PTS testar strömmande böcker

TT rapporterar att Post- och Telestyrelsen inlett en satsning för att testa strömmande distribution, så kallad streaming, av talböcker och taltidningar över internet. Syftet är att förbättra tillgängligheten för personer med läs- och skrivsvårigheter och som på så sätt kan ta del av böcker och tidningar genom sin mobiltelefon.

Projektet genomförs av företagen Darub och Storytel och startar under mars.