Åtta av tio tycker att upphovsrätten ska gälla även på internet

På dagens SvD Brännpunkt framträder ett nybildat nätverk som kallar sig Kulturskaparna och som omfattar fler än 50000 författare, bildkonstnärer, musikskapare, skådespelare, artister, regissörer, musiker och journalister. Tillsammans med Sifo har de tagit fram en undersökning som bland annat mäter svenskarnas uppfattning om upphovsrättens legitimitet på nätet. Hela 81 procent av de 1000 tillfrågade svarade  ja på frågan om de tycker att de som skapat exempelvis texter, bilder, filmer och musik ska få ersättning när deras material används via internet.

”Det massiva stödet för upphovsrätten bland allmänheten visar således att debatten borde handla om hur upphovsrätten ska fungera på internet – i stället för om den alls ska gälla.”

I artikeln framhåller nätverket även att den olagliga fildelningen försvårar för kulturskapare att få betalt i proportion till hur mycket deras verk används men att internetoperatörerna inte verkar göra mycket för att bidra till att lösa situationen.

”Istället ser vi med förvåning hur till exempel Comhem och Telia är närmast ointresserade av att skapa förutsättningar för alternativ till den illegala fildelning som pågår i deras nät. De duckar för frågan och lägger ansvaret för problemen i knäet på sina kunder. Därigenom riskerar bredbandsleverantörerna på allvar konsumenternas framtida tillgång till ett rikare och bättre kulturutbud på internet”.