Delbetänkande från Upphovsrättsutredningen

På dagens DN Debatt presenterar Jan Rosén, professor i civilrätt vid Stockholms universitet,  sitt delbetänkande från Upphovsrättsutredningen. Betänkandet utgår från frågeställningen ”Hur ska den individorienterade upphovsrättens grundvärden upprätthållas på en diversifierad massmarknad samtidigt som smidiga former för access till skyddade verk befordras?”. Rosén föreslår och fördjupar fyra åtgärder:

  • Avtalsregler med klar prägel av skyddsnormer för upphovsmän
  • Arbetsgivarregler
  • Nya regler för kollektiv licensiering
  • Kulturarvets tillgängliggörande

Hela artikeln kan även läsas i Dagens Nyheters nätupplaga.

Jan Rosén presenterade sitt betänkande under en pressträff i Rosenbad. Videoupptagning från presentationen finns att beskåda här.