Svenskarna tittar mindre på nedladdad film

Mediamätning i Skandinavien (MMS) skriver i ett pressmeddelande att nedgången i konsumtion av nedladdat som uppstod efter att IPRED infördes förra året består.

– När vi jämför hösten 2009 med motsvarande period 2008 ser vi att konsumtionsminskningen från i våras består. Om det är en skrämseleffekt eller om det är för att de legala tjänsterna har blivit bättre är svårt att sia om men troligen spelar båda roll, säger Tobias Lidholm, projektledare på MMS.

Lidholm ger flera möjliga förklaringar till nedgången.

– Under året har de legala tjänsterna blivit bättre, liksom utbudet på TV-kanalernas webbsidor och releasefönstren för TV-serier har kortats, vilket är några förklaringar till det minskade tittandet på nedladdat, säger han.

MMS rapport Rörliga Bilder 2010:1 bygger på en webbenkät med ca 3000 svenskar med en fältperiod i december 2009. MMS undersöker sedan 2007 svenskarnas hela konsumtion av rörliga bilder.