Blocket och självreglering

Idag skriver Thomas Bäcker, säkerhetsansvarig på Blocket.se,här intill om det omfattande arbete som Blocket driver mot varumärkesintrång, piratkopior och andra olagligheter inom ramen för sin tjänst. Jag tycker att det är intressant att läsa om de initiativ som Blocket.se själva tagit, helt tydligt av rena affärsintressen, för att hålla uppe kvalité och förtroende. Det hade varit fullt tänkbart att istället säga ”nej, annonsören ansvarar själv för innehållet, vi förmedlar bara informationen”. Värt att notera är också att de som äger varumärkena Blocket.se motverkar intrång mot typiskt sett inte är Blockets kunder, tvärtom är kopplingen rätt perifer. Man kan utan vidare tänka sig att en annonssajt skulle kunna välja en slappare inställning för att maximera sina intäkter, åtminstone kortsiktigt. Men inte i det här fallet. Det tycker jag är intressant och det kan tjäna som förebild till hur man helt frivilligt och utan kränkningar som mellanhand kan bidra till bättre fungerande nätmarknader. Förhoppningsvis kan Blockets åtgärder ge idéer till andra i liknande positioner. Jag tänker förstås på t ex bredbandsoperatörer som med hänvisning till oantastliga värden som personlig integritet, yttrandefrihet, brevhemlighet mm duckar för allt ansvar. Vad finns det för åtgärder som dessa i likhet med Blocket kan göra på egen hand för att bidra till bättre lagliga marknader på nätet? I väntan på de svaren solkas nyss nämnda höga principer av kortsiktig intäktsmaximering. Mellanhänders ansvar är en viktig nyckel till fungerande rättsordning på nätet. Så länge de som håller svaren i sin hand inte själva bidrar till lösningen får vi dock nöja oss med lagstiftarens trubbiga instrument. Det är synd, onödigt och krångligt, alla förlorar i längden. I det perspektivet är Blocket ett positivt exempel.

23

Kommentarer

 1. Ja du Per. Personlig integritet, yttrandefrihet, brevhemlighet ÄR oantastliga värden.
  Det är en otrolig skillnad mellan Blocket som endast förmedlar annonser och ISPs som förmedlar alla typer av kommunikation mellan människor. Självklart är det av värde för Blocket att annonserna som ligger där är genuina. Det kräver nämligen användarna och det stärker varumärket.
  Av ISPs kräver användarna att de INTE slentrianmässigt går in och gräver i deras kommunikation. Det handlar inte om att ducka för ansvar.
  ALLA förlorar sannerligen inte på det i längden. Men jag förstår att de som du företräder anser att de förlorar på det.

  Det här var det dummaste inlägget hittills, tror jag.

  • Per Strömbäck

   Min poäng är inte att det går att jämföra lika för lika, utan att det vore önskvärt att bredbandsoperatörerna själva uttalade vilka åtgärder de kan själva kan vidta för att bidra till en bättre rättsordning. Sådana förslag tror jag skulle vara bättre på många sätt – inkl integritetsperspektivet – än vad lagstiftaren kan besluta om. Men tyvärr väljer bredbandsoperatörerna att aktivt motarbeta lagstiftarens åtgärder samtidigt som man avstår från att komma med egna förslag. Det är inte bra, jag efterlyser engagemang från bredbandsoperatörerna.

 2. ”Jag tänker förstås på t ex bredbandsoperatörer som med hänvisning till oantastliga värden som personlig integritet, yttrandefrihet, ”…..skriver Per,här är svaret från en av de operatörer som Per raljerar över;

  Kulturskaparna lanserar sitt nya nätverk genom att slå in öppna dörrar (10/3). Att efterfrågan på lagliga musik- och filmtjänster online ökar är väl känt för oss som arbetar med dessa frågor dagligen. Utan efterfrågan hade tjänster som Voddler och Spotify inte fått det breda genomslag de fått.

  Kulturskaparnas resonemang tydliggör problemet i debatten om olaglig fildelning. De gamla strukturerna, främst representerade av distributörer av musik och film, hindrar aktivt kulturskaparna att nå ut till publiken via nya, internetbaserade kanaler.

  Inställningen är att förhindra snarare än möjliggöra, vilket skapar låsningar i debatten och – framför allt – i tjänsteutvecklingen.

  Istället för att köpa PR-stöd som upprepar gamla budskap borde Kulturskaparna lägga resurser på att knyta till sig tjänste- och affärsutvecklare som kan skapa nya plattformar för digital spridning av musik och film. Lobbyinginsatserna borde riktas mot makthavarna i den egna branschen, de som äger rättigheter och distribution, istället för svävande, generella angrepp på bredbandsoperatörerna.

  Om Kulturskaparna menar allvar med att ställa sig själva och sina rättigheter till förfogande är vi först att anmäla vårt intresse. Vi har lång erfarenhet av att stötta utvecklare av lagliga tjänster som Voddler och Spotify och vet också vad våra kunder efterfrågar.

  Kulturskaparna behöver heller inte agera under förtäckta hot om krav på ökad kontroll av enskilda användare. Vi kommer alltid att agera för att i möjligaste mån skydda våra kunders integritet, och vi är fortsatt övertygande om att det bästa sättet att komma tillrätta med olaglig fildelning är genom nya, attraktiva tjänster.

  Vi har kommit en bit på vägen men efterfrågan på lagliga tjänster är än så länge större än utbudet. Ska Kulturskaparna skapa vinning åt sina medlemmar krävs att man går från ord till handling.

  GEORGI GANEV

  vd för Bredbandsbolaget

  • Per Strömbäck

   Det är riktigt att flera teleoperatörer utvecklar egna innehållstjänster och det är bra, vilket jag också understrukit i tidigare blogginlägg. Men samtidigt motarbetar de insatser mot den olagliga konkurrensen och det är dåligt. Dels för deras egna tjänster, dels för konkurrenter som inte äger infrastruktur och saknar möjlighet att ta in på gungorna vad de förlorar på karusellerna.

   • ”som med hänvisning till oantastliga värden som personlig integritet, yttrandefrihet”, ”…..skriver Per, det är väl samma argument upph.industrin använder, de påstår ju att rättighetsinnehavarna känner sig kränkta när man delar med sig.

 3. Hej Per,

  Nu börjar du tala ur skägget. Kanske du skulle våga dig på att svara på hur mycket övervakning du är beredd att acceptera på nätet innan även du säger stopp.

  Vill du som du mer än antyder ovan att ISP:erna ska syssla med deep packet inspection av all kommunikation, så att de kan hitta eventuellt upphovsrättsligt material?

  Hur vill du att den ansvarige avsändaren och mottagaren av upphovsrättsligt material ska identifieras? Statlig inloggningsportal modell Kina?

  Slutligen en liten undran, skulle du vara lika nöjd om Blocket haft som policy att bara ta bort annonser efter att varumärkena klagade? Eller är det som det verkar att förhandsgranskningen tilltalar dig? Skulle du vilja genomdriva samma sak på YouTube tex?

  • Per Strömbäck

   Den här frågan har jag svarat på flera gånger tidigare, bland annat när du ställt den, @elak. Det är inte svart eller vitt, utan fråga om att hitta en balanspunkt. Med en bättre rättsordning på nätet ökar alla nätanvändares trygget. Piratsidan vill gärna driva det till att all reglering av nätet leder till kinesisk diktatur. Det är ett absurt resonemang. I mitt inlägg efterlyser jag initiativ från bredbandsoperatörerna, självreglering är ofta bättre än lagstiftning.

 4. ”Jag tänker förstås på t ex bredbandsoperatörer som med hänvisning till oantastliga värden som personlig integritet, yttrandefrihet, brevhemlighet mm duckar för allt ansvar.”

  Jaha. Vidare borde förstås Telia övervaka sina kunders telefonsamtal så att inga olämpliga samtal förekommer. Och Posten borde sprätta upp alla brev så att ingen skickar något olagligt (en olovligt kopierad cd-skiva kanske).

  Jag håller med Rob ovan, det här var det i särklass dummaste inlägget hittils.

  Jag håller också med Elak när han noterar att du äntligen börjar tala lite mer klarspråk. Även jag skulle tycka det vore fantastiskt om du kunde precisera lite mer exakt hur mycket övervakning av privat, förtrolig kommunikation som du tycker är lagom och rimligt?

 5. Per Strömbäck

  Det är inte förvånande men lite fascinerande att piratlägret så ivrigt försvarar teleoperatörerna. Men argumenten om övervakning och personlig integritet kan ju lika gärna användas mot infrastrukturaktörerna. De står ju inte heller under granskning av press, ombudsmän, offentlighetsprincip etc som stat och myndigheter gör. Det får mig att undra om det där med integriteten egentligen mest är ett svepskäl för att få ladda ner. Illegal publicering kan inte jämställas med förtrolig kommunikation, det är att dra fundamentala demokratiska principer i smutsen.

  • Och det är inte förvånande men lite fascinerande att upphovsrättslobbyn likställer motstånd mot övervakning med att folk vill tanka hem film i fred.

   För helvete Per. Om vi inte vill att Telia utan ens en brottsmisstanke avlyssnar alla våra telefonsamtal, är det för att vi planerar terrordåd över telefonen?

   • Per Strömbäck

    Jag vill inte att Telia ska avlyssna telefonen utan brottsmisstanke. Inte heller övervaka internettrafik. Tillskriv mig inte åsikter jag inte har uttalat. Jag efterlyser initiativ från bredbandsoperatörerna: om de själva bidrar till att formulera dessa bör de rimligen bli bättre än om lagstiftaren måste göra det på egen hand.

    • Men det går ju inte ihop! Beskriv hur du har tänkt dig att ISPs ska ta ansvar förhindra den ”illegala konkurrensen” utan att övervaka internettrafik.
     Du måste ju ha en idé om hur det ska fungera eftersom du VET vad det kommer leda till i fråga om rättssäkerhet, integritet osv. Men jag ser noll och inga konkreta förslag någonstans.

     Come clean!

  • 2. ”Illegal publicering kan inte jämställas med förtrolig kommunikation”. Det är det ingen som gör heller. Men hur ska du hitta eventuell illegal publicering utan att gräva bland den förtroliga kommunikationen?

   • Per Strömbäck

    Genom att använda samma mjukvara som de som distribuerar illegalt. Allt sker i det öppna, det krävs ingen övervakning eller datalagring, däremot hjälp att identifiera intrångsgöraren.

    Men framförallt ser jag det här som en början på en generellt bättre fungerande rättsordning. Läs gärna min krönika här intill som diskuterar det ämnet ur ett annat perspektiv!

  • ”Illegal publicering kan inte jämställas med förtrolig kommunikation, det är att dra fundamentala demokratiska principer i smutsen.”

   Vad som är att dra fundamentala demokratiska principer i smutsen är att lättvindigt vilja avskaffa dem för att komma åt något så banalt som icke-kommersiell kopiering för privat bruk. Den analoga motsvarigheten till detta är att ta bort kraven för husrannsakan helt och hållet för att göra det möjligt för Polisen att gå in i folks lägenheter närsomhelst på jakt efter fotostakopierade böcker. Eller att låta Posten sprätta upp alla brev för att leta efter hembrända cd-skivor.

   ”Det får mig att undra om det där med integriteten egentligen mest är ett svepskäl för att få ladda ner”

   Så du menar på allvar att det det är helt okej att avskaffa brevhemlighet, meddelarskydd, budbärarimmunitet, mere conduit-principen och rätten till privat och förtrolig kommunkation. För egentligen låtsas folk bara bry sig om dessa saker. Egentligen låtsas de bara bry de sig om dessa demokratiska fundamenta. Knivskarp analys!

   En bättre analys kanske vore den här: Människor bryr sig faktiskt väldigt mycket om rätten att inte bli övervakade och andra grundläggande demokratiska principer. Dessutom säger människors rättsmedvetande att icke-kommersiell kopiering för privat bruk inte är fel. Att då bli övervakad i strid med grundläggande demokratiska principer för något som man inte anser ens borde vara otillåtet, det förefaller för de flesta som fullkomligt bisarrt.

   Problemen skulle försvinna omedelbart om privat, icke-kommersiell kopiering blev tillåten. Upphovsrätten har alltid balanserats mot privatlivet på detta sätt (det är okej att spela in en film från teve, kopiera en cd från en kompis, etc.) Nu har denna balans har blivit helt skev och förskjuten och däri ligger problemet.

   Lösningen är inte den då föreslår Per. Lösningen är inte att avskaffa principer som människor kämpat och dött för, som vi tagit för givna i hundratals år, som är grunden för ett demokratiskt och fritt samhälle. Det borde inte vara så svårt att se.

   • Per Strömbäck

    Liknelserna med att sprätta upp brev mm håller inte. Icke-kommersiell kopiering för privat bruk är förstås okontroversiellt, men det är inte en korrekt beskrivning av den masspublicering som sker via torrents och ftp:er. När det gäller dessa tekniker är det heller inte nödvändigt med någon omfattande övervakning, det räcker att använda samma mjukvara som de som kopierar. Kommentarer som denna spär på myter som fördjupar motsättningar och för oss bort från bra lösningar.

    • Per, det var ingen ordning här på netopia när du var utomlands, så välkommen hem igen.
     cke-kommersiell kopiering för privat bruk är förstås okontroversiellt, men är det sant?
     du får ju inte ens göra en backup av ett dataspel på din egen hårddisk,eller hur?
     Men det var inte det jag egentligen tänkte ”prata” om, utan du efterlyser en rättsordning på nätet, undertexten skvallrar om bevarandet av upph.rätten från analogt till digitalt 1:1,
     är det rätt uppfattat.Skulle du kunna nöja dig med de nanobetalningar ex spotify just nu levererar, det kanske är där nivån skall ligga på nätet , till skillnad från en inhandlad CD-skiva,vad tycker du?

    • Menar du att ISPs ska sitta och leecha torrents för att se vilka av sina kunder som seedar och de kan sätta dit? Herregud. Varför skulle detta ligga på ISPs ansvar?

    • Eftersom du vägrar att förklara vad det är du tänkt dig, samtidigt som du klagar på att du blir tillskriven åsikter kan vi väl göra så här. Jag skriver ett försök till tolkning av vad det är för åtgärd du tänkt dig, så kan du säga om det stämmer. Nåt sånt här:

     * Internetoperatörerna övervakar sina kunders kommunikation genom att ansluta med Bittorentklienter till sina kunders Bittorrentsvärmar.

     * Internetoperatörerna agerar polis, åklagare och domare och fäller ett avgörande om viss överföring är otillåten.

     * När de upptäcker en sådan överföring som de anser är otillåten så stänger de helt sonika av det berörda abonnemanget.

     Är det något sådant som du tänkt dig? Om det är något annat du föreställt dig får du gärna korrigera ovanstående så att det överensstämmer med de åtgärder som du anser krävs för att göra nätet mer ”fritt och öppet”.

 6. Netopias manifest innehåller många fina ord om frihet, öppenhet, diskussion och debatt. Men jag kan inte se att Netopia för fem öre är intresserad av att till sig några andra sidor av debatten än den deras uppdragsgivare står för.

  Netopia är en partsinlaga, en anslagstavla för upphovsrättslobbyn,

  Kryp tillbaka under den sten ni kom från.

 7. Bredbandsleverantörerna ska leverera bredband. Det är vad deras kunder vill, varken mer eller mindre.
  Kan du, Per, verkligen inte se att i en värld där bredbandsleverantörerna tvingas ta ansvar för vad deras kunder gör på nätet, inte kommer våga ge tillgång annat än några särskilda, godkända siter/tjänster?
  Är det verkligen vägen för ett ”fritt och öppet” internet som du låtsas värna om?

  • Schkeptiska jag

   Det är just den värld som mediaindustrin drömmer om. En värld där de har ensamrätt på internet och användarna är reducerade till passiva och betalande mottagare. Och när man dessutom kan säkerställa att obekväma politiska åsikter som det där med yttrandefrihet och privatliv blir kriminellt så är det ännu bättre.

Kommentera artikeln