Svenska operatörer avfärdar nätneutralitet

I onsdags anordnades en paneldebatt om nätneutralitet på Post- och telestyrelsens marknadsdag i Stockholm. Representanter från de svenska operatörerna samt från det norska Post- og Teletilsynet deltog bland andra. I Norge har man sedan ett år tillbaka en mjukare reglering för att stärka nätneutraliteten och som förhandlats fram mellan operatörer, tjänsteleverantörer och Post- og Teletilsynet. Reglerna förbjuder operatörerna att diskriminera enskilda tjänster, så länge de inte är olagliga eller skadar operatörens nätverk.

De svenska operatörerna är dock tveksamma till en liknande reglering på den svenska marknaden. David Mothander, chef för regulatoriska frågor på Tre, säger sig vara tveksam til den typen av reglering och Lars Klasson, teknisk chef för mobila tjänster på Teliasonera menar att ”den här frågan är inget problem i dag. Så länge man inte sätter ett likhetstecken mellan nätneutralitet och gratis, så är detta en fråga som vi kan hantera”, rapporterar Computer Sweden.

Patrik Fältström, internetexpert på Cisco och regeringens rådgivare i it-frågor, anser dock att internetoperatörernas sätt att bundla tjänster och nätaccess bli ett potentiellt hot mot nätneutraliteten.

– Där har vi ett indirekt problem. Kopplingen mellan tjänster och nätaccess är för stark, säger han till tidningen.

I USA har nätneutralitetsfrågan blivit en omdebatterad fråga efter att en kabeloperatör gått in och  blockerat en fildelningstjänst med motiveringen att den utgjorde en alltför stor belastning på deras nät.