Internet – en mänsklig rättighet

Enligt en undersökning som BBC World Service genomfört anser fyra av fem personer att internet borde klassas som en grundläggande mänsklig rättighet. Undersökningen utfördes av analysföretaget Globe Scan och omfattar 27 000 vuxna i 26 länder.

32 procent av personerna i undersökningen är oroade för bedrägerier över nätet och 27 procent för våld och olämpligt innehåll. 20 procent uppgav att de var oroade för integritetsfrågor.