Nya Moderaterna är upphovsrättsreformister

”Vi ska älska fildelning men ogilla piratkopiering”, är ett centralt uttryck i diskussionen om upphovsrätt, digitalisering och framtidens möjligheter. Fildelning är en fantastisk teknik som dramatiskt förenklar distribution av digitalt innehåll. Det möjliggör varje dag nya upplevelser och öppnar för nya marknader och nya affärsmodeller.

Problemet är att när entreprenörer i dag hittar nya affärsmodeller och skapar nya tjänster så står den redan spridda piratkopieringen i vägen för skiftet till det digitala samhället. Det blir för riskfyllt att investera i affärsmodeller som bygger på digitaliseringens villkor. Striden mot piratkopiering är en strid mellan gammalt och nytt. Men det är piraterna som står för de gamla och de lagliga tjänsterna – som Spotify och Voddler – som står för det nya.

Samtidigt måste parlament och politiker vara ödmjuka inför skillnaden mellan upphovsrätten och den klassiska äganderätten. Det finns, trots allt, grundläggande skillnader mellan fysiska och digitala kopior. Materiella tillgångar är av naturen begränsade. Upphovsrätt är inte detsamma som äganderätt, men det är en viktig rättighet.

Motiven för upphovsrätten är dels moraliska och dels att upphovsrätten ger drivkrafter för skapande och att det löna sig att investera i skapande. De skapandevillkor och drivkrafter som följer av upphovsrätten är viktiga att vårda för att människor ska kunna leva på sin talang, sina idéer och på att utveckla kreativa tjänster, ny musik och ny konst.

När argumenten för upphovsrätt vilar på den grunden så måste upphovsrätten också vara demokratisk förankrad för att blir väl fungerande och effektiv. Idén om upphovsrätt – och det sätt som den upprätthålls på – ska vinna en bred respekt också i framtiden.

För ett land som vill ligga på framkant är det angeläget se på fältet som ett minst lika centralt reformområde som andra fält med bäring på företagsamhet, kreativitet och skapande. Upphovsrätten är inte en gång för alla fixerad i offentliga beslut som för alltid är omöjliga att förändra. Det är långtifrån säkert att balansen mellan olika intressen för all framtid är given. Låt mig lista tre möjliga reformer som öppnar för en upphovsrätt med större legitimitet.

1. Förenkla för avsägelse av upphovsrätt. I dag är det inte möjligt att enkelt avsäga sig både den ekonomiska och den ideella rätten till sina verk. Sverige borde införa ett offentligt standardförfarande där upphovsmän på ett enklare sätt – och utan svåra avtalslösningar – kan välja att frivilligt korta ned eller avsäga sig upphovsrätten och öppna för fritt användande av andra. Det ökar tillgången på lagligt material och minskar efterfrågan på piratkopierade verk.

2. Förenkla användande av föräldralösa verk. I de fall där det är oklart vem som är upphovsman och rättighetsinnehavare kan vi tala om så kallade föräldralösa verk. Vi kan öppna för att enklare använda så kallade föräldralösa verk med standardförförande som balanserar möjligheten att skydda upphovsmannens intresse med det stora intresset att använda det som en alltför begränsade upphovsrätt idag – ofta i onödan – förhindrar.

3. Förenkla rättighetsklarering i EU. När det gäller tillhandahållande av digitalt innehåll – som film och musik – kan EU inte hävda att Europa är världens största marknad. Tvärtom så finns det 27 separata och nationella marknader. Innehållsleverantörer – som till exempel Spotify och Voddler – möts av onödigt komplexa och nationella licenssystem, vilket gör det svårare för de digitala företagen att erbjuda ett attraktivt lagligt innehåll. Detta begränsar tillgången till lagligt innehåll på nätet, och det hämmar utvecklingen av nya medietjänster. Vi ska verka för en ursprungslandsprincip för rättighetsklarering införas. Har rättigheter klarerats i ett land ska tjänsten också kunna erbjudas i alla andra medlemsstater. Det ger Sverige och svenska företag bättre förutsättningar vara basen för tjänsteinnovation på hela den europeiska marknaden.

Det är här tre reformer med den gemensamma nämnaren att de öka utbudet på lagligt material och med detta minskar efterfrågan på piratkopierat material. De är reformer som kan vinna anhängare både i copyright och copyleft-rörelserna. Och det är tre reformer som värnar upphovsrättens respekt och legitimiteten i framtiden.

Henrik von Sydow
Riksdagsledamot och Moderaternas talesman i Internetfrågor.Välkommen att följa mitt uppdrag som riksdagsledamot på twitter.com/HenrikvonSydow

15

Kommentarer

 1. Meningslöst inlägg i debatten. Avskaffa IPRED-lagen och kassetavgiften så kan vi börja diskutera framtida lösningar sedan.

  Genom att bryta mot vallöftet ”vi ska inte kriminalisera en hel generation” lyckades moderaterna istället tappa allt förtroende hos densamma.

 2. ”Upphovsrätt är inte detsamma som äganderätt, men det är en viktig rättighet.”

  Det är oerhört befriande att moderaterna fattat detta. Det för oss bort ifrån det infantila snacket om stöld och så vidare.

  Det som återstår att förstå för moderaterna är att upphovsrätten måste balanseras mot andra rättigheter. En sådan viktig rättighet är rätten till ett privatliv. Människor upplever inte att kopiering som sker för privat bruk och utan kommersiell vinning skulle vara något problem. Dessutom visar forskningen att denna kopiering inte alls utgör något problem ekonomiskt. Precis tvärtom så visar forskningen att fildelning inverkar positivt på möjligheterna att tjäna pengar på skapande.

  Om moderaterna kunde ta till sig vad forskningen säger och vara lyhörda för det allmänna rättsmedvetandet, då skulle man inse att det enda rimliga är att legalisera icke-kommersiell fildelning.

  Alternativet är allt mer övervakning och allt mer repression. Helt i onödan.

  • Gunnar Hjalmarsson

   Martin, din kommentar andas mer av vulgärdebatt än varje liknelse med stöld.

   De flesta människor vill att skaparna får betalt, vilket givetvis utesluter att de skulle anse piratkopiering vara problemfri.
   Det finns näppeligen någon ”forskning” som påvisar något positivt ORSAKSsamband mellan piratkopiering och skaparnas inkomster.

   Om allt digitalt buret innehåll skulle lagligen och enkelt kunna laddas ner gratis, skulle det i princip inte gå att ta betalt för innehåll. Många som försöker leva på sitt skapande skulle därmed bli hänvisade till att tigga.

   Få människor skulle anse det vara en önskvärd utveckling. Att legalisera all icke-kommersiell fildelning vore därför allt annat än rimligt.

   • ”Få människor skulle anse det vara en önskvärd utveckling. Att legalisera all icke-kommersiell fildelning vore därför allt annat än rimligt.”
    -det vore väldigt rimligt, så fungerar det idag och vi skall inte kriimalisera en hel ungdomsgeneration.
    Upphovsrätten är inte och har aldig varit ngt incitament för konstnärligt skapande, du måste blanda ihop det med lön och evig pension för politiker.

   • ”Martin, din kommentar andas mer av vulgärdebatt än varje liknelse med stöld.”

    Värt att notera är att samtliga ungdomsförbund (förutom socialdemokraternas om jag inte tar helt fel) har antagit ståndpunkten att icke-kommersiell fildelning för privat bruk ska vara tillåten. Så jag förstår inte vad som är vulgärt med att påpeka det som blir allt mer uppenbart, nämligen att de flesta, speciellt yngre, inte ser något problematiskt eller omoraliskt med privatkopiering.

    ”De flesta människor vill att skaparna får betalt, vilket givetvis utesluter att de skulle anse piratkopiering vara problemfri.”

    Självklart vill även jag att den som skapar något ska ha möjlighet att tjäna pengar på detta. Jag tror dessutom det blir i princip omöjligt att hitta någon som inte anser detta. Det är inte vad det handlar om överhuvudtaget. Men som sagt, det finns ingenting som tyder på att piratkopiering skulle minska denna möjlighet. Som ett exempel kan man ta Paulo Coelho, som genom att uppmuntra piratkopiering av sina egna verk gick från relativt okänd till mångmiljonär.

    ”Det finns näppeligen någon ”forskning” som påvisar något positivt ORSAKSsamband mellan piratkopiering och skaparnas inkomster.”

    I detta har du förstås helt rätt. Forskningen påvisar korrelationer. Att uttala sig om de exakta kausala sambanden är inte möjligt. Jag är ledsen om jag uttryckte mig slarvigt. Däremot kan man ju konstatera att forskningen inte påvisat några korrelationer mellan en piratkopiering som exploderat de senaste tio åren och en nedgång i intäkter för musik-, film- eller datorspelsbranchen. Om det du påstår, att piratkopiering gör det omöjligt eller ens svårare för skapare att tjäna pengar, borde en sådan korrelation vara extremt enkel att påvisa. (Dvs. om det kausala sambandet föreligger så kan man lätt påvisa korrelationen, men enbart genom att påvisa korrelationen kan man inte fastställa att det finns ett kausalt samband.)

    ”Om allt digitalt buret innehåll skulle lagligen och enkelt kunna laddas ner gratis, skulle det i princip inte gå att ta betalt för innehåll. Många som försöker leva på sitt skapande skulle därmed bli hänvisade till att tigga.”

    Allt digitalt innehåll kommer inom snar framtid att lagligen kunna laddas ner gratis. Att ta betalt för kopior, dvs. exemplarframställning är en utdöende affärsmodell! Att någon skulle behöva tigga för det är förstås nonsen. Har du exempelvis noterat att du använder alla Googles tjänster helt gratis (hur mycket betalade du för din senaste Googlesökning?), men innebär detta att grundarna till Google måste tigga?

    ”Få människor skulle anse det vara en önskvärd utveckling. Att legalisera all icke-kommersiell fildelning vore därför allt annat än rimligt. ”

    Din argumentation är felaktig. Argumentet du försöker föra ser ut så här:

    Fri privatkopiering leder till att artister kommer att få tigga för att överleva. Därför kan vi inte tillåta privatkopiering.

    Men eftersom premissen inte är sann, eftersom fri privatkopiering inte leder till artister kommer att få tigga för att överleva är slutsatsen inte giltig. Den är bara nonsens, precis som då hemkopieringen av kasettband skulle tvinga musiker att svälta. Eller som när möjligheten att spela in film från teve på videoapparaten skulle tvinga alla biografen att bomma igen.

    • Underbart!

     100% medhåll

    • Statistik är svårt. Om du tänker efter lite, inser du att det krävs samma typ av analys, för att sluta sig till att en korrelation visar på ett orsakssamband, som för att bekräfta ett antaget orsakssamband med korrelation. Vilken inverkan andra variabler har måste alltid bedömas.

     Du säger att jag har fel i att många skapare skulle bli hänvisade till att tigga, och hänvisar dels till att en politisk vilde som sålt bortåt 100 miljoner böcker uppmuntrar folk att piratkopiera hans böcker, dels till att världsdominanten på söktjänster huvudsakligen är reklamfinansierad. Var det det bästa du kunde komma med?

     Avsaknaden av trovärdiga argument, som har någon som helst relevans för den fråga vi diskuterar – icke-kommersiell fildelning – talar sitt tydliga språk.

 3. Domstol i USA underkänner möjligheten att ta patent på männskliga gener
  http://fridholm.net/2010/03/30/domstol-underkanner-genpatent-i-usa/
  Äganderätten gäller inte överallt inte ens upphovsrätt(patenträtt), jag tror att man inte kan äga musiken, undrar om inte upph.rättsbranschen tuggar sig själv i svansen just nu?
  GLAD PÅSK

 4. Tre konkreta och positivt byggande grovhuggna förslag. Tre rätt.

 5. […] Netopia är lite gammal skåpmat i ny förpackning. det är Henrik von Sydow som fräst upp lite rester från moderaternas debattartikel om […]

 6. Fredrik Larsson

  Hej

  Min först fundering är att jag tycker din ingress är anmärkningsvärd.

  > ”Vi ska älska fildelning men ogilla piratkopiering”

  Jag har följt debatten i flera år, läser bloggar och ledare och deltar i debatten både IRL och digitalt. Det som gör ingressen intressant är att det är första gången jag hör/läser den.

  Sedan är det upplyftande att du helt uppenbart är beredd att diskutera om hur upphovsrätten skall se ut och under vilka former. De tre förslagen är helt riktiga och framförallt kan man göra något åt 2an på ett enkelt sätt redan imorgon.

  För att komma med lite konstruktiv kritik så har flera delproblem just nu. Integritetsdiskussionen, upphovsrättsdiskussionen och patentdiskussionen. Jag tror att men kan lösa alla tre genom ett balanserat regelverk baserat på samma grundvärderingar.

  1: Upphovsrättsmannen äger både den ekonomiska och den ideella upphovsrätten under en begränsad tid.
  2: Den ekonomiska upphovsrätten skall behandlas som ett patent (i Svensk Patentlagstiftning) dvs. gälla under en viss period med möjlighet till förlängning under en eller två följande perioder.
  3. Traditionella polisiära möjligheter skall finnas för att tillse att inte andra slår slant av en upphovsrättsinnehavares verk.
  4: All övervakning av privatpersoner skall ske efter misstanke har förklarats av polisiära myndigheter och på ett sätt som är transparent och förenligt med våra rättsliga värderingar samt minimerar risken för false positives.
  5. Patenten skall bevaras ungefär som idag men det borde möjliggöras att tillverka och distribuera mediciner genom en godkänd kanal (röda korset/halvmånen?) emot intyg på användande i länder som inte har råd att betala det fulla marknadsvärdet. Jag är medveten att detta öppnar för en grå/svart marknad men det är eventuellt priset vi får betala för att ha en humanitär syn.

  Om upphovsrätten transformeras i sin tidsbegränsning och upphovsrättsinnehavaren ges möjlighet att släppa upphovsskyddet för t.ex. att remixa men inte använda/saluföra direkta kopior (dvs. möjlighet att bygga vidare på existerande verk men inte slå slant av dom) så kommer troligen en större förståelse för upphovsrätten infinna sig i samhället.

  Jag tror nämligen att dagens upphovsrätt anses vara så orättfärdig i en stor folkgrupps ögon att det ses som rätt eller t.o.m. en plikt att bryta mot den. Att moderera den och att använda samma regelstock för ett musikstycka som för medicin eller andra uppfinningar ger ett entydigt intryck och särbehandlar ingen.

  Så nu har jag bidragit med mina 2 cent, på ett low-stake vis, här men du har min mail om det skulle vara av intresse.

  Mvh
  Fredrik Larsson

 7. Det kanske hade varit trovärdigt om det inte vore just valår. Låt mig gissa: dessa tre förslag ska så klart förverkligas EFTER att Moderaterna har blivit omvalda. Vill ni har någon trovärdighet i frågan, så banka igenom några lagändringar på upphovsrättsområdet innan valet, så kan vi snacka. Det borde inte vara så svårt, jag menar, omvälvande medborgarrättigheter som frihet från godtycklig övervakning lyckades man ju snabbt köra över i en handvändning. Då kan ju inte en reformerad upphovsrätt vara något problem att uträtta innan september. Om Moderaterna nu hade varit trovärdiga och inte bara fiskat röster.

 8. Scary Devil Monastery

  Hade Gösta Bohman’s principer fortfarande levt i M hade de därigenom fått min röst. Men Henrik, du kan tala hur mycket som helst om hur bra M är på reformering, men med ”Oskuldspresumtion vaddå?” Ask och ”Alla tjänar på att debatten lägger sig” Reinfeldt så har ni faktiskt spelat ut er trovärdighet i såväl denna som samtliga andra frågor.

  Vi har helt enkelt fått vänja oss vid att M för en gångs skull far mer med lögn och osanning än de rödgröna.

 9. Ge en enda anledning varför vi skall lita på Moderaterna? – Efter lögnen ”vi skall inte jaga en hel ungdomsgeneration” och sedan IPRED som överlät jagande till lobbyorganisationerna som i huvudsak representerar den Amerikanska skiv- och filmmaffian så kan det väl inte mycket förtroende för Moderaternas utfästelser och löften kvar?

  Att skylla på fildelningen som hinder för ”legala tjänster” är patetisk – Hur länge har inte dessa ”entreprenörer” haft på sig att skapa något vettigt? – Minst TIO ÅR – Istället har den i huvudsak Amerikanska skiv- och filmmaffian – med hjälp av högt uppsatta men korrupta politiker i USA – slösat bort miljoner $$ på att lobba Sosse- och Allianspolitiker till att skärpa upphovsrätten och införa IPRED och kräver de nu ytterligare åtgärder som skall tvinga dom svenska Internetoperatörerna att bli deras hantlangare – Man behöver bara se vad de har för sig i andra länder – t ex Danmark – Storbritannien och Frankrike för att begripa vad som komma skall även i Sverige – Snart hänvisas det till dessa länder och utmålas Sverige på nytt som ett land som bara daltar med fildelare – och se bara hur framgångsrikt andra länder har bekämpat fildelningen – yeah right!!

  Motiven för upphovsrätten är dels moraliska och dels att upphovsrätten ger drivkrafter för skapande och att det löna sig att investera i skapande. De skapandevillkor och drivkrafter som följer av upphovsrätten är viktiga att vårda för att människor ska kunna leva på sin talang, sina idéer och på att utveckla kreativa tjänster, ny musik och ny konst.

  Vems eller vilkas moral talar vi om? – Så länge Moderaterna inte kan medge att den svenska upphovsrätten idag totalt ignorerar allmänhetens intresse – trots att den var tänkt att upprätthålla en balans mellan upphovsmäns intresse att tjäna pengar och allmänhetens intresse till fri information – så länge finns det inget hopp om att Moderaterna plötslig skulle bry sig om sina egna medborgare nu

  När skall Moderaterna inse att den svenska upphovsrätten inte alls är en drivkraft för ”skapandevillkor och drivkraft” som gynnar samhället längre – utan att den har förvandlats till ett verktyg för censur och monopolistisk förtryck i syfte att hålla USA och deras multinationella särintressen under armarna

  Hur kan vi kunna lita på Moderater när de som regeringsparti deltar i hemliga (ACTA) förhandlingar där USA vill genomdriva nya förändringar i upphovsrätten och diktera villkoren för hur Internet och Internetoperatörerna skall fungera i framtiden – De beslut som tas i dessa förhandlingar och som vi sedan förväntas följa – tas helt utan debatt och över huvudena på oss alla – När skall Moderaterna sluta krypa och underkasta sig USA?

  När skall Moderaterna stå upp för sina egna medborgare istället för att vara USAs marionetter? – Det är väl ingen slump att vid alla upphovsrättsrelaterade rättegångar dessa namn ständigt dyker upp?

  Musik: Universal Music (Frankrike/USA) – 25,5 % av världsmarknaden – Sony BMG Music Entertainment (Japan/Tyskland) – 21,5 % av världsmarknaden – EMI Group (England) – 13,4 % av världsmarknaden – Warner Music Group (USA) – 11,3 % av världsmarknaden

  Film: Walt Disney Motion Pictures Group (The Walt Disney Company); Columbia Pictures (Sony Corporation); Paramount Pictures (Viacom); 20th Century Fox (News Corporation); Universal Studios (NBC Universal); Warner Bros (Time Warner).

  När skall Moderaterna inse att man faktisk själv kan bestämma över den svenska upphovsrätten – istället att överlåta tolkningen – och utvecklingen av den åt USA? – Vilka argument finns det mot att tillåta privatpersoner att fritt kunna dela filer de själva förfogar över – så länge detta sker utan kommersiella vinstintressen? – Vilka bevis finns det för att det skulle skada samhället och/eller våra svenska upphovsmän? – Dessa frågor borde Henrik von Sydow (M) först ta upp och besvara innan han i svepande ordalag slår sig för bröstet och vill få Moderaterna att framstå som någon slags framtids parti.

  När skall Moderaterna göra något åt rättsrötan som har genomsyrat hela the Pirate Bay rättegången? – Nog kan Moderaterna läsa och begripa att hela fallet är sjukt och en skam för Sverige som rättsnation? – Att man bänder och vrider lagen – accepterar jäv etc enbart för att se till att USA (och deras maffia) blir nöjda?

  Nej – man skall nog inte hoppas på Moderaternas löften och utfästelser så här dagarna förre valet – Allmänheten kan låta sig luras av ett politisk parti en gång – men inte flera – Det finns bara ett parti i Sverige som är villig att ta strid och stå upp för den svenska allmänhetens demokratiska rättigheter och bjuda motstånd mot dessa mäktiga och inflytelserika mörka krafter och Moderaternas lurendrejerier – Piratpartiet!

Kommentera artikeln