Egna och andras pengar

Ni har säkert inte missat det interna grälet i Piratpartiet – det är förstås något som drabbar de flesta unga rörelser i någon fas och Netopia vill hellre att Piratpartiet syns i debatten än fokuserar på interna frågor. Vill ändå tipsa om Netopia-bekante Scaber Nestors inlägg i diskussionen.

Sharing is caring, indeed… Jaron Lanier menar i Gadget att det som från början var en möjlighet att sprida det material man producerar på nätet numera har blivit en skyldighet. Vi trodde att det handlade om datafiler, men det kan visst även gälla pengar. Jag vill inte gärna tänka den tanken fullt ut.

UPPDATERING: För tydlighets skull så menar jag inte att Scaber Nestor nödvändigtvis tycker att pengar ska vara gemensam egendom. Det är min egen association väckt av hans inlägg. Rätt ska vara rätt, inte minst på internet.

8

Kommentarer

 1. Jag tror inte ett ögonblick på er plötsliga sympati för Piratpartiers interna frågor. Det verkar snarare som vi fått slut på argument och känner er för lite vanlig, hederlig smutskastning ala ”Titta, interna stridigheter, de är inte ett hot”.

 2. Det är onekligen sent på kvällen, så det finns ett antal legitima skäl att inte vilja tänka igenom den här tankegången fullt ut just här och nu. Det är ju, som bekant, förbehållet oss studenter och andra grupperingar som är satta på socialt undantag att kunna sitta en hel natt och verkligen ta tag i en tankegång och tvinga oss från ena änden till den andra. Andra måste förstås vakna upp på morgonen dagen efter och bege sig till det outsinliga arbetet med att skapa profit och mervärde. Det hör till, det är så det sociala kontraktet ser ut.

  Likväl tycker jag att du generaliserar lite kring begreppet ”pengar”, vilket är en smula olyckligt. Vi kan inte förneka att pengar spelar en ytterst central roll i vårt samhälle, och att det därför inte är helt optimalt att bara utgå från att deras värde är fixt och färdigt redan från början. Att hantera pengar som en given storlek är, om du ursäkter ordleken, att förringa deras värde.

  Pengars värde ligger förstås inte i att de utgör en fysisk konkretisering av ett metafysiskt Värde som finns likt en platonisk idé i idévärlden och bara kan träda in i sinnesvärlden via mycket specificerade sändebud. Värdet ligger snarare i att de underlättar kommunikation mellan människor, och gör att det i många fall går att ritualisera utbytet av egendom till en så enkel procedur att vem som helst kan göra det. Pengars värde ligger med andra ord i deras förmåga att utgöra ett medium för mellanmänsklig kommunikation.

  Din liknelse mellan datafiler och pengar blir således intressant rent kommunikationsteoretiskt. Bäggedera är förstås konkretiseringar av och ritualiseringar av sociala relationer och mellanmänskliga kommunikationer, och bägges värde avgörs enbart av i vilket socialt sammanhang de återfinns i. Vi har alltså att göra med två kommunikationskanaler, eller två kommunikationsmedium om du så vill.

  Eftersom det både när det gäller datafiler och när det gäller pengar rör sig om kommunikation mellan människor, så är det inte helt överraskande att det finns vissa likheter mellan dem. De utgör ju trots allt två olika verktyg för att uppnå samma mål, och det vore direkt överraskande om det inte fanns några som helst beröringspunkter mellan dem.

  Det ligger med andra ord i sakens natur att det finns vissa likheter mellan datafiler och pengar. Det är inget att vara överraskad över – det är bara den logiskt nödvändiga slutsatsen som dras om vi utgår från vad mellanmänsklig kommunikation är, och vad dess beståndsdelar utgörs av.

  Och vi ska inte gå omkring och förringa värdet av mellanmänsklig kommunikation. Det skulle snedvrida det offentliga samtalet en smula, inte sant?

 3. Du behöver inte oroa dig, Per. PP klarar sig alltid. Men om vi nu ska diskutera egna och andras pengar, så skulle det vara intressant att höra vad du tycker om att pengarna efter domen mot Napster fortfarande inte hamnat hos de artister man sa sig kämpa för när man stämde Napster. De pengarna ligger fortfarande och myser i bolagens fickor. 😉

  • Per Strömbäck

   Skönt att höra att det finns hopp! Vad det gäller Napster-fallet så känner jag inte till den uppgiften, skicka gärna någon länk eller källa.

 4. Faktum är att jag, eder ”netopia-bekante” Scaber Nestor vill att ni tänker tanken fullt ut istället för att lämna en insinuering öppen baserat på mitt inlägg i frågan.

  • Per Strömberg är en mästare på att insinuera en massa saker istället för att tala klarspråk. Det är trist, men genomgående för hela Netopia. Om det verkligen är en bra och öppen debatt som eftersträvas vore väl det minsta man kunde begära lite tydlighet och klarspråk.

  • Per Strömbäck

   Hej Scaber Nestor – ditt eget inlägg är väldigt kortfattat och lämnar öppet för tolkningar. Jag tycker att tanken svindlar om pengar ska tillhöra alla på samma sätt som (enligt vissa) information. Men jag tror inte att det är det du menar, utan mer att du använder maximen ”sharing is caring” som metafor i ditt inlägg. Är det rätt uppfattat? Utveckla gärna annars!

Kommentera artikeln