Integritet för vem?

Idag är internet integrerat i de allra flesta svenskars liv. Att tala om nätet som en separat företeelse skild från övriga samhället kanske fungerade på nittiotalet, idag måste den typen av retorik anses föråldrad och ensidig. Som jurist är det självklart att samma lagar och rättsskydd ska gälla oavsett om handlingen utförts på eller utanför internet. Så är dock inte fallet.

Utsätts man idag t ex för förtal eller förolämpning på nätet är man i princip rättslös. Brottet har för lågt straffvärde för att polisen ska få ta reda på vem som begått gärningen, med hänvisning till skyddet för integriteten. I det fallet skyddas gärningsmannen och offret kan bara stilla se på medan brottet fortgår.

Datainspektionen har mycket förtjänstfullt startat www.krankt.se där man kan få tips på hur man kan agera om man blivit kränkt på nätet. De metoder som listas där bygger dock på att någon frivilligt väljer att plocka bort materialet. Görs det inte på frivillig väg står sig brottsoffret slätt.

I dessa fall är det orimligt att den brottsmisstänktes behov av integritetsskydd väger tyngre än brottsoffrets, en bättre avvägning måste göras.

Det är problemet i dagens debatt om integritet. Många tar ensidigt ställning för den misstänktes behov av integritet, istället för att uppröras över att den som utsätts för en olaglig handling eller kränkning inte får upprättelse. Korten har blandats bort och det är okej att med emfas betona värdet av osynlighet på nätet för alla andra förslag tas emot som hot mot integriteten.

Missförstå mig rätt, integriteten är oerhört viktigt. Men ett sådant värde får inte nedsolkas med rop på anonymitet för olagligheter och på bekostnad av den vars integritet som ska värnas nämligen den som utsätts för en olaglig handling. Det kan inte vara så att en brottsling ska ha större möjligheter att dölja sig endast för att brottet begås i nätmiljön.

En ansvarig hållning måste tas för att inte nätets unika goda egenskaper ska urholkas. Det skulle vara en stor förlust för alla om nätet i större utsträckning kommer att användas till olagliga handlingar eftersom risken att åka fast är liten. När kränkande bilder, hets och hot blir allt vanligare, men möjligheten att skydda sig är obefintlig, vems integritet är det vi då har värnat? Inte är det brottoffrets i alla fall.

Vattna inte ur integritetsbegreppet genom att använda det för att skydda verksamheter som inte tål dagsljus. Det är att göra internet och dess framtid en riktig björntjänst.

Sara Lindbäck
Jurist, Antipiratbyrån

26

Kommentarer

 1. Schkeptiska jag

  ”Missförstå mig rätt, integriteten är oerhört viktigt. Men ”
  Det tycker jag säger allt. The rest is silence, så att säga.
  Men säg mig, hur ska de brottsoffer som idag kränks i sina egna hem få hjälp och stöd och hur ska förövarna, oftast fäder och makar, kunna tas till domstol och rättvisa?

  Eller den som blir buad på eller visslad på när denne går på gatan av okända människor? Det du säger är att det ska vara en lagstiftning för internet och en annan i verkliga livet. Detta är väldigt tydligt då den typen av kränkning redan kan hanteras i många fall av respektive operatörs abuse avdelningar.

  • @#1 Det är inte sant att det oftast är fäder eller makar som kränker utan också kränks. Det forskning som finns så är det ingen skillnad på våld och kränkningar i hemmet. Forskningen visar att det är mer psykisk kränkningar från kvinnan och mer fysisk kränkning från mannen.

   Sara sluta undvika vad du verkligen vill ha en totalitär stat med övervakning överallt hela tiden.

 2. ”Som jurist är det självklart att samma lagar och rättsskydd ska gälla oavsett om handlingen utförts på eller utanför internet”.
  Så långt är vi nog alla överens. Sen börjar du säga emot dig själv.
  Man kan faktiskt förtala eller förolämpa någon anonymt även utanför nätet. Skicka ett brev, eller ringa från en telefonkiosk t ex. Menar du att man enkelt kan få tag på den skyldige där? Kan man begära ut fingeravtrycksanalys på brevet eller kräva att telefonkiosker kameraövervakas för att någon blivit förolämpad?
  ”Det kan inte vara så att en brottsling ska ha större möjligheter att dölja sig endast för att brottet begås i nätmiljön”
  Man har snarare mindre möjlighet att vara anonym på nätet eftersom man lämnar elektroniska spår efter sig överallt. Till skillnad från andra brott man kan begå i hemmet om man känner för det.
  Sen vet vi ju, särskilt sett till vilka du företräder, att alla dessa rop efter övervakning och av-anonymisering av nätet grundar sig i att en nöjesindustri anser sig förlora pengar, och inte några ädla motiv om att hjälpa de som blivit kränkta. Och då blir ni helt enkelt inte trovärdiga

 3. Sara, tänker du vara modig nog och försvara din text eller tänker du ducka som de flesta författarna här på Netopia?

  Var begås brottet? Vilket lands lagstiftning ska tillämpas? Hur menar du att brotten tekniskt ska beivras? Vore intressant om du gav lite substans eftersom det är vad som brukar saknas bland antipiraterna.

  Skulle du inte hållla med om att många fler brottmål som inte prioriteras av polisen är viktigare än de du nämner? Varför vill du ta sammhällets resurser från brott som våldtäkt, misshandel, och inbrott för att jaga nätmobbare? Hur kan du motivera den kalkylen? Eller tänkte du att det finns oändliga resurser? Det gör det inte ens under valår…

 4. Precis som elak så hyser jag litet hopp om att Sara kommer att vilja delta i diskussionen, men jag försöker ändå.

  Sara, det vore fantastiskt om du lite mer konkret kunde beskriva vilka åtgärder du anser behövs. Hur långt anser du att det är rimligt att gå för att försvara dina uppdragsgivares affärsmodell? Övervakning av människors privata och förtroliga kommunikation? Ansvar för ISP:er och ett avskaffande av mere conduit-principen, budbärarimmuniteten och brevhemlighet? Astängning av människor från Internet? Förhandscensurering (dvs. filtrering enligt Kinesisk modell) av webbplatser?

  Det finns bara ett sätt att beivra alla upphovsrättsintrång på nätet, och det är att övervaka alla människors privata och förtroliga kommunikation. Och detta innebär ett avskaffande av rätten till privat och förtrolig kommunikation, av meddelarskydd, av brevhemlighet.

  Så återigen: Vilka konkreta åtgärder är det du efterfrågar och hur långt är det rimligt att gå?

  Jag skulle verkligen uppskatta om du inte gjorde som alla andra här på Netopia och duckade debatten.

 5. Bara för att du skriver om kränkande beteende som nätmobbing, betyder inte att vi som läser inte förstår vad det egentligen du har för incitament med artikeln. Som jurist på APB tror jag ärligt talat att du ger blanka sjutton i nätmobbing, vad du är ute efter är hårdare lagstiftning mot upphovsrättsbrott och en minskad möjlighet till anonymitet på nätet.

  Tyvärr Sara och APB så har er hetsjakt på fildelare bara orsakat en större anonymitet på nätet då fler och fler döljer sina identiteter med hjälp av VPN-klienter mm. Detta har också gjort att de grova brottslingarna fått det lättare att gömma sig. Strålande APB, er lobbyism har gjort Polisens arbete att lösa allvarliga brott (dvs det mesta förutom fildelning) svårare.

  Eller är det så att vad du egentligen vill säga, fast aldrig säger rakt ut, är att du tycker att det ska bli olagligt med anonymiseringstjänster och kryptering av data?

 6. […] Eftersom jag just nu befinner mig på en partiledarturné och har ganska begränsat med tid, så hade jag verkligen önskat att Netopia tog det lite lugnt i några dagar, men inte då. Dagens Netopia är dessutom en riktig fuling. De har nämligen lyckats skaka ur Antipiratbyråns Sara Lindbäck en artikel som lyfter ordet skenhe… […]

 7. Skriv något av substans om du får utrymme att skriva en artikel, beskriv inte bara din ideologiska hållning tack. Besviken.

  • Jakop
   …tyvär har netopiabloggen endast blivit en megafonblogg, jag hade förhoppningar och
   vssa löften från Per Strömbäck om en mer dynamisk och dubbelbottnad plats där åsikter kunde brytas, jag blev lurad. Antipiratbyråns inlägg med sara lindbäck som avsändare
   där tar min lust slut, ett ohederligt resonemang. Därför uppmanar jag till en bojkott av netopia tills en tilstymmelse av hederlighet kan skönjas, i mening av social objektivitet.
   Kanske kan man inte begära det när en organisation som IFPI är finansiär.
   Skammens rodnad borde visa sig på dessa kinder som ligger bakom netopia
   Skrivet i vrede
   kjell åslund

 8. Sara Lindbäck

  För att polisen eller åklagare ska få fråga operatören vem som är abonnent till ett visst ip-nummer krävs att de bedömer att brottet kommer att leda till strängare straff än böter. Görs bedömningen att det är ett brott som kommer få en lägre påföljd får de med andra ord inte efterfråga abonnentuppgiften.

  Så även om brottsoffret vet från vilket ip brottet begås kan polisen inte agera. Hade samma gärning begåtts utanför nätet och man vet man varifrån gärningen sker kan polisen gå vidare med en utredning.

  Lagstiftningen lämnar med andra ord det öppet för brott på nätet med låga straffskalor då dessa inte får utredas av polisen. Så ser det inte ut om brottet begås utanför nätet. Det är denna del i lagstiftningen jag anser bör ses över.

  • Schkeptiska jag

   Alltså VILL du ha och eftersträvar speciallagstiftning för internet.
   Sannolikheten att polisen skulle gå vidare med en kränkning AFK bara för att de vet VAR den har skett men inte vet av vem är i praktiken obefintlig då polisen är upptagen med att slå ner dörrar hemma hos misstänkta tjuvlyssnare av musik. Dessutom är en okänd gärningsman AFK värre än en online då man faktiskt kan ABUSE anmäla via operatören om man har tex ett helt meil.

  • Jag säger samma sak igen, om ett brott med böter som högsta påföljd görs utanför nätet av en okänd, får polisen rätt att begära ut integritetskränkande information för att utreda detta?
   Nej. Alltså vill du ha speciallagstiftning för nätet.
   Jag förstår att det svider för er på Antipiratbyrån att privat fildelning av upphovsrättsskyddat material hamnar så långt ner i straffskalan, men så är nu fallet och då ska det inte vara tillåtet att göra ingrepp i integriteten.

   • Inte heller om fildelning av licensierat material vore i skalan fängelse skall integritetsskyddade uppgifter göras mer tillgängliga genom lag än vad de redan är, då befintlig lagstiftning redan vore tillräcklig 😉

  • Hej Sara,
   Respekt för att du är beredd att debattera ditt inlägg.
   Så om polisen fick rätt att begära ut abonnentuppgifter oberoende av straffskala, skulle det verkligen göra någon större skillnad? För du kan väl inte mena att de ska prioritera dessa undersökningar högre jämfört med våldtäkt, misshandel, inbrott, eller ens fortkörning? Eller vill du avleda polisresurser för småbrott på nätet? Låt oss jämföra med fortkörare som fångas på fartkameror. Även om nummerskylten (jmfr IP numret) är fullt synlig, så går inte polisen vidare om föraren är dold (aktivt eller av nederbörd). Fortkörning har en straffskala som går utöver böter.

   Hittills har vi inte ens börjat diskutera alla tekniker som användare kan bruka för att dölja sitt IP nummer. Hur mycket resurser ska polisen avleda till nätbrott med bara böter på straffskalan?

   Hoppas på svar.

 9. Vilket trams! De köpta pennorna ääälskar att försöka blanda ihop fildelning med helt andra brott. Sara Lindbäck skiter väl i kränkningar, hon får betalt för att initiera razzior hemma hos folk som har främställt olovliga kopior.

 10. Håller med #1 och #2. Lagarna som gäller offline gäller även online. Du säger ju emot dig själv eftersom du faktiskt VILL
  HA speciallagar på nätet. Hur tänkte du här?

 11. ”I dessa fall är det orimligt att den brottsmisstänktes behov av integritetsskydd väger tyngre än brottsoffrets, en bättre avvägning måste göras.”

  Nu ska vi se här… vi har redan FRA-lagen och IPRED-lagen. Vi horisonten siktas IPRED2, ACTA förhandlas fram i hemliga rum och BÅDE högern och vänstern tänker införa datalagringsdirektivet. Anser verkligen Lindbäck att vi måste ta till ÄNNU fler åtgärder för att göra Internet mindre anonymt?

  Hårresande.

 12. Integritet för mig, som hederlig medborgare!

  Det är ingen som ropar efter ”anonymitet för olagligheter”. Det är ditt eget påstående som du sedan själv argumenterar emot.

  Vad folk värnar om är bara gamla hederliga saker som rätten till privat kommunikation och ett bevarande av oskyldighetsprincipen. Mycket grundläggande saker. Den som preventivt trampar på sådant av rädsla, är per definitin paranoid.

 13. Det här inlägget i debatten var så retarderat att jag var tvungen svara lika retarderat tillbaka i en än mer retarderad blogg.
  Inget ont om retarderade.

  http://antipiratbyran.blogg.se/2010/march/fw-sv-re-sara-lindback.html

 14. Tycker att de flesta här verkar slå knut på sig själva för att missförstå SLs poäng. Även om lagarna är desamma så blir lagskyddet ett annat och svagare när de tillämpas på nätet vad gäller kränkningar. Det tycker jag att Sara Lindbäck visar på ett begripligt sätt i #10 ovan. Den fråga hennes inlägg reser är huruvida ”samma villkor” på nätet bör betyda samma lagtext (vilket det redan är idag), eller att man försöker tillskapa samma möjligheter till sanktioner eller agerande från brottsoffer. En poäng som förtjänar att iaf bemötas seriöst. Inte en självklar avvägning, tycker jag.

  • Vill man missförstå så är det lätt, då SLs text innehåller några argumentationsfel, men jag tror inte det är direkt roligt att spinna vidare på SLs poäng då man lättast kommer fram till att speciallag skall gälla för nätet ifall problemet som det är beskrivet skall lösas. Frågan jag vill ställa är hur man gör med detta problem utan speciallag för nätet (och i övrigt all annan kommunikation där möjligheten att vara anonym är stor, t.ex. telefoni). De där paragraferna vi är rädda för är vi rädda för av en bättre anledning än att vi är ljusskygga.

   Anyhow, hur gör man för att få upprättelse när man blivit kränkt på nätet?
   En bra länk, ett bra tips presenterar SL. Det tar man dock till när inget annat fungerar.
   Innan dess;
   1. Tag plats och var högljudd om att det som försiggår är fel. Ser de att man inte tar skit så blir många lite skraja för att fortsätta. Offer som agerar offer är offer, se till att inte vara ett offer.
   2. Ifrågasätt meningen med mobbingen/kränkningen. Det framgår oftast att något helt annat ligger bakom och motstående sidor börjar möjligtvis kommunicera.
   3. Säg hur det faktiskt ligger till. Förhala inget. hälften kommer tro dig och bara det är tillräckligt.
   4. Var tydlig i din roll. Säg att du jobbar på jobbet och är ledig när du är hemma och gör en tydlig åtskillnad på detta. Säg att när du festar så gör du det ordentligt, inkluderat snorfull stripshow.
   6. Förklara mekanismen bakom mobbingen/kränkningen, inte bara din egen utan även från offrarens sida.
   5. Skäms inte, var inte rädd, bli inte agressiv. Mobbare är blodhundar och kan sniffa sig till rädsla.

   Att kontakta polisen för tidigt när man är kränkt eller mobbad är att ge en walkover. Polis kontaktas när _inget_ annat fungerar eller när mycket stor skada är skedd och ersättning är nödvändigt.
   Att använda polis och rättssystem för att få ut sin hämnd eller för att lugna sina nerver är det sämsta man kan göra, inte bara ur ett samhälleligt perspektiv utan även ett induviduellt.

   Så hur gör upphovsrättare när de ska få upprättelse för kopierade verk?

 15. ”Även om lagarna är desamma så blir lagskyddet ett annat och svagare när de tillämpas på nätet vad gäller kränkningar.”

  Vad grundar du detta påstående på? Jag kan inte alls se att det skulle vara på det sättet.

  Ett område där lagskyddet väldigt tydligt är svagare på nätet gäller dock grundlagsskyddade rättigheter som exempelvis rätten till privat och förtrolig kommunikation, brevhemlighet, budbärarimmunitet och meddelarskydd.

  • För vem menar du att lagskyddet är svagare? Det är ju det som är Saras poäng. Det vore ju jättebra om det inte fanns en motsättning mellan folks rättigheter, men det är ju så det är. Om du har rätt att skada mig, så innebär det att jag inte har rätt att inte bli skadad. Två rättigheter som inte kan ges samtidigt.

   • Rätten till privat och förtrolig kommunikation, brevhemlighet, budbärarimmunitet och meddelarskydd, ger inte Martin rätt att skada dig. Där föll ditt argument pladask.

    Den enda som har rätt att skada dig, enligt lag, är staten. Detta då efter en rättegång, före en sådan skall du betrakas som oskyldig och då har du också rätt till det som Martin räknade upp.

 16. Hej Sara!

  Jag tycker att detta inlägget var intressant på många sätt. Jag håller med dig om att samma lagar som gäller i verkligheten ska gälla på internet. Och jag anser att brott som begås på internet inte ska ses som mindre brott. Däremot så vill jag poängtera min hållning tydligt. Det är inte okej att göra en husrannsakan utan brottsmisstanke och det är inte okej att avlyssna internet utan brottsmisstanke heller. Samma regler för internet ska gälla. Jag hoppas att du håller med!

 17. Jag e för fildelning. IPRED kan dra nåt gammalt över sig inkl Pontén

Kommentera artikeln