Regeringen inrättar råd för bredbandsfrågor

Computer Sweden rapporterar att regeringen inrättar ett nytt råd för bredbandsfrågor. Rådet får namnet Bredbandsforum och ska ledas av infrastrukturminister Åsa Torstensson. Syftet med rådet är att bistå regeringen i att ta fram konstruktiva lösningar för att klara de uppsatta målen för bredbandsutbyggnaden. År 2020 ska 90 procent av alla hushåll och företag ha en internetuppkoppling på 100 Mbit/s.

Rådet, som består av regeringen, myndigheter samt andra aktörer på den svenska bredbandsmarknaden, kommer att organiseras som ett kansli hos Post- och Telestyrelsen.