Rydell i DN om digitaliseringsdebatten

Författaren och journalisten Anders Rydell är känd för Netopias läsare för recensionen av Jaron Lanier här förra månaden, men för en bredare allmänheten förstås för boken Piraterna – De svenska fildelarna som plundrade Hollywood (med Sam Sundberg). Idag skriver Anders Rydell en debattartikel (tyvärr inte på webben) i DN Kultur där han ger en svidande kritik till kultursidorna som i stort sett missat samtidens största kulturdebatt (gissa vilken!). Rydell konstaterar att digitaliseringsdebatten inte enbart varit en konflikt, utan att den också inneburit ett möte där tekniker och humanister utvecklat ett gemensamt språk för digitaliseringsfrågorna, ett möte som måste bejakas. Hear, hear! säger Netopia och inser att Rydell formulerar något som ligger mycket nära Netopias ärende men som jag inte satt de orden på tidigare.

Anders Rydell menar också att den polarisering som debatten inneburit mest gynnat de som önskar en starkare upphovsrätt. Det är en intressant tes, skärpningar i lagstiftningen som Ipred, men också t ex franska HADOPI, brittiska Digital Economy Bill m fl, talar för att det stämmer. Samtidigt kan man konstatera att upphovsrätten i praktiken försvagats och att den lagstiftningen hittills haft mycket begränsad effekt. Det är också tydligt att mediediskursen har utvecklats i upphovsrättskritisk riktning (se t ex på hur rapporteringen kring Ipred och rättegången mot The Pirate Bay skildrades i fjol), vilket knappast varit till upphovsrättsvännernas fördel. Jag tycker att slutsatsen på den punkten är mer dubbelriktad, visst har upphovsrättssidan vunnit några formella segrar, men det har skett till ett högt pris i form av negativ opinion. Jag tycker att alla har förlorat på ställningskriget: kreatörer, branscherna, publiken, allmänheten, politikerna, journalisterna osv… ja, själva internet har förlorat på polariseringen och förenklingen. En nyanserad diskussion med utrymme för fler ståndpunkter måste vara bättre och om Anders Rydell har rätt om det gemensamma språket så är åtminstone en grundförutsättning uppfylld.

21

Kommentarer

 1. Scary Devil Monastery

  Egentligen berör detta en tredje och fjärde sida också. Artister/kreatörer, distributörer, representanter för lag och rätt, medborgarrättsaktivister/pirater.

  Med ett krig igång mellan dessa fyra parter där alliansen och slagfältet skiftat kontinuerligt i skärningspunkt under de senaste tio åren har vi onekligen fått fram ett scenario med ett skyttegravskrig i bakgrunden som i förlängningen gett att de flesta aktörer nu ropar efter enkla och definitiva lösningar på problemen.

  Under och efter fallet napster utvecklades ställningen till en typ av vietnamesiskt gerillakrig – där gerillakrigarna dock hade och har ett allt mer accelererande tekniskt försprång framför den mer tungrodda kolossen på lerfötter.
  I desperation har mediabranschen gått över till att ropa efter vad som bara kan beskrivas som sax mot kabel – eller som Sony’s chef i USA uttalade det ”Nothing good ever came from the internet” – alternativt ett avskaffande av allt vad rättspraxis och medborgarrätt heter vad gäller digital informationsöverföring.

  Artister och ”lobbyister” för lag och rätt (Advokater, medborgarrättskämpar, myndighetsrepresentanter, lagråd, m. fl.) rör sig fritt mellan dessa två sidor men bidrar med både ammunition och aktiv insats till ena eller andra sidan (Ex. Nine Inch Nails, Radiohead på pirat/fildelarsidan, Metallica/Bono på den andra).

  Det finns egentligen bara två praktiskt möjliga utkomster av detta krig:

  Fildelningen fortsätter ohämmat men på internet gäller att alla gömmer sig ändå för en aktiv massövervakning a la 1984. Precis som idag i Kina.
  Eller
  Fildelningen fortsätter ohämmat och vi har kvar ett fritt internet.

  Där har vi de rent praktiskt tillämpbara alternativen. Att Australien lade ned 84 miljoner dollar på sitt filtreringsprojekt som en tonåring bröt sig igenom på en halvtimme och att Kina trots sin totala censur/övervakning inte rönt någon framgång i att stoppa vare sig dissidenter eller fildelare – och att Irans enda möjlighet att stoppa sina regimkritiker från att kommunicera varit att saxa kabeln…är bara enstaka men talande exempel på att den här utvekclingen inte längre går att hejda.

  Folk som frågar om nätet skall få vara hur fritt som helst missar helt att det faktiskt att det enda alternativet rent tekniskt blir att man inte har ett internet alls. Systemtekniker har känt till den saken länge och man undrar om det inte är dags för även humanisterna att inse att en humanitär synvinkel faktiskt fortfarande inte ändrar vad som är och inte är möjligt i verkliga världen.

  Vad som alltid har saknats är förståelsen att det alltid är och har varit konsumenterna som styrt marknaden inte tvärt om. Då alla studier hittills visat att fildelare som grupp lägger ned mer pengar på lagligt inköpta media än vad icke fildelande Svensson gör så finns bevisligen sätt att tjäna pengar. Det gäller helt enkelt för marknaden att lära sig detta så är denna storm i vattenglaset över.

  • Det man måste acceptera är att privatkopiering enligt det allmänna rättsmedvetandet inte är något omoraliskt eller oaccepterat. Någon som snattat minsta lilla bubbelgum på ICA skulle aldrig få för sig att prata om detta kring fikabordet på jobbet. Varför? Jo, för att alla är rörande ense om att det är fel och ytterst olämpligt att stjäla bubbelgum. Att man kopierat en film eller en cd-skiva är det dock ingen som drar sig för att prata om kring fikaborden. Det är fullständigt accepterat och väldigt få tycker det är något konstigt med det.

   Detta behöver vara en av de mest grundläggande premisserna i debatten om fildelning: att människor anser att privatkopiering som sker utan kommersiell vinning borde vara tillåtet. Dessutom visar ju forskningen att densamma leder till större intäkter.

   • Per Strömbäck

    Frågan ”Hur?” är central i Netopias syfte. Slutsatsen att all reglering leder till kinesisk diktatur är inte acceptabel. Infrastrukturaktörer och dominerande tjänsteleverantörer utför redan idag omfattande reglering, men demokratiskt inflytande saknas. Att fildelningen leder till större intäkter är piraternas önskedröm, läs t ex Daniel Johansson här på Netopia om musikbranschen. Håller dock med SDM om att enkla och definitiva lösningar knappast är tänkbara.

    • Tja, ”piraternas önskedröm”, läste du inte rapporten som USAs regering själva tagit fram?
     http://www.idg.se/2.1085/1.310795/piratkopiering-paverkar-ekonomin-positivt
     En av många forskningsrapporter som påvisar att positiva samband finns, eller åtminstone att negativa saknas.
     Nej men just det, på Netopia hoppar man över den forskning som inte stödjer er tes, men blåser gärna upp fullständigt bindgalna partsinlagor som ”1.2 miljoner jobb ryker pga fildelning!!”

     Läser man Daniel Johanssons artikel ser man bara att skivindustrins intäkter stagnerat. Att det beror på fildelning är bara ett antagande. För mig är det mycket troligare att det beror på att man håller fast vid en döende affärsmodell och försöker kränga utdaterade cd-skivor och ignorerar teknikskiftet.

     Och steget från reglering till kinesisk diktatur är för övrigt inte särskilt långt när man läser vad nöjesindustrin själv vill hitta på. http://www.idg.se/2.1085/1.311508/sa-vill-nojesindustrin-stoppa-piratkopieringen

     Seriöst Per, nu är det dags att bekänna färg och berätta exakt hur du vill att detta ska funka. För du har en plan, och du är uppenbarligen inte intresserad av en diskussion. Åtminstone inte av att ta åt dig av ett enda argument från folk som ifrågasätter dig.

    • ”Slutsatsen att all reglering leder till kinesisk diktatur är inte acceptabel.”

     Att ”all reglering leder till kinesisk diktatur” är det ingen som påstått. Det där är bara en ovanligt fånig halmdocka.

     Men det vore bra om du kunde ge några konkreta exempel på vilken typ av ”reglering” det är du vill se.

    • Per Strömbäck

     @Rob – inte oväntat tycker jag att den där rapporten från amerikanska GAO har gett ut är märklig, de underkänner alla andra studier men konstaterar ändå att internet har en positiv inverkan på ekonomin som helhet. Det kan säkert stämma. Men frågan kvarstår hur rättighetshavares intressen ska skyddas. För upphovsrätten har också en positiv inverkan på ekonomin som helhet.

 2. Helgläsning och hemläxa;
  appendix;
  Över en miljon människor i sverige är chockade och frustrerade över nuv. upph.rättslagar, vilka har tillkommit med hjälp av sektliknande lobbygrupper (se ACTA förhandlingarna) utan offentlig politisk debatt eller insyn, det vet alla idag (däremot ej odemokratiskt) dessutom skrivna i skuggan av konventioner som har syftet att förbjuda folkmord, tortyr och pedofili.
  Miljontals människor över hela jordklotet bryter nu timligen mot lagen och konventionen,som kom att likställas med FN stadgan ”för de mänskligsa rättighetrna”.
  Herregud, vi pratar om ”per gessles musik”.
  Verkar detta rimligt?
  Teknikskiftet
  Distrubitionen är gratis (miljövänligt)
  kopieringsmonopolet är upplöst
  Exemplarframställningens tid är över (miljövänligt)
  ”Teknik slår politik” (Jan Stenbäck 1942-2002)
  Det är ingen som ifrågasätter upph.rätten, detta kan vi slå fast en gång för alla.
  Frågan blir, hur skall den se ut och fungera på internet, om vi kan godkänna de tre punkterna ovan under ”Teknikskiftet”, förstår vi att vi får problem med den analoga upph.rätten här på internet.Vi kan inte fortsätta att stifta lagar som har till uppgift att skydda en bransch, där udden riktas mot dess kunder. Privat och icke kommersiell fildelning måste tillåtas om vi inte skall masskriminalisera människor, det förstår nog branschen idag.
  Branschen önskar nu flytta focus från kravet på förändringar av upph.rätten till att lägga över ansvaret till bredbandsleverantörerna hur nu det skall se ut. Svagheten i resonemanget ang. bredbandsavgifter är att de bygger på en gammal uppdelning mellan en upphovsrättslig elit och en passiv betalande massa, så ser det inte ut idag. Vill man nu tjäna pengar i den nya miljön bör man också respektera användarna och inte behandla dem som presumtiva brottslingar, genom respekt kan det skapas nya värden, inte genom att resa upph.rättsliga krav, bjud in kunderna att deltaga i utvecklingen i stället för att polisanmäla dem.
  Kokar man ner argumenten till en minsta gemensamma nämnare, kvarstår dock kravet på branschen att skapa de tjänster som accepteras, är kundvänliga, då kommer per automatik upph.rätten att gå från en STATISK till en VARIABEL produkt, där nanobetalningar kommer att bli en framkomlig väg (se ex spotify), branschen måste glömma bort tidigare STATISKA procentsatser, om det nu kommer att finnas kvar ngn bransch, dvs mellanhand.
  Konklusion; ett försök, och det här är inte enkelt;
  På nätet går det inte att betrakta äganderätt eller upph.rätt som en männsklig rättighet, det leder oss helt fel(rena personkränkningar går alltid att anmäla). Nätet skall jämföras med det TALADE ORDET eller det TÄNKTA ORDET ej med det ”ANALOGA SKRIVNA ORDET”.
  Den bästa jämförelsen blir den MUNTLIGA TRADITIONEN, dvs en tusenårig tråd, där vi just nu befinner oss.
  ”per gessle” är inte kränkt, han har inte lidit ngn skada ingentin är stulet allt finns kvar, han ingår därmed i en lång lång tråd och borde vara stolt, andra människor berättar vidare, det yttersta exemplet just nu har Twitter kommit att bli.
  Vi skall kunna ta ”männskliga rättigheter” i vår mun utan att behöva skämmas även i framtiden, ty på nätet är vi alla producenter
  ”Varje människa är en konstnär” (Joseph Beuys 1921-1986)

  Att tro att man kan kontrollera spridningen av digitalt material, som vem som helst kan framställa i stort sett hur många kopior som helst av, det borde falla på sin egen orimlighet.
  Att tro att ett censursystem, väl infört, inte skulle missbrukas och även försöka spärra annan information, är tyvärr direkt naivt.

  Upphovsrätten borde likställas med patent. För att få behålla ett patent, måste det förnyas och det kostar pengar. En upphovsman får en nästan livslång betalning för det han/hon gjort, medan patentet förfaller om det inte förnyas. Det som kallas upphovrätt, är något som skapats av någon, samma med patentet, det är också skapat av någon. Varför då göra denna skillnad? Låt upphovsmannen också betala för ett förnyat ”patent” om han vill behålla sina rättigheter.

  En grundförutsättning för att kunna sia lite om framtida läromedel är ju att man börjar i rätt ände, med läromedlens syfte, inte hur någon författare skall tjäna pengar. Författarens levebröd är ju faktiskt inte huvudfrågan, författaren är högst sekundär i sammanhanget.
  Sedan har vi en annan grund som kallas ”positivt lagstöd”, det är en grundläggande rättsprincip som kommer ur de grundläggande fri- och rättigheterna. Det innebär att för medborgaren är allt som inte uttryckligen är förbjudet, fullt tillåtet. För staten gäller det motsatta, allt som inte uttryckligen är tillåtet i lagen, är förbjudet.
  ..sampling internets hjärna.

  • Per Strömbäck

   Håller med om att ACTA bör förhandlas öppet. Som jag förstår det så handlar det i rätt liten utsträckning om upphovsrättsfrågor på nätet, men i den gissningslek som nu pågår så framstår det som ett huvudsyfte. Osäkert om du påstår det, men jag förespråkar inte någon bredbandslicens. Tvärtom tycker jag att det är en dålig idé. Och att göra mig till censurivrare för att jag ifrågasätte den rådande ordningen på nätet är minst sagt lågt.

   • Per, det är inte ditt ifrågasättande av rådande ordning som oroar, utan det är din nästan sjukliga sätt att mumla, det gör att bl.a. jag har svårt att bemöta dig i sak, du har ju tidigare sagt att det är inte din uppgift, du vill mumla här på netopia.
    ..appendix; är inte riktat mot Netopia och du är inte netopia längre den har ett eget liv,
    jag tackar dig att du håller den öppen.
    …som du brukar säga; stay tuned

 3. …just det; jag glömde ju….
  ”för övrigt anser jag att upphovsrätten aldrig varit och kommer aldrig att bli ett incitament för konstnärligt skapande.”
  take care

 4. Lite off topic, men ändå inte.

  Per, du brukar påminna oss om att tänka på vilka vi försvarar när det gäller google och andra privata aktörer.
  Läs det och tänk på vilka det är du försvarar:
  http://www.idg.se/2.1085/1.311508/sa-vill-nojesindustrin-stoppa-piratkopieringen

  • Per Strömbäck

   Tack för länken! Jag tycker att det där är ett exempel på vad som händer när innehållsbranscherna själva tvingas hitta lösningar. Det skulle bli mycket bättre om teknik- och infrastrukturaktörer m fl bidrog till en positiv utveckling.

   • ”Tvingas hitta lösningar”… Håller filmindustrin på att gå under? Skrivs/framförs det ingen musik längre? Allvarligt, vad fan?
    Innehållsbranscherna får tampas med sina egna problem. Att det ska hotas med global massövervakning för att andra branscher inte håller dem om ryggen, är det acceptabelt tycker du?

   • ”Det skulle bli mycket bättre om teknik- och infrastrukturaktörer m fl bidrog till en positiv utveckling. ”

    Kan du ge några konkreta förslag på vad du anser att teknik- och infrastrukturaktörerna borde göra?

    • Nej, det verkar inte så. Han vill bara att de ska ”bidra till samtalet” och ”medverka till en bättre rättsordning som gynnar alla” med luddigheter in absurdum. Börjar bli fruktansvärt pinsamt från Pers sida.

    • ”Nej, det verkar inte så. Han vill bara att de ska ”bidra till samtalet” och ”medverka till en bättre rättsordning som gynnar alla” med luddigheter in absurdum. Börjar bli fruktansvärt pinsamt från Pers sida. ”

     Låt oss ignorera elefanten i rummet. Det leder nog till en bra och avvägd diskussion… 🙂

    • Per Strömbäck

     Tja, hur tydlig ska jag vara för att ni ska bli nöjda? Jag har visat flera exempel de senaste veckorna hur infrastrukturaktörer och dominerande tjänsteleverantörer idag driver omfattande reglering av nätet. Men när det kommer till allt som rör sig utanför deras affärsintressen argumenterar samma aktörer för att reglering är otänkbar och innebär kränkningar av den enskilde. Det resonemanget haltar. Jag vet inte vad som behöver göras, jag vill se fler förslag från de som har bättre kunskap om hur internet fungerar.

    • Sorry Per, men om du har hängt med i debatten i kommentarerna så är dina ”exempel ” på hur infrastrukturaktörer driver reglering av nätet helt utdömda.
     De är helt enkelt felaktiga.

     Det är väldigt tydligt att det du vill är att ISPs ska samarbeta med Netopias intressenter och antingen stänga av sina kunder eller utan bråk lämna ut deras namn till er, men du vill inte erkänna det utan använder diverse luddiga omskrivningar istället. Har jag fel?

 5. Scary Devil Monastery

  Per.

  ”Slutsatsen att all reglering leder till kinesisk diktatur är inte acceptabel. Infrastrukturaktörer och dominerande tjänsteleverantörer utför redan idag omfattande reglering, men demokratiskt inflytande saknas.

  Den ”omfattande reglering” du nämner utgår ifrån att data skickas mellan adressat och mottagare, baserat endast på de offentliga delarna av meddelandet (lager ett till tre av överföring, eller om du så vill, vad som står skrivet utanpå kuvertet). Eller på av slutkund egenvald tredje parts hantering av korrespondens (som att anställa en sekreterare).

  Vi har redan behandlat den debatten och du har fått svar på tal. De enda metoderna tjänsteleverantörerna rent praktiskt kan ta i bruk om de tvingas ta ansvar för överföringens innehåll är antingen att införa en vitlista där varje adress som skall vara nåbar måste ansöka om tillsånd.

  Eller att de måste undersöka, analysera, och ta ställning till kommunikationens innehåll (vilket kan vara privata bankdata, högst personlig kommunikation, politiska åsikter, information om sexuell läggning, affärshemligheter, eller för den delen illegalt kopierat material).

  Endera av dessa metoder ger direkt att man tar steget längre än vad Kina gjort, så jag föreslår att du kontrollerar vad du påstår vara önskvärt litet bättre.

  Per, det här har redan behandlats på två olika trådar och jag är milt sagt förvånad över att du kommer tillbaka till den retoriken igen. De ”omfattande metoder” du omnämner att genomföra pre och postprocessing av data överförd digitalt har fortfarande ingen relation alls till filtrering och hantering som ens teoretiskt berör vad som finns i meddelandet annat än på uttrycklig begäran och kontroll av slutaddressaten!.

  Skall det vara så svårt att förstå? Du har innan varit inne på filtrering och spamhantering som grundlag för vad du anser internetoperatörerna ”borde” göra. Och vi har påpekat vad problemet är med de resonemangen, nämligen att det ofrånkomligen inför just övervakning av typen Kina.

  Alltså sällar jag mig till Martin ovan i frågan ”Hur, hade du tänkt dig att tillhandahållaren av infrastrukturen skulle ta ansvar för vad folk använder deras kabel till?”.

  Jag är faktiskt väldigt nyfiken på ett svar då jag hittills inte sett ett enda som inte bara per definition skulle förvandla nätet till enkelriktad begränsad kabeltv eller införa massövervakning mer omfattande än den som STASI skötte.

 6. […] i allmänhet. Nåväl, jag sökte och sökte och ironiskt nog styrde google mig till PR-spektaklet Netopia, som äter sönder argumenten och gör de till sina egna. Det var nog inte så Rydell menade… men svårt att kolla nu när DN inte lägger ut texten […]

 7. Scary Devil Monastery

  Per,
  ”Håller med om att ACTA bör förhandlas öppet. Som jag förstår det så handlar det i rätt liten utsträckning om upphovsrättsfrågor på nätet, men i den gissningslek som nu pågår så framstår det som ett huvudsyfte.”

  Kanske inte huvudsyftet, men helt klart det område där man begått flest klavertramp. Nu har man släppt stora delar av ACTA där ett antal nyckelparagrafer skrivits om från den läckta versionen man sett.

  Där beskrivs mycket riktigt att obligatorisk avstängning av användare inte skall ske när ISP’er följer reglerna…
  …vilka i sin tur definieras som att ISP’erna har totalt ansvar för vad som färdas i deras nät.
  I stället för en ”three strikes”-respons, alltså en repons där man måste stänga av användare bara någon får för sig att anklaga en person.

  Vi har alltså ett handelsavtal som i den stora merparten behandlar varumärkesförfalskning, men som bisak även rent praktiskt avskaffar den lagliga möjligheten att ha kvar internet annat än som en vitlistad kabeltvkanal.

  Att ett avtal som skall behandla lagar ens kan tolkas på det viset är ett otroligt korkat generalfel då huvudregeln i alla bindande avtal är att de förr eller senare kommer att tolkas ur värsta tänkbara synvinkel av någon av de inblandade parterna.

  Risken är stor att avtalet kommer att falla i helhet då det innehåller såpass befängda klausuler.

Kommentera artikeln