör man överväga det här alternativet. Om man vill tillåta s k ideell eller privat fildelning behöver man ju inte slösa någon energi, då tycker man ju inte att det finns något problem att lösa. Som framgått tycker inte jag att den hållningen är särskilt konstruktiv.

   • Slå upp ”Platons Grotta”. Däri ligger grundproblemet. Annars, tycker du inte att det är lite märkligt att så många verkar ägnar tid åt att lägga fram icke konstruktiva förslag på något som du inte kan se är ett problem? Eller att 7% röstade på ett parti som du inte kan se fyller något behov?

   • om man accepterar utgångspunkten att upphovsrätten gäller även på internet (och omfattar exemplarframställning)
    ..men Per, det är ju det man inte gör, det är ju därför du har startat den här bloggen
    för att vi är oense om upph.rätt på nätet, den måste förändras pga teknikskiftet, det tror jag du förstår, varför vill ingen kommentera flattr eller pandeyas försök? är jag dum eller??
    mvh

 8. ”Men att olovlig fildelning inte skulle ha någon negativ inverkan på försäljning eller rent av öka den är en önskedröm. ”
  Samtidigt finns det en hel del forskning som menar att det är precis så. Att skivbranschen tappar beror nog till störst del på att man fortfarande helst verkar vilja kränga cd-skivor, vilket är ett helt utdaterat format. Filmbranschen fortsätter ju dock att slå rekord efter rekord.
  Oavsett så tycker jag det inte går att påstå att privat fildelning på nåt sätt är kommersiell. Även när det gäller hembränning eller droginnehav (utan att dra några andra paralleller) skiljer man mellan privat bruk och kommersiellt.

 9. Det är obegriplig att Per inte inser hur sjukt förslaget är – Det Antipiratbyrån försöker åstadkomma är att tvinga nätoperatörerna att utföra deras smutsiga hantverk – De vill skapa ett prejudikat så att de senare kan utkräva ytterligare ”ansvar” av nätoperatörerna – Är Per verkligen så naiv att han inte inser det – eller är han bara en av Antipiratbyråns och/eller Ifpis medlöpare?

  Det bästa och enklaste sättet att få ”illegal fildelning” att upphöra är att avkriminalisera den helt – dvs tillåta att privatpersoner – utan vinstintressen fritt får dela filer som de själva förfogar över – Det är ingen fråga för upphovsrättsinnehavarna – eftersom det är en fråga om PRIVAT KOMMUNIKATION – inte olikt som när man hemma tillsammans med vänner ser på en nyköpt film eller tillåter en vän att kopiera en nyköpt DVD till en minnespinne

  Det finns ingen anledning att lagstifta eller vidta åtgärder mot en aktivitet som – enligt alla senaste vetenskapliga studier – varken skadar samhället eller upphovsmän – Släpp all fildelning utan vinstintressen FRI!! – Låt Sverige återigen bli ett föregångsland som värnar demokratin och demokratiska värden istället för att tillåta en fascistisk AMERIKANSK skiv- och filmmaffia bestämma över och korrumpera våra lagstiftande politiker till att anamma deras syn på upphovsrätt och hur den skall värnas på bekostnad av över 2 miljoner (ock ökande i antal) fildelande svenska tonåringar – studenter och löntagare

 10. här förklaras i klartext vad Ponténs förslag går ut på,
  jag länkar till copyriot ;

  Antipiratbyrån föreslår svenskt Hadopi
  February 21st, 2010 | antipiratism Skriv ut

  Antipiratbyrån kräver idag, via ett TT-telegram, ytterligare beställningsparagrafer i upphovsrättslagens sjunde kapitel. Detta innan förra årets nytillskott, § 53c-h (Ipred-lagen), ens har fått en rättslig prövning som klargör vem som har rätt att använda den.

  Förra månaden meddelade Högsta domstolen prövningstillstånd i det mål där parterna heter Antipiratbyrån och Ephone, där saken gäller en sluten FTP-server som Antipiratbyrån uppger sig ha fått tillgång till. Hovrätten avslog Antipiratbyråns begäran om att få ut abonnentuppgifter, med hänvisning till att de inte velat visa hur de fick tag i inloggningsuppgifter, inte heller påvisat hur stor krets som haft tillgång till FTP-servern. Fallet är nog för mystiskt för att kunna bli prejudicerande. Av större vikt är nog Antipiratbyråns andra fall där motparten är Telia och det påstådda upphovsrättsintrånget består i länksidan Swetorrents, ett fal som snart når hovrätten.
  Om Antipiratbyrån avgår med segern i det målet, tänker piratpartisten Mikael Nordfeldth återuppta sitt praktiska försök att själva använda lagen på samma sätt. Antingen är rättsordningen konsekvent och litar på varje rättsinnehavare som uppger att en IP-adress använts för intrång, eller så utvecklas en praxis där domstolarna bara litar på de anmälningar som kommer från Antipiratbyrån, Ifpi och liknande branschorganisationer. Innan detta vägval har gjorts är det svårt att uttala sig om vad Ipred-lagen är för slags institution.

  Ändå kräver nu Henrik Pontén en ytterligare institution, parallell med Ipred-bestämmelsen om informationsföreläggande. Syftet presenteras som att ta sig de fall där det bara kan bevisas att någon enstaka fil har delats, eftersom det använda protokollet är bittorrent. Uppenbarligen litar inte Antipiratbyrån på att domstolarna kommer att bevilja informationsförelägganden i sådana fall.

  I stället efterlyser Pontén en oberoende organisation som i samarbete med internetleverantörerna kan skicka ut varningsbrev.
  – Vi kräver inte att få ut identiteten, vi vill bara att varningsbrevet ska nå fram till rätt adress. En oberoende instans ska kunna skicka information till den som bryter mot lagen, möjligen en statlig instans eller en tredjepartsorganisation.

  Henrik Pontén vill alltså inrätta en organisation vars främsta syfte är att skicka spam? Nja, vi kan nog utgå från att han även tänker sig tyngre artilleri: avstängning från nätet. Vad han begär är ju en svensk version av Frankrikes nyinrättade myndighet Hadopi. Åtminstone om spam-maskinen ska få formen om “en statlig instans”. Vad “tredjepartsorganisation” skulle innebära i sammanhanget kan vi bara spekulera i, medan det däremot står klart att “oberoende” är ett skämt.

  Antipiratbyråns förslag påminner om en tankegång som socialdemokraterna har varit inne på, nämligen att man måste samla “branschen” i en enda korporativ koloss för att garantera att inte vilka rättighetshavare som helst, bara de viftar med en påstådd skärmdump, kan utöva sin lagliga rätt att spamma och hota.
  På sätt och vis är det ärligare. Staten erkänner då öppet att lagen är till för att skydda vissa företag, inte för att skydda “kreatörer” eller någon annan snömoskategori. Samtidigt är det läskigt att Sveriges politiska partier inte tycks inse att korporativism står i motsättning till parlamentarism.
  Henrik Ponténs förslag på en ny bransch/myndighet-hybrid kan nämligen bara betecknas som radikalkorporativt. Nu väntar vi på att han utvecklar sin tanke om vilka som ska representeras av den nya organisationen och hur den ska styras. Därtill är vi nyfikna på vilka “internetleverantörer” som Henrik Pontén vill tvinga till “samarbete”, det vill säga till att logga sina användares identiter.

Kommentera artikeln