Irländsk internetoperatör i samarbete med upphovsmän

Den irländska internetoperatören Eircom har fått klartecken av Högsta Domstolen i Dublin att samarbeta med musikorganisationen IRMA (Irish Recorded Music Association) för att implementera ett system för att varna och stänga av misstänkta fildelare, rapporterar sajten Torrentfreak.

Samarbetet bygger på att IRMA tillhandahåller IP-adresser som de misstänker är kopplade till upphovsrättsintrång till Eircom. Eircom skickar sedan ett varningsbrev till den användare som stod bakom IP-adressen vid tidpunkten för intrånget. Om samma användare får tre varningar följer avstängning från Eircoms nät.

Implementeringen av systemet har hittills hindrats av en rättstvist kring huruvida en IP-adress är att betrakta som personlig data. En dom från Högsta Domstolen i Dublin har dock slagit fast en IP-adress, i det här sammanhanget, inte är att betrakta som personlig data och att det därför är fritt fram för internetoperatören och IRMA att implementera systemet.

Domaren, Mr. Justice Charleton, betonade även att internet inte utgör något undantag från de regler som gäller i resten av samhället, att Eircom var i sin fulla rätt att agera mot misstänkta illegala fildelare och att domstolen förväntar sig av alla individer och företag i samhället att de agerar för att upprätthålla lagen och konstitutionen.