Varannan förälder skeptisk till privata bilder på nätet

Enligt en undersökning som Svenska stöldskyddsföreningen, SSF, tagit fram tillsammans med Demoskop är nästan varannan förälder skeptisk till att privata bilder laddas upp på internet. En klar majoritet bland ungdomarna i undersökningen tycker dock att det är okej att lägga ut bilder på sina kompisar eller andra människor som gett sitt tillstånd.

Bland ungdomarna hade vidare 11 procent inga problem med att bilder av dem laddades upp av någon annan, oavsett vem den personen är. 8 procent ville däremot inte att några bilder av dem publicerades överhuvudtaget.

Pia Lindström på Stöldskyddsföreningen uttalar sig om undersökningen i Dagens Nyheter:
– Bilderna kan ligga kvar på nätet för all framtid och även utnyttjas av andra. Det är på de punkterna man bör se över lagstiftningen.

Undersökningen omfattade totalt 2 000 personer, gymnasieungdomar, föräldrar och rektorer, som fick svara på frågor om videoövervakning och privata bilder på nätet.