Polisens möjlighet att få signalspana ska utredas

FRA-lagen, som infördes i december 2009, ger regeringen, regeringskansliet och försvaret möjlighet att beställa signalspaning för data- och teletrafik från utlandet. I dagsläget saknar svensk polis den möjligheten vilket har föranlett kritik från polisens sida. Justitieminister Beatrice Ask har därför tillsatt en utredning som ska se över frågan, rapporterar Ekot.

– Säkerhetspolisen, till exempel, ska skydda oss mot terroristangrepp och annat. Det finns saker som händer utomlands där man behöver kunna fånga upp information men det är ingen jättelik verksamhet vi talar om, säger Beatrice Ask till Ekot.

Utredningen väntas vara klar efter valet i höst.