Skadeståndskrav mot den spanska regeringen för piratkopiering

Billboard rapporterar att en stor grupp spanska alternativa skivbolag planerar att stämma den spanska regeringen för försumlighet och kräva skadestånd för den skada de åsamkats på grund av den massiva illegala nedladdning som pågått de senaste åren.

Skivbolagen har samlat ihop information om den skada som den alternativa musiksektorn lidit på grund av piratkopieringen. Informationen skickades över till den spanska regeringen i februari i år och skivbolagen har gett den en månad att svara.

Gerardo Carton, chef för PIAS Records i Spanien och talesperson för gruppen, säger i ett uttalande: ”Vi anser att staten är ansvarig för vår situation. Vi kräver att regeringen vidtar åtgärder inom en snar framtid för att skydda skivindustrins rättigheter och intressen”.

Carton lyfter även fram att det mest relevanta problemet är ”det faktum att det inte är möjligt för skivbolagen att driva en civilrättslig process mot de användare som tar del av musik utan att betala och systematiskt bryter mot intellektuella rättigheter”.

Skivbolagen inkluderar bland annat Blanco y Negro Music, Discmedi, PIAS Records Spain, Popstock, K-Industrial Cultural och Picap. Gruppen har kontaktat advokatbyrån Roca Junyent i Barcelona för att driva målet vidare ifall regeringen inte svarar.